สอบถามครับ พอดีต้องการนำรูป จากการอ่านบัตรประชาชน บันทึกลง MySQL Database แต่ติดตรงรูปที่ดึงมาเป็น Binary ภาษา Vb.net

กระทู้คำถาม
https://prnt.sc/uzqiuf
https://prnt.sc/uzqj3n

//ทำภาพเพื่อส่ง MySQL Database
If IMG_FileNameInput <> "" Then
                PictureBoxIMAGE.Image.Save(mstream, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.MemoryBmp)
                arrImage = mstream.GetBuffer()
            Else
                MessageBox.Show("กรุณาเลือกรูปภาพ !!!", "Error Message", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Error)
                Return
End If

//ดึงข้อมูลจากเครื่องอ่านบัตร
With Personal
                    IMG_FileNameInput = "PhotoBitmap"
                    TextBoxCARDID.Text = .Citizenid
                    TextBoxNANE.Text = .Th_Firstname + " " + .Th_Lastname
                    DateTimePickerBIRTH.Text = Format(CDate(.Birthday.ToString), "dd/MM/yyyy")
                    TextBoxADDRESS.Text = .addrHouseNo + " " + .addrVillageNo + " " + .addrLane + " " + .addrRoad + "" + .addrTambol + " " +                       .addrAmphur + " " + .addrProvince
                    PictureBoxIMAGE.Image = .PhotoBitmap
End With
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่