ผมจะinsertภาพลง data base แต่มันขึ้นแบบนี้คับ

Fatal error: Call to a member function query() on resource in C:\AppServ\www\product\config.php on line 22
โค๊ด
<?php 
// Include the database configuration file 
include_once 'Connections/dbconn.php'; 
 
$statusMsg = ''; 
 
// File upload directory 
$targetDir = "img/"; 
 
if(isset($_POST["submit"])){ 
    if(!empty($_FILES["file"]["name"])){ 
        $fileName = basename($_FILES["file"]["name"]); 
        $targetFilePath = $targetDir . $fileName; 
        $fileType = pathinfo($targetFilePath,PATHINFO_EXTENSION); 
     
        // Allow certain file formats 
        $allowTypes = array('jpg','png','jpeg','gif'); 
        if(in_array($fileType, $allowTypes)){ 
            // Upload file to server 
            if(move_uploaded_file($_FILES["file"]["tmp_name"], $targetFilePath)){ 
                // Insert image file name into database 
                $insert = $dbconn->query("INSERT INTO images (file_name, uploaded_on) VALUES ('".$fileName."', NOW())"); 
                if($insert){ 
                    $statusMsg = "The file ".$fileName. " has been uploaded successfully."; 
                }else{ 
                    $statusMsg = "File upload failed, please try again."; 
                }  
            }else{ 
                $statusMsg = "Sorry, there was an error uploading your file."; 
            } 
        }else{ 
            $statusMsg = 'Sorry, only JPG, JPEG, PNG, & GIF files are allowed to upload.'; 
        } 
    }else{ 
        $statusMsg = 'Please select a file to upload.'; 
    } 

 
// Display status message 
echo $statusMsg; 
?>
โค๊ดเชื่อมต่อ database
<?php
# FileName="Connection_php_mysql.htm"
# Type="MYSQL"
# HTTP="true"
$hostname_dbconn = "localhost";
$database_dbconn = "shopping";
$username_dbconn = "root";
$password_dbconn = "12345678";
$dbconn = mysql_pconnect($hostname_dbconn, $username_dbconn, $password_dbconn) or trigger_error(mysql_error(),E_USER_ERROR); 
?>ผมเขียนผิดตรงไหนหรอคับ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่