กฐินเป็นเรื่องที่ละเอียด พระภิกษุและคฤหัสถ์ควรปฏิบัติอย่างถูกต้อง ในเรื่องของกฐิน ด้วยการศึกษาพระธรรมวินัยคฤหัสถ์ไม่รู้จักหน้าที่พระ พระก็ไม่รู้จักตัวเองว่าเป็นพระ เมื่อไม่ศึกษาพระธรรม ก็ไม่เข้าใจว่า กฐินคืออะไร กฐินเป็นเรื่องของผ้าเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับเงินทอง ตามพระธรรมวินัย ชาวพุทธไม่เข้าใจว่าภิกษุห้ามรับเงินและทอง พระพุทธเจ้าปรับอาบัติและติเตียนภิกษุรับเงินทอง แม้จะมาในรูปกฐิน หรือ ผ้าป่า ปักเงินมาถวายวัด คฤหัสถ์สำคัญว่าได้บุญ แต่ ทำลายพระภิกษุผู้รับเงินนั้น 

ส่วนพระภิกษุ ใช้คำว่าบุญหลอกชาวบ้าน เรี่ยไรเงิน ด้วยคำว่ากองกฐินสร้างโบสถ์ ผ้าป่าสามัคคี สร้างโบสถ์ สร้างศาลา สร้างสำนักปฏิบัติธรรม สร้างห้องน้ำ สร้างโรงเรียน ไม่ใช่หน้าที่พระภิกษุที่เรี่ยไรเงิน พระภิกษุเรี่ยไรเงิน รับเงินต้องอาบัติ เป็นภิกษุมิจฉาชีพ อลัชชี พระพุทธเจ้าติเตียน ทั้งคฤหัสถ์และภิกษุผู้ไม่รู้ ก็สามัคคีกันช่วยกันทำลายพระพุทธศาสนา เพราะเหตุจากความไม่รู้และไม่ศึกษาพระธรรม แม้คำว่า ผ้าป่า คือ อะไร ภิกษุไม่พึงรับและยินดีในเงินและทอง พระพุทธเจ้าตรัสคำนี้ก็ไม่รู้ว่าคืออะไร สนใจแต่ คำว่าได้บุญ แต่ไม่ศึกษาพระธรรมให้เข้าใจว่าสิ่งใดควร ไม่ควร ทำด้วยความอยากได้บุญและความไม่รู้ เป็นบาปมีโทษไม่ใช่บุญ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่