ควรทำยังไงดีครับ

นี้คือสิ่งที่เขาเขียนมา
AL บริษัท วรรณพญาลอว์แอนด์คอลเล็กชั่น จำกัด 45 ซอยเฉลิมพระเกียร์ที่ 19 พ. 14 แขวงหนองบอนเขตประเวศกรุงเทพมหานคร 10250. วันที่ 15 กันยายน 2561 เรียนติดต่อกลับด่วน 130 เรื่องขอให้ช่าระหนี้ตามมาคงค้างร่าบริการรายเดือนตามสัญญา (ของ บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด ) สัญญา 1 ลขที่ค่าใช้บริการประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 ถึงเที่ตนกันยายน 2563 บริษัท วรรณพญาลอว์แอนด์คอลเล็กชั่น จำกัด ในฐานะตัวมเทนเรียกเก็บมูลหนี้ของ บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ตคอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท เรียนให้ท่านทราบว่า ณ ปัจจุบันท่านยังคงมียอดหนี้คงค้างชำระที่ยังไม่รวมตอนเบี้ยตามหลักกฎหมายแพ่งดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5% ต่อปีเป็นยอดใช้บริการทั้งสิ้นเป็นจำนวนเงิน 5,568 39 บาทและทาง บริษัท ฯ ได้มีการทวงเรามเป็นวาจาและลายลักษณ์ทักษรไปแล้วนั้นจนถึงบัดนี้ท่านก็ยังเพิกเฉยยอมเจรจาติดต่อชำระหนี้ แต่อย่างใด บริษัท ฯ เกิดความเสียหายเป็นอย่างยิ่งจึงมีความจําเป็นที่จะกระทำการโดยส่งดำเนินการตามกฎหมายภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563 คำเรียนตามหลักกฎหมายนิติกรรมใด ๆ ยันลูกหนี้ได้กระทำลงไปเป็นการจำหน่ายถ่ายโอนทรัพย์สินไม่ว่ากรณีใด ๆ ซึ่งยังผลให้ บริษัท ทรูอินเทอร์เน็ตกอร์ปอเรชั่น จำกัด ไม่ได้รับชำระหนี้หรือได้รับชำระหนี้น้อยลงทางสำนักงานฯ จะดำเนินการฟ้องเพิกถอนนิติกรรมอันไม่ทันทีที่สืบทราบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 350 บัญญัติว่าผู้ใดเพื่อมิให้เจ้าหนี้ของตนหรือของผู้อื่นได้รับชำระหนี้ทั้งหมดหรือแค่บางส่วนซึ่งได้ไช้าหรือจะใช้สิทธิเรียกร้องทางศาสให้ชำระหนี้อ้ายไปโอนไปให้แก่ผู้อื่นซึ่งทรัพย์สินใดก็ดีแหลังให้ตนเองเป็นหนี้จํานวนไตอันไม่เป็นความจริงก็ดีต้องระวางโทษ 2.1mm หรือปรับไม่เกิน 4,000 บาทหรือทั้งปรับตามประมวลกฎหมายอาญาอน: หากท่านได้รับการช่าระหนี้ก่อนได้รับหนังสือฉบับนี้ที่บ้านและที่ทำงานตาม พ.ร.บ. ทวงถามหนี้ม 44) บริษัท ต้องขออภัยและขอโทษเป็นอย่างสูง ณ โอกาสนี้กรุณาติดต่อกลับ -ประมาณนี้ควรทำยังไง?
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่