การปรับปรุงดินเหนียวให้เหมาะสมแก่การปลูกพืช🤗🤗🤗🌱🌱

การปรับปรุงดินเหนียว.. ให้เหมาะกับการปลูกพืช
       ดินเหนียว   เป็นดินที่มีเนื้อละเอียดแน่น เกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถมกัน มีการจับ
ตัวกันอย่างหนาแน่น มีช่องว่างระหว่างเม็ดดินน้อย อุ้มน้ำได้ดี  และไม่ยอมให้น้ำซึมผ่านได้ง่าย
ทำให้ชื้นแฉะรากพืชที่ปลูกมักขาดอากาศ  นอกจากนี้ดินเหนียวมักมีการหดตัวสูงเมื่อแห้ง
ทำให้เกิดการแตกระแหง ซึ่งเป็นสาเหตุให้รากพืชขนาดเล็กเกิดการฉีกขาดเสียหาย
ดินเหนียวเหมาะสำหรับปลูกพืชที่ต้องการน้ำมาก เช่น ข้าว บัว เป็นต้น 
       ดังนั้นการปรับปรุงดินให้เหมาะกับพืชคือการปรับให้ดินมีความร่วนซุย  เพิ่มความพรุน
และมีช่องว่างให้น้ำและอากาศแทรกตัวอย่างพอเหมาะ   ปรับความเป็นกรดเป็นด่างให้พอดี
        1...การเพิ่มความพรุนของดินเพื่อสร้างช่องว่างในดิน เริ่มจากการเติมวัสดุจาก
ธรรมชาติ   เช่น เปลือกถั่ว ฟางข้าว ใบไม้แห้ง 
       2... เติมอินทรีย์วัตถุให้กับดิน     คือการเดิมปุ๋ยอินทรีย์   ที่มีธาตุอาหารสำหรับ
เพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดินได้อีกด้วย  ปุ๋ยอินทรีย์ต่าง ๆ เช่น ปุ๋ยคอก
ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสด   เป็นต้น สิ่งที่เราเติมต้องหาได้ง่ายและราคาไม่แพง 
        3....การปรับสภาพดิน  ดินเหนียวโดยทั่วไปมักมีค่าph อยู่ในช่วง ต่ำกว่า5 
ดินเหนียวเกิดจากการทับถมตกตกตะกอน มักมีสารพวกกัมมะถัน เมื่อขุดดินหรือยกร่องลึก
จะพบสารสีเหลืองฟางข้าวกระจายอยู่ทั่วไป ช้นดินยิ่งลึกจะเป็นชั้นดินเลนเหนียว
หรือร่วนเหนียวปนแป้ง  ชั้นดินเลนนี้เมื่อแห้งมีปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก ดั้งนั้นยิ่งถ้า
เราขุดบ่อลึกๆแล้วเอาดินมาถมที่ ดินมักมีสภาพกรดจัดและเปี้ยว ถ้าสังเกตน้ำในบ่อจะ
พบว่าใสมาก นาข้าวร่องสวนจะมีคาบคล้ายสนิมลอบจับที่ผิวน้ำ วัชพืชพวกกกจะเจริญดีมาก
    ดังนั้นการปรับสภาพph ของดินเหนียวให้เหมาะแก่การปลูกพืช  คือเติมสารที่ลดความ
เป็นกรด ได้แก่ ปูนมาร์ล เป็นต้น
  ตัวอย่างการปรับปรุงดินเหนียวเพื่อใช้ปลูกผัก
1. ขุดยกร่องแปลงปลูกผักให้สูงจากระดับดินเดิม 30-50 เซนติเมตร ตากดินไว้ 20 วัน
ให้ดินสุก แล้วย่อยดินให้ละเอียด
2. ปรับปรุงแก้ไขความเป็นกรดของดินด้วยวัสดุปูน เช่น ปูนมาร์ล ปูนขาว 
      โดยหว่านปูนให้ทั่วแปลง สับคลุกเคล้ากับดิน รดน้ำให้ดินชื้น หมักทิ้งไว้ประมาณ 20 วัน
      ย่อยดินแล้วปลูกพืชตระกูลถั่ว (ถั่วพุ่ม ปอเทือง) เพื่อสับกลบเป็นปุ๋ยพืชสด
.........  3. ปรับปรุงเนื้อดินให้ร่วนซุย เพื่อให้ดินมีการระบายน้ำดี ด้วยการใส่ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก
     อัตรา 2-4 ตันต่อไร่
.........  4. ใส่ปุ๋ยหมักที่ขยายเชื้อสารเร่งซุปเปอร์พด. ไร่ละ 100 กิโลกรัม ระหว่างแถวก่อนปลูกผัก 
ป้องกันโรคเน่าและเหี่ยวของพืชผัก
........  .5. เพิ่มธาตุอาหารให้กับพืชผัก ซึ่งปริมาณธาตุอาหารที่ผักแต่ละชนิดต้องการจะแตกต่าง
กันไปตามประเภทของผัก
ขอขอบคุณบทความจากPage
เรียนเกษตรง่ายๆกับครูชาตรี
#tiktok @theninwow
#ทำสวนปะหละ
#แม่ฉันทำสวน 
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่