การขอ Transit Visa Australia แบบออนไลน์

สวัสดีค่ะ เมื่อช่วงสงกรานต์ของปี 2562 เรามีโอกาสไปเที่ยวนิวซีแลนด์มาค่ะ โดยเที่ยวบินที่เดินทางจะต้องไปต่อเครื่องที่ Sydney เป็นเวลา 11 ชั่วโมง ซึ่งจำเป็นจะต้องขอ Transit Visa (เงื่อนไขที่จะต้องขอ Visa ตัวนี้คือ ถ้ามีการต่อเครื่องมากกว่า 8 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 72 ชั่วโมง ไม่ว่าจะออกจากสนามบินหรือไม่ก็ตาม ก็ต้องขอ Transit Visa ค่ะ) เราจึงอยากจะมารีวิวเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นค่ะ เพราะตอนที่เราจะขอ Visa ตัวนี้ ได้ลองหารีวิวอ่านดู ปรากฎว่ามีแต่รีวิวที่ขอทางไปรษณีย์ ยังไม่ใครมารีวิวการขอแบบออนไลน์เลย แต่เราไปเจอรีวิวการขอ Australia Visa ออนไลน์จากเวปไซต์นี้มา https://shipy-ship.com/2018/02/21/australian-visa-online/ จึงพอมีแนวทางในการขอตัว Transit Visa
 
การจะขอ Transit Visa Australia เราจะต้องมี Visa ประเทศปลายทางก่อนค่ะ ซึ่งเราได้ Visa นิวซีแลนด์ มาแล้วค่ะ (เราขอข้ามขั้นตอนการขอ Visa นิวซีแลนด์ไปนะคะ เพราะมีหลายท่านมารีวิวไว้อย่างละเอียดแล้วค่ะ)
เอกสารที่ใช้ในการขอ Transit Visa Australia
1.  Photograph – Passport // เราใช้ไฟล์รูปเดียวกันกับที่ใช้ยื่นออนไลน์ขอ Visa นิวซีแลนด์
2.  Travel Document // สำเนา Passport หน้าที่มีรูปและข้อมูลของเรา
3.  National Identity Document (other than Passport) // สำเนาบัตรประชาชน
4.  Onward Booking from Australia, Evidence of // Electronic Ticket หรือ ใบจองตั๋วเครื่องบิน
5.  Documentation to Enter Destination Country, Evidence of // Visa ประเทศปลายทาง ซึ่งของเราคือ Visa นิวซีแลนด์
6.  Travel History // สำเนา Passport ทุกหน้าที่มีการแสตมป์ รวมถึงหน้าที่มีวีซ่าอื่นๆ ที่แสดงว่าเราเดินทางไปประเทศไหนมาแล้วบ้าง
7.  Evidence of current employment or self-employment // ใบรับรองการทำงาน
8.  Visa for country of residence (and right to return) // ข้อนี้เราไม่แน่ใจว่าคืออะไร เลยแนบไป 3 รายการ
                - สำเนาทะเบียนบ้าน แปลเป็นภาษาอังกฤษ
                - สำเนา Passport
                - สำเนาบัตรประชาชน
 
ขั้นตอนการขอ Transit Visa Australia
1. สร้าง ImmiAccount 
ไปที่ https://online.immi.gov.au/lusc/register ระบบจะแสดงหน้าจอแบบนี้ให้เรากรอกข้อมูล เสร็จแล้วก็กด Continue


ระบบก็จะพามาหน้าต่อไป ให้เรากรอกข้อมูลต่อ แล้วก็กด Submit 


จากนั้นระบบจะแสดงหน้านี้ขึ้นมา แต่อย่าเพิ่งทำอะไร ให้เราไปเช็คอีเมลล์ก่อน


เข้าไปเช็คอีเมลล์ และคลิกลิงค์ที่แนบมาเพื่อยืนยันอีเมลล์ของเราที่ใช้สมัครกับ ImmiAccount


เมื่อกดลิงค์ที่แนบมาในอีเมลล์ ระบบก็จะแสดงหน้าจอนี้ขึ้นมา แสดงว่าอีเมลล์เราได้รับการยืนยันแล้ว


หลังจากอีเมลล์เราได้รับการยืนยันแล้ว ให้กลับมาที่หน้าจอที่ทำค้างก่อนหน้านี้ แล้วคลิก Continue เป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครสมาชิก


2. สมัคร Transit Visa Australia
เมื่อเสร็จขั้นตอนการสร้าง Account แล้วให้ sign in เข้าระบบ ก็จะเจอหน้าจอ My applications ให้เราคลิกที่ New application


ระบบก็จะพามาหน้านี้ให้เราเลือก Visitor > Transit Visa (771)


ระบบจะพามาหน้า 1/12 ให้เราคลิกยอมรับข้อตกลง จากนั้นกด Next


ต่อไปหน้า 2/12 กรอกข้อมูลแล้วกด Next


หน้า 3/12 กรอกข้อมูลต่อจนถึง National Identity Card ให้เลือก Yes ระบบก็จะให้เรากด Add เพื่อกรอกข้อมูล


หลังจากกด Add ระบบจะแสดงหน้าจอนี้ขึ้นมาให้กรอกข้อมูลบัตรประชาชนลงไป แล้วกด Confirm


จากนั้นระบบจะพากลับมาที่หน้า 3/12 อีก ให้เรากรอกข้อมูลด้านล่างต่อให้เสร็จ แล้วกด Next


หน้า 4/12 ให้เราเช็คความถูกต้อง จากนั้นคลิก Yes แล้วกด Next


จากนั้นระบบจะแสดง Warning เพื่อเช็คกับเราว่า ถ้าการต่อเครื่องต่ำกว่า 8 ชั่วโมงและไม่ได้ออกจากสนามบินไม่จำเป็นต้องขอ Transit Visa แต่กรณีของเราคือ 11 ชั่วโมง ซึ่งต้องขอแน่นอน ก็กด Confirm ไปค่ะ


หน้า 5/12 กรอกข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรติดต่อของเรา แล้วกด Next


หน้า 6/12 ตรงนี้ถ้าเราเป็นคนดำเนินการสมัครและรับเรื่องเองโดยไม่ได้มอบอำนาจให้ผู้อื่นทำแทนก็เลือก NO แล้วกด NEXT


หน้า 7/12 กรอกรายละเอียดวันเดินทางและเที่ยวบิน 
    - ถ้าเราจะไป Transit ที่ Australia มากกว่า 1 ครั้งให้เลือก Yes ตรง Multiple transit
    - หากทราบเที่ยวบินที่จะต้องกลับมา Transit ที่ Australia ครั้งต่อไปแล้ว ให้กด Add เพื่อกรอกข้อมูล


หลังจากคลิก Add แล้ว ระบบจะให้กรอกรายละเอียดเที่ยวบินที่จะกลับมาต่อเครื่องครั้งหน้า เสร็จแล้วกด Confirm


ระบบจะพากลับมาหน้าเดิม ให้เรากด Next


หน้า 8/12 ให้ declare สุขภาพของเรา เสร็จแล้วกด Next


หน้า 9/12 ให้ declare เกี่ยวกับประวัติอาชญากรรม ถ้าไม่เกี่ยวข้องก็เลือก NO แล้วกด NEXT


หน้า 10/12 ถามเกี่ยวกับการถือ VISA ออสเตรเลีย ก็ตอบไปแล้วกด NEXT


หน้า 11/12 declare ว่ารับทราบเกี่ยวกับการถือ Transit Visa เสร็จแล้วกด NEXT


หน้า 12/12 declare เพื่อรับทราบเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และข้อบังคับของ Transit Visa


หน้าต่อไป ระบบจะให้เราตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดที่เรากรอกทั้งหมดอีกครั้ง


มื่อตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วให้กด Next


หน้าต่อไป ระบบจะให้ upload เอกสาร


Upload เอกสารเสร็จแล้วก็กด Submit Now


เมื่อกด Submit แล้ว ระบบจะมาที่หน้านี้ ให้กด Next


หลังจากกด NEXT แล้วระบบจะพาไปที่หน้านี้ เป็นอันเสร็จเรียบร้อย


จากนั้นคลิกที่ My application ที่มุมบนซ้าย จะเจอหน้าจอนี้
ตรง Action required จะบอกว่า “biometric collection” คือเราจะต้องไปเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ที่ VSF GLOBAL ซึ่งจะต้องทำการนัดหมายก่อน** 

  
และเมื่อเช็คอีเมลล์ จะพบว่ามีเมลล์เข้า 2 เมลล์แบบด้านล่าง
เมลล์ล่างบอกว่าระบบได้รับใบสมัครของเราแล้ว ส่วนเมลล์บนให้เราพิมพ์ออกมาและนำไปยื่นในวันที่ไปเก็บข้อมูลอัตลักษณ์ที่ VSF GLOBAL


** การนัดหมายเพื่อไปเก็บข้อมูลอัตลักษณ์(biometric collection) สามารถดูรีวิวและรายละเอียดต่างได้จากลิ้งนี้ค่ะ https://shipy-ship.com/2018/02/21/australian-visa-online/ ซึ่งได้รีวิวไว้อย่างละเอียดค่ะ ในส่วนของเราจะรีวิวเฉพาะการสมัคร Transit Visa ซึ่งยังไม่ค่อยมีรีวิวตัวนี้ค่ะ ส่วนที่เหลือรีวิวที่กล่าวถึงไว้ข้างต้นได้ทำไว้อย่างละเอียดแล้วค่ะ

และนี่คือหน้าตา VISA ที่ได้มาค่ะ


รีวิวนี้อาจจะไม่ได้ละเอียดมาก แต่ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านอื่นที่ได้เข้ามาอ่านไม่มากก็น้อยนะคะ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  วีซ่า ประเทศออสเตรเลีย Transit Visa Tourist Visa เที่ยวต่างประเทศ
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่