ขั้นตอนการขอ EU Blue Card และเอกสารของผู้ติดตาม เช่น ภรรยา (ประสบการณ์ตัวเอง)

EU Blue Card คืออะไร
ใบอนุญาตทำงานที่ใช้กับประเทศสมาชิกในกลุ่มสหภาพยุโรปทั้งหมด โดยอนุญาตคนที่อยู่นอกสหภาพยุโรปที่มีทักษะและคุณสมบัติที่ตรงตามข้อตกลงสามารถอาศัยและทำงานในประเทศที่เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้ แต่จะได้สิทธิพิเศษนอกเหนือจากวีซ่าทำงานอื่นๆด้วย
 

สิทธิพิเศษของบัตร EU Blue Card มีดังนี้
1.   บัตรนี้เปิดโอกาสให้ผู้ถือสามารถเดินทางกลับไปยังประเทศต้นทาง ที่ไม่ใช่สหภาพยุโรปได้นานถึง 1 ปี โดยไม่ต้องต่อวีซ่าใหม่ 
 
2.    สามารถนำสมาชิกในครอบครัวมาอยู่ได้โดยไม่ต้องมีผลภาษาเยอรมัน A1 
 
3.   สมาชิกในครอบครัวสามารถได้วีซ่าพร้อมกับผู้ที่ถือบัตร EU Blue Card เลยโดยที่ไม่ต้องรอวีซ่านานเหมือนวีซ่าพำนักระยะยาวชนิดอื่นๆ อนุมัติวีซ่าระยะยาวภายใน 1 อาทิตย์ (ของตัวเอง 3 วันได้ค่ะ)
 
4.   ผู้ถือบัตร Blue Card สามารถยื่นขอพำนักถาวรในประเทศยุโรปได้หลังจาก 21 เดือนและมีผลภาษาเยอรมันระดับ B1
 
(คุณสมบัติในข้อ 4 ทางเราคงไม่ได้ค่ะ เพราะมาอยู่เยอรมันได้ 7 เดือนแล้ว ภาษาไม่กระดิกเลยค่ะ...ขอผ่านไปก่อน) อายมากเวลาไปซื้อของ พูดไม่รู้เรื่องเลยจริงๆ
 

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร
1.   ข้อกำหนดทางวุฒิการศึกษา
1.1         จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยในประเทศกลุ่มสหภาพยุโรป
1.2         จบการศึกษาในมหาวิทยาลัยนอกกลุ่มประเทศยุโรป สามารถเช็คในเว็บไซด์ https://anabin.kmk.org/anabin.html  
เพื่อดูว่ามหาวิทยาลัยและคณะที่เราจบมานั้นเป็นที่ยอมรับในประเทศเยอรมัน เว็บเป็นภาษาเยอรมันกดเปลี่ยน ภาษาเอานะคะ

(ตัวอย่างหน้าเว็บ Anabin)
ถ้าหาไม่เจอไม่ต้องตกใจเพราะเว็บไซด์เขาคงไม่ได้อับเดท เขาจะให้เราไปรับรองวุฒิการศึกษาที่ “ZAB” เท่านั้น (ไม่ใช่การที่เอาวุฒิการศึกษาไปให้สถานทูตรับรองนะคะ ไม่เหมือนกัน) ZAB เป็นองกรค์ที่เป็นตัวกลางในการประเมินวุฒิการศึกษาและ


(ตัวอย่างหน้าเว็บ ZAB ซึ่งอันเดียวกับ Anabin)

มหาวิทยาลัยและรับรองเอกสารให้เราค่ะ ออฟฟิสอยู่ที่โคโลญ เยอนมัน เราจะต้องติดต่อเขาทางเว็บไซด์เท่านั้น เว็บไซด์อันเดียวกับ Anabin 
 
โดยให้เลือกประเทศที่เราจบการศึกษามา เช่น Thailand โดยเราจะต้องเอาเอกสารทั้งหมดไปให้สถานทูตเยอรมันบรองเอกสาร เช่น
-         ยื่นปริญญาตรี ต้องเอาวุฒิ ม. 6 แนบไปด้วย 
-         ยื่นปริญญาโท ต้องแนบปริญญาตรีไปด้วย

(รายละเอียดเอกสารที่ต้องส่งไปให้เขาประเมิน)

 *จะไม่มีการส่งเอกสารตัวจริงไปที่ ZAB เลยนะคะ ใบจบจะเอาทั้งตัว certificate และ transcript ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ถ้าไม่มีภาษาไทยให้ไปขอใหม่  
 
**กระบวนการการทำจะนับจากวันที่ชำระเงินและได้อีเมล์ยืนยันการชำระเงินแล้วนะคะ ฉะนั้นเวลาดำเนินงานรวมส่งเอกสารโน่น นี่ นั่นก็เกือบๆเดือนเลยค่ะ และเขาไม่รับชำระเงินผ่านบัตรเครดิต เมื่อเราส่งเอกสารทั้งหมดไปแล้วเขาจะอีเมล์รายละเอียดการชำระเงินซึ่งจะต้องไปชำระที่ธนาคารเท่านั้น แล้วสแกนใบชำระเงินส่งอีเมล์ให้เขาไปด้วย
 
***เอกสารใบรับรองเขาจะส่งกลับมาตามที่อยู่ที่เรากรอกใบสมัครไปนะคะ รอนานมาก แต่เราสามารถส่งอีเมล์ที่ทาง ZAB ส่งใบรับรองมาให้เราส่งต่อให้สถานทูตเยอรมันในประเทศไทยที่เราไปยื่นวีซ่าได้เลยค่ะ ไม่ต้องรอตัวจริง
 

ถ้าใครขอรับรองเอกสารโดยจะนำไปยื่นประกอบการขอ EU Blue Card ให้ระบุไปที่หน้าซองจดหมายและระบุทุกครั้งที่ส่งอีเมลล์ติดต่อ ZAB ว่าจุดประสงค์เพื่อขอ EU Blue Card เพราะถ้าไม่ระบุไปจะใช้เวลาทำการทั้งหมด 3 เดือน แต่ถ้าระบุ EU Blue Card ไประยะเวลาจะเหลือแค่ 2 อาทิตย์เท่านั้น
 
*ค่าใช้จ่าย ฉบับแรกราคา 200 ยูโร ฉบับต่อไป 100 ยูโร* ไม่รวมค่าส่ง DHL ค่าส่งประมาณ 800 บาท
 
2.   สัญญาจ้างงานจากบริษัทในเยอรมัน โดยต้องระบุเงินเดือนขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 55,200 ยูโร ต่อปี
เพราะมันเป็นอัตรราขั้นต่ำที่จะสามารถอาศัยในยุโรปได้ เขาระบุว่าต้องใช้ตัวจริงเท่านั้น แต่ของสามีเราใช้ปริ้นออกมาแล้วเซ็นชื่อเอาไปยื่น ทางสถานทูตถามว่าตัวจริงหรือเปล่า ทางเราก็บอกไปว่าตัวจริงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะ เพราะถ้ารอให้ทางบริษัทส่งมาจะรอนานมาก คนเยอรมันทำอะไรช้าทุกขั้นตอนจริงๆ มีเร็วอย่างเดียวคือ DHL ของเยอรมัน
3.   พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
(ขั้นตอนที่กล่าวมาทั้งหมดสามารถยื่นตอนขอวีซ่าที่ไทยได้เลยค่ะ แต่ข้อที่เหลือข้างล่างให้มายื่นอีกทีตอนมาถึงเยอรมันแล้ว เขาจะให้เราไปยื่นเอกสารอีกทีในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน และเอกสารเพิ่มเติมก็คือ)
4.   บัตรประกันสุขภาพมาทำที่เยอรมันได้
5.   ที่อยู่บ้าน ใบลงทะเบียนบ้านในเขตที่เราอยู่นั้นๆ  (Wohnungsgeber-Bestätigung)
6.    รูปถ่ายไบโอเมตริค พื้นขาว 2 รูป
 
7.   ใบสมัคร National Visa เพื่อมาทำงาน
 
8.   ประวัติการทำงาน CV
 
9.   ใบผ่านงานทุกบริษัท
 
10.   ชำระค่าสมัคร 100 ยูโร
 
สำหรับภรรยาผู้ติดตามมาอยู่ที่เยอรมันด้วย
1.   ใบสมัคร National Visa เพื่อติดตามสามีมาอยู่ด้วยหรือเรียกว่า family reunion
2.   พาสปอร์ตเล่มปัจจุบันต้องมีอายุคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
3.   รูปถ่ายไบโอเมตริค 2 รูป
4.   ใบทะเบียนสมรส และใบสมรส โดยต้องไปรับรองเอกสารที่สถานทูตเยอรมันเขาจะประทับตราบนตัวจริงของเราเลยค่ะ แล้วเอาไปแปลเป็นภาษาเยอรมันโดยจะต้องเป็นบุคคลที่ทางสถานทูตกำหนดมาเท่านั้น บุคคลหรือบริษัทเหล่านั้นได้ขึ้นทะเบียนกับทางเยอรมันตามกฏหมายแล้วค่ะ 

(ตัวอย่างตราประทับบนทะเบียนสมรสที่ทางสถานทูตประทับลงบนเอกสารตัวจริง)

*ผลภาษาเยอรมันไม่ต้องใช้ แต่เรียนเถอะค่ะ จำเป็นจริงๆ*

ทำคลิปไว้ในยูทูปด้วยนะคะ ชื่อช่อง “บันทึกการท่องเที่ยว” ขั้นตอนการขอ EU Blue card นะคะ
ราบชื่อบรัทที่แปลเอกสารจากสถานทูต
https://bangkok.diplo.de/blob/1376436/ff100ee0f7d966689b349ed849bc1b31/uebersetzerliste-data.pdf

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่