สอบถามเบี้ยปรับในสัญญา Re-finance บ้านครับ

สอบถามเบี้ยปรับในสัญญา Re-finance บ้านครับ
อัตราดอกเบี้ยที่ผมได้คือ อัตราดอกเบี้ยต่อปี ปีที่ 1 ถึงปีที่ 3 คิดร้อยละ 2.80 ต่อปี หลังจากนั้นคิด MRR ลบด้วยร้อยละ 1.75 ต่อปี

ในสัญญาเบี้ยปรับแจ้งไว้ตามนี้ครับ
"กรณีที่ผู้กู้ทำสัญญากู้ยืมเงินโดยตกลงยอมเสียดอกเบี้ยให้แก่ธนาคาร ในอัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่
ตั้งแต่แรก และผู้กู้ได้ชาระหนี้ทั้งหมดเสร็จสิ้นเพื่อไปใช้บริการกับสถาบันการเงินอื่น (Re-Finance)
หรือผู้กู้ได้ขอเปลี่ยนไปใช้อัตราดอกเบี้ยประเภทลอยตัวภายในกาหนดเวลา 3 ปีนับจากวันทำสัญญา
ในกรณีที่กาหนดระยะเวลาการคิดอัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่ไม่เกิน 3 ปีหรือภายในกาหนดเวลา 5 ปี
นับจากวันทำสัญญา ในกรณีที่กาหนดระยะเวลาการคิดอัตราดอกเบี้ยประเภทคงที่เกินกว่า 3 ปี
ผู้กู้ยอมเสียเบี้ยปรับให้แก่ธนาคารในอัตราร้อยละ 3.00 จากยอดคงค้างของวงเงินให้สินเชื่อ"

ผมเข้าใจตามนี้ถูกต้องหรือเปล่าครับ
ถ้าผม Re-finance ก่อน 3 ปี จะถูกปรับ 3% จากยอดคงค้างของวงเงินให้สินเชื่อ ใช่มั้ยครับ
ถ้าเลย 3 ปี แล้วก็ Re-finance ได้ตามปกติ

ขอบคุณครับ

ป.ล. ทำไมธนาคารต้องเขียนให้มั้ยอ่านแล้วเข้าใจยากด้วย อมยิ้ม20

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่