การวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน

ในกรณีที่เรามีตัวแปรต้นที่เป็นเชิงคุณภาพ 3 ตัว และเชิงปริมาณ 5 ตัว รวม 8 ตัวแปรต้น

โดยตัวแปรต้นเป็น ศาสนา อาชีพ และ ระดับการศึกษา ซึ่งก่อนเข้าวิเคราะห์ใน spss จำเป็นต้องทำเป็น dummy ก่อน
ศาสนา (พุทธ คริตส์ อิสลาม)
X1 -- 1 คือ พุทธ, 0 คือ อื่น ๆ
X2 -- 1 คือ คริตส์, 0 คือ อื่น ๆ

อาชีพ (รับราชการ เกษตรกร พนักงาน ธุรกิจส่วนตัว)
X3 -- 1 คือ รับราชการ, 0 คือ อื่น ๆ
X4 -- 1 คือ เกษตรกร, 0 คือ อื่น ๆ
X5 -- 1 คือ พนักงาน, 0 คือ อื่น ๆ

ระดับการศึกษา (ต่ำกว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี)
X6 -- 1 คือ ต่ำกว่าประถมศึกษา, 0 คือ อื่น ๆ
X7 -- 1 คือ ประถมศึกษา, 0 คือ อื่น ๆ
X8 -- 1 คือ มัธยมศึกษา, 0 คือ อื่น ๆ
X9 -- 1 คือ ปริญญาตรี, 0 คือ อื่น ๆ

1. อยากถามว่าตอนที่เราวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณด้วย spss ต้อง นำเข้า X1-X9 และตัวแปรต้นเชิงปริมาณอีก 5 ตัว ไปพร้อม ๆ กันเลยไหม หรือเราต้องวิเคราะห์ตัวแปรต้นเชิงคุณภาพทีละตัว เช่น ศาสนา (X1, X2) วิเคราะห์ครั้งที่ 2 อาชีพ (X3, X4, X5)
2. หากเราแทนค่า โดยไม่ทำตัวแปรต้นเชิงคุณภาพเป็น dummy ได้หรือไม่ โดยใช้หมายเลขแทน เช่น ศาสนา (พุทธ 1, คริตส์ 2, อิสลาม 3)  อาชีพ (รับราชการ 1, เกษตรกร 2, พนักงาน 3, ธุรกิจส่วนตัว 4) แบบนี้ได้หรือไม่ แล้วนำเข้าสมการวิเคราะห์ใน spss พร้อมกันทั้ง 8 ตัวแปร
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  SPSS สถิติ (Statistics) นักสถิติ งานวิจัย นักวิจัย
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่