รัฐอาบูดาบีปรับตัวเข้าสู่ระบบออนไลน์ สถิติผู้ใช้บริการมากกว่า 1,000,000 ครั้ง


คณะบริหารรัฐอาบูดาบีได้เปิดโอกาสให้ประชาชนดําเนินธุรกรรมทางออนไลน์ในรัฐอาบูดาบีมากขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Digital Month ของยูเออี การดําเนินธุรกรรมออนไลน์ในภาคส่วนบริการ 1,000 ประเภททรายการ จาก 45 หน่วยงานของภาครัฐมีการดําเนินธุรกรรมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 83 ในช่วงเดือนเมษายน 2563

โครงการดังกล่าวทําให้จํานวนบริการด้านดิจิทัลของรัฐบาลยูเออีโดยรวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 94 ในช่วงเดือนดังกล่าว ทั้งนี้ รัฐบาลยูเออีมีวัตถุประสงค์ในการเร่งการขับเคลื่อนยูเออีเข้าสู่ระบบดิจิทัล พร้อมกระตุ้นให้ผู้ใช้บริการใช้ประโยชน์จากบริการออนไลน์ที่มีให้มากขึ้น เพื่อการประหยัดเวลาและทรัพยากรขององค์กร

นอกจากนี้ ภาครัฐยังได้ทําการสํารวจความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการเพื่อนําไปปรับปรุง โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเชื่อมโยงกันเช่น Internet of Things (IoT) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบโครงข่ายในการเก็บบัญชีธุรกรรมออนไลน์ (blockchain) พร้อมนี้ เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม 2563 รัฐบาลยูเออียังได้เปิดตัว Abu Dhabi Pay เพื่อเป็น platform สําหรับการชําระเงินการบริการภาครัฐทุกประเภททางออนไลน์อีกด้วย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี
https://globthailand.com/uae-17062020/
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่