"บาทหลวงมีครอบครัว" ในคาทอลิกตะวันออก

กระทู้สนทนา
"บาทหลวงมีครอบครัว" ในคาทอลิกตะวันออก

สิ่งหนึ่งที่คาทอลิกตะวันออกปฏิบัติเหมือนออร์โธด็อกซ์อย่างชัดเจน คือการอนุญาตให้คนแต่งงานแล้วมาเป็นบาทหลวงครับ เพราะในเมื่อส่วนใหญ่มาจากออร์โธด็อกซ์ ซึ่งเป็นศาสนจักรตะวันออกที่ปฏิบัติแบบนี้อยู่แล้วมาตั้งแต่ศตวรรษแรก เมื่อมาเข้าคาทอลิกโดยยังคงจารีตประเพณีเดิม หลักปฏิบัตินี้ก็ถือกันต่อไปด้วย

แต่ผู้อ่านต้องทำความเข้าใจก่อนว่าศาสนจักรตะวันออก ไม่ว่าจะนิกายใดก็ตาม จะอนุญาตให้ "แต่งก่อนบวช" เท่านั้น"บวชก่อนแต่ง" มานี่ไม่ได้นะครับ! ปกติแล้วคุณต้องคิดตั้งแต่ก่อนบวชสังฆานุกรเลยว่าจะมีครอบครัวหรือจะถือโสดถ้าถือโสดก็อาจไปปฏิญาณตนเป็นนักพรต (Monk) ร่วมด้วยก็ได้

บาทหลวงที่มีครอบครัวจะได้รับเงินเดือนตามปกติ แต่บางทีมันก็ไม่พอใช้ เนื่องจากมีครอบครัวทั้งภรรยาและลูกต้องดูแล บาทหลวงคาทอลิกตะวันออกจำนวนมากจึงทำงานอาชีพอย่างอื่นควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น พวกเขาจึงต้องมีความรับผิดชอบสูงเป็นพิเศษ เพราะต้องดูแลครอบครัว ชุมชนโบสถ์ และรวมถึงอาชีพอื่นด้วย ถ้ามี

ส่วนภรรยานั้นต้องช่วยเหลือ ตลอดจนสนับสนุนสามีในการเป็นบาทหลวงด้วยเหมือนกัน ภาษากรีกจะเรียกภรรยาบาทหลวงว่า "เพรสไบเทรา" (Presbytera) ตามที่เรียกบาทหลวงว่าเพรสไบเทอร์ (Presbyter) นั่นเอง

กระนั้น หากภรรยาเสียชีวิต จะไม่อนุญาตให้แต่งงานใหม่ได้อีก และบาทหลวงที่แต่งงานมีครอบครัวจะไม่อนุญาตให้ขึ้นเป็นบิชอป ต้องถือโสดเท่านั้นจึงจะได้เป็น (หรือถ้าแต่งงานแล้ว ก็ต้องเป็นพ่อม่ายล่ะครับ ถึงจะเป็นบิชอปได้) 

เนื่องจากแต่งงานแล้วมาบวชได้ เมื่อมีลูก ลูกก็สามารถแต่งงานแล้วมาบวชได้เหมือนกัน ทำให้เกิดเป็นอาชีพนักบวชที่สืบทอดกันจากรุ่นสู่รุ่น ผมเคยเห็นข่าวเมื่อหลายปีก่อน เป็นกรีกคาทอลิกจากฮังการี มีครอบครัวหนึ่งเป็นบาทหลวงกันตั้งแต่ รุ่นปู่ พ่อ มาจนถึงรุ่นลูกเลยล่ะครับ

แต่ก็มีบางศาสนจักรเหมือนกันที่ขอยึดตามโรมันคาทอลิก ห้ามคนแต่งงานแล้วมาเป็นบาทหลวง จะเป็นต้องถือโสดเท่านั้น ได้แก่ ซีโร-มาลานคาร่า กับ ซีโร-มาลาบาร์คาทอลิกในอินเดีย และคอปติกคาทอลิกในอียิปต์ ด้วยเหตุผลบางประการ

ดูเหมือนราบรื่น? ถ้าปัจจุบันน่ะใช่ แต่ไม่ใช่กับในอดีตครับ ปัญหาคือในประเทศนอกยุโรปหรือตะวันออกกลาง ที่ไม่ได้เป็นประเทศแม่ของคาทอลิกตะวันออก อย่างสหรัฐฯ บิชอปโรมันคาทอลิกที่นั่นหลายองค์ไม่คุ้นชินกับหลักปฏิบัตินี้เข้าใจว่านักบวชคาทอลิกต้องถือโสดอย่างเดียว จึงรับไม่ได้ ไม่พอใจ และทำตัว "ไม่น่ารัก" เท่าไหร่กับคาทอลิกตะวันออก

ความไม่พอใจของสงฆ์ฝ่ายโรมันคาทอลิกนี้ ผมเคยเขียนมาแล้ว ถึงกรณีบิชอปจอห์น ไอร์แลนด์ที่ไม่ชอบสงฆ์ตะวันออกที่แต่งงานแล้วอย่างคุณพ่ออเล็กซิส ธอธ ทำไม่ดีกับเขาจนต้องกลับไปเป็นออร์โธด็อกซ์
(https://www.facebook.com/photo?fbid=2569298843341715&set=a.1685317455073196)

เนื่องจากถูกบิชอปโรมันคาทอลิกกดดันอย่างหนัก ในปี 1929 พระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 จึงได้ออก Cum data fuerit ห้ามคนแต่งงานแล้วมาบวชเป็นบาทหลวงคาทอลิกตะวันออกในดินแดนนอกถิ่นฐานเดิมของตน อย่างสหรัฐฯแคนาดา หรือออสเตรเลีย โดยเด็ดขาด

กระนั้น การห้ามที่ว่าเริ่มผ่อนคลายลงนับแต่สังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 ที่สนับสนุนให้คาทอลิกตะวันออกหวนคืนสู่จารีตธรรมเนียมปฏิบัติเดิมของตน จนมายกเลิกอย่างเป็นทางการในปี 2014 โดยพระสันตะปาปาฟรังซิสนี่ล่ะครับ

/AdminMichael


ภาพ : คุณพ่อวิซซัม อกีกี (Wissam Akiki) บาทหลวงที่มีครอบครัวคนแรก ของศาสนจักรมารอไนต์คาทอลิกในสหรัฐฯกับภรรยาและลูกครับ

(มารอไนต์ไม่ได้มาจากออร์โธด็อกซ์ไหน อยู่กับโรมตลอดก็จริง แต่ก็ถือหลักปฏิบัตินี้เหมือนกันเพราะเป็นศาสนจักรตะวันออก)

CR. : https://www.facebook.com/1674119576192984/posts/2642402672697998/?d=n
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่