VIBHA-W2 fc : ราคาเหมาะสม

กระทู้สนทนา

จะขึ้นเครื่งหมาย sp เริ่ม 20/5/2563 ฉะนั้น 19/5/2563 จะเป็นวันซื้อขายวันสุดท้าย เหลือเวลาเพียง 5 วันทำการ (ไม่รวม 12/5/2563) ระหว่างนี้ vibha-w2 จะเล่นไม่เกิน intrinsic value (ราคาแม่ - 0.999) เช่น ขณะนี้

(๑) vibha อยู้ที่ 1.60
(๒) vibha-w2 จะมี intrinsic value = 1.60 - 0.999 = 0.601 บาท สูงกว่า ราคา vibha-w2 ในขณะนี้ที่ 0.58

ราคาเหมาะสม vibha-w2 ขึ้นอยู่ 

(๑)  ผู้ซื้อ vibha-w2 จะนำไปแปลง ซึ่งจะอขายได้ประมาณอย่างเร็ว 18/6/2563 ต้องแบกความเสี่ยงต่อ ราคา vibha จะเล่นเท่าไร
(๒)  เช่น vibha-w2 ณ ราคา 0.58 บาท ต้นทุนแปลง = 0.58 + 0.999 = 1.579 บาท
(๓) นขณะเดียวกัน vibha เล่นที่ 1.60 จะมี ส่วนต่างเพียง "1.60 - 1.579 = 0.02 บาทต่อ 1 หุ้นแปลง" หรือ 1.2% ของต้นทุนหุ้นแปลง ต่อความเสี่ยงต้อง
      รอหุ้นแปลงซื้อขายได้ประมาณ 18/6/2563 
(๔) ถ้าเราเป็นผู้ซื้อจะพอใจไม่ ไม่แล้ว ราคาเหมาะสม vinha-w2 ขึ้นอยู่ความพอใจผู้ซื้อ vibha-w2
 
ฉะนั้น ราคาเหมาะสม vibha-w2 ขึ้นอยู่ผู้ซื้อเพื่อนำไปแปลต้องการส่วนต่างเท่าไร เช่น


 
(๑) ต้องการต้นทุนหุ้นแปลง < กว่าราคา vibha ประมาณ 10% ดั่งได้แสดงใน Col.3; หรือ
(๒) ต้องการต้นทุนปุ้นแปลง <กว่าราคา vibha ประมาณ 15% ดั่งแสดงใน Col.6

 คำนวนดังนี้
  
ข้อ (๑) ข้างบน ต้องการต้นทุนปุ้นแปลงมีส่วนลด 10% ของต้นทุนหุ้นแปลง

Col. 3  : ราคา vibha  (Col.1)*0.90 = ต้นทุนหุ้นแปลง เช่น ณ 1.60 = 1.44
Col. 4 : ณ ราคา 1.60 ต้องการให้ต้นทุนสหุ้นแปลงตำกว่า 10%  เท่ากับ 1.44 (Col.(3))  ราคาเหมาถสม vibha-w2 ต้อง 0.44
             จะมีต้นทุนหุ้นแปลง = 0.44 + 0.999 =1.44 จะมีส่วนต่าง = 1.60 - 1.44 = 0.16 หรือ 11% ของต้นทุนหุ้นแปลง 1.44 
  
ข้อ (๒) ข้างบน ต้องการต้นทุนปุ้นแปลงมีส่วนลด 15% ของราคา ต้นทุนหุ้นแปลง

Col. 5  : ราคา vibha (Col.1)*0.85  = ต้นทุนหุ้นแปลง
Col. 6 : ณ ราคา 1.60 ต้องการให้ต้นทุนหุ้นแปลงตำกว่า 15%  เท่ากับ 1.36  ราคาเหมาถสม vibha-w2 ที่ 0.36 [Col.(7)]
  
สรุป
  
Col. 1 : ราคา VIBHA (แม่)   
Col 4 : ราคาเหมาะสม vibha-w2 ของ vibha-w2 ใน Col. 1  มีส่วนต่าง 10% ของต้นทุนหุ้นแปลง Col.3
Col 7 : ราคาเหมาะสม vibha-w2 ของ vibha ใน Col. 1  มีส่วนต่าง 10% ของต้นทุนหุ้นแปลง Col.6

ขณะนี้ แม่ และ vibha-w2 ณ 1.60 & 0.58 ตามลำดับ ซื้อลูกไปแปลงจะมีส่วนต่างเดียง 1.2% ไม่น่าเพียงพอต่อความเสี่ยงที่จะได้หุ้นแปลงเข้ามาซื้อขายประมาณอย่างเร็ว 18/6/2563 ไม่จูงใจแรงซื้อ vibha-w2 จะมีแต่แรงขายหนีตายก่อนวันสุดท้ายซื้อขาย  เพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อ vibha-w2 มีกำไรสัก 10% หรือ 15% ราคาเหมาะสม vibha-w2 น่าจะประมาณแสดงในตาราง

เพื่อความปลอดภัยเล่นเก็งกำไรระว่าง 13 - 19/5/2563 ต้องติดตามเฝ้าดูราคาแม่ แล้ว คำนวนหาราคาเหมาะให้ได้ส่วนต่างน่าจะเป็นไปได้

ขอใด้โชคดี รวยๆ

ด้วยความปรารถนาดี
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่