ใครมีหุ้น Mint ให้ระวัง ถ้ายัง ยาว นาน อาจล้มจริง

กระทู้คำถาม
MINT แจ้งเลื่อนการประชุมผถห. พร้อมยกเลิกจ่ายเงินปันผล

"ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล" แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯคณะกรรมการบริษัทมีมติ เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกําหนดและยกเลิกการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
บริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) หรือ MINT แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯว่าตามที่มติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 ซึ่งได้อนุมัติกําหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27/2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องแกรนด์ แชมเบรย์ บอลรูม ชั้น 7 โรงแรมอวานี สุขุมวิท กรุงเทพฯ ตามรายละเอียดสารสนเทศที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีการแพร่กระจายอย่างต่อเนื่อง และมีการกระจายของโรคในวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนให้พิจารณาถึงความจําเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งรวมถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี และดังนั้นเพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม รวมถึงลดโอกาสในการแพร่ระบาดของโรคไปยังบุคคลจํานวนมากคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3เมษายน 2563 มีมติสําคัญขอแจ้งให้ทราบในเรื่องต่อไปนี้

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่