ขั้นการถอนเงินหรือปิดบัญชีจากธนาคารกรุงไทย เนื่องจากเจ้าของบัญชีเสียชีวิตครับ

เนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นพ่อ ซึ่งมีบัญชีกรุงไทยจำนวนจำนวน 1 บัญชี และมีบัตรเอทีเอ็มด้วย
ทายาทของผู้เสียชีวิต มีดังนี้ ภรรยาที่จดทะเบียนสมรส และ ลูก 3 คน
คืออยากทราบว่าจะถอนเงินหรือปิดบัญชี ของพ่อที่เสียชีวิต โดยได้สอบถามข้อมูลเบื้องต้นผ่านทาง Facebook Messenger ได้ข้อมูลมา ดังนี้
 
    กรณีเจ้าของบัญชีคนเดียวถึงแก่กรรม 
เอกสารที่ต้องเตรียม ได้แก่  
1.คำสั่งศาลแต่งตั้งผู้จัดการมรดก  
2.บัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดก 
3.สมุดบัญชีคู่ฝาก และใบมรณะบัตรของลูกค้าเจ้าของบัญชี  
4.คำร้องขอจัดการบัญชีเงินฝากฯ ตามแบบที่ธนาคารกำหนด
       กรณีทายาท/ผู้รับมรดก ไม่สะดวกที่จะดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก และเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของผู้ถึงแก่กรรมดังกล่าวไม่เกิน 30,000.- บาท อนุโลมให้ทายาท/ผู้รับมรดกถอนเงินและปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวได้ โดยจัดทำคำร้องขอจัดการบัญชีเงินฝาก พร้อมแสดงเอกสารหลักฐานตามที่กำหนด และหนังสือรับรองจากบุคคลที่น่าเชื่อถือในท้องถิ่นซึ่งไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกของผู้ตาย หากเงินคงเหลือเกิน 30,000.- บาท แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต้องจัดทำหนังสือค้ำประกันตามแบบที่ธนาคารกำหนดด้วย โดยอยู่ในดุลยพินิจของผู้จัดการสาขา

กรณีทายาท/ผู้รับมรดก ไม่สะดวกที่จะดำเนินการขอให้ศาลมีคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมรดก ดังกล่าว มีคำถามดังต่อไปนี้
1. คำร้องขอจัดการบัญชีเงินฝาก อันนี้ไปกรอกข้อมูลที่ธนาคารได้เลยใช่ไหมครับ
2. เอกสารหลักฐานตามที่กำหนด ขอรายละเอียดว่าต้องใช้อะไรบ้าง และต้องใช้ทั้งของภรรยาที่จดทะเบียนสมรส และ ลูก 3 คน หรือไม่หรือแค่ตัวแทนคนเดียวก็ได้
3. หนังสือรับรองจากบุคคลที่น่าเชื่อถือในท้องถิ่นซึ่งไม่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับมรดกของผู้ตาย  หมายถึงผู้ใหญ่บ้านใช่หรือไม่และฟอร์มหนังสือรับรองหาได้จากที่ไหนครับ
4. หนังสือรับรอง ต้องขอตามภูมิลำเนาของผู้เสียชีวิต หรือ ภูมิลำเนาของตัวแทนที่ร้องขอ ครับ
5. จำเป็นต้องไปสาขาที่เปิดบัญชีไว้หรือไม่
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่