สอบถามเกี่ยวกับ โปรแกรม SPSS ทำสถิติวิจัยครับ

พอดีผมติดปัญหาหลังจาก ทำวิจัย โดยนำข้อมูลสถิติที่ใส่ในโปรแกรม SPSS ครับ ตรงที่ส่วนแสดงผลการวิเคราะห์ครับ

ผลการวิเคราะห์ที่ได้
**แสดงผลการวิเคราะห์การให้ความสำคัญระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวยทางเดียว (Oneway-ANOVA) ***

พอทำแล้วค่า Probability (p) มันเท่ากับ 0.030 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือยอมรับสมมติฐาน ***********

ปัญหาคือพอค่า p ของส่วนประสมทางการตลาดบางด้าน มันน้อยกว่า 0.05 เราต้องทำตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยรายคู่ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งผมหาคำสั่งที่จะเข้าไปดูค่าตรงนั้นอะครับ ทำยังไงอะครับ 
แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  Business Software ซอฟต์แวร์ SPSS นักสถิติ งานวิจัย
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่