ขอสอบถามเรื่อง Get Excel Sheet name on VB.net 2015 ครับ

ผมขอสอบถามเรื่อง Get Excel Sheet name on VB.net 2015 ครับ ตอนนี้ผมทำได้เเต่แบบ Fix หsheet name ครับ โดยต้องตั้งชื่อเป็น z

แต่เนื่องจากไฟล์ที่จะนำเข้ามีหลาย Sheet ผมอยากให้ User เลือก Sheet เองได้นะครับ

** ตัวอย่าง Code ที่ผมทำครับ
  Try
            Dim MyConnection As OleDb.OleDbConnection
            Dim Ds As System.Data.DataSet
            Dim MyAdapter As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
            MyConnection = New System.Data.OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source='" & Me.TxtSourceFile.Text & "';Extended Properties='Excel 12.0 Xml;HDR=YES;'")
            MyAdapter = New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter("Select * from [Z$]", MyConnection)
            Ds = New System.Data.DataSet
            MyAdapter.Fill(Ds)
            Me.grdFind.DataSource = Ds.Tables(0)
            ' FormatGrd()
        Catch ex As Exception
            MsgBox(ex.Message)
        End Try

ขอบคุณครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่