ผมเขียนโปรแกรมแล้วมันขึ้นว่า the' micorosoft.acf.oledb.12.0' provider is not registered on the the local machinr.

Public Class Form1

Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click

Try

Dim MyConnection As System.Data.OleDb.OleDbConnection
Dim dataSet As System.Data.DataSet
Dim MyCommand As System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter
Dim path As String = "C:\\Users\\Yuta\\Desktop\\excel\\gpa.xlsx"

MyConnection = New System.Data.OleDb.OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=" + path + ";Extended Properties=Excel 12.0;")
MyCommand = New System.Data.OleDb.OleDbDataAdapter("select * from [Sheet1$]", MyConnection)

dataSet = New System.Data.DataSet
MyCommand.Fill(dataSet)
DataGridView1.DataSource = dataSet.Tables(0)

MyConnection.Close()
Catch ex As Exception
MsgBox(ex.Message.ToString)
End Try

End Sub
End Class

ขอวิธีแก้หน่อยคับ

แสดงความคิดเห็น
Preview
อ่านกระทู้อื่นที่พูดคุยเกี่ยวกับ  VB.NET (Visual Basic .NET) VB (Visual Basic) VB.NET .NET การพัฒนาซอฟต์แวร์
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่