ช่วยแก้โค้ด error หน่อยค้าาาาาา

error แบบนี้เพราะอะไรหรอค่ะ
Fatal error: Call to undefined function normalDateToSQL() in C:\AppServ\www\booking\rr.php on line 19

อันนี้เป็นหน้าโค้ดค่ะ จะเขียนออกรายงานการจองคิว โดยให้เลือกวันที่ค่ะ
<?php
 //เรียกใช้ไฟล์ autoload.php ที่อยู่ใน Folder vendor
 require_once __DIR__ . '../mpdf_demo/vendor/autoload.php';
 
 //ตั้งค่าการเชื่อมต่อฐานข้อมูล
 $servername = "localhost";
 $username = "root";
 $password = "123456789";
 $dbname = "booking";
 $conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
 
 mysqli_set_charset($conn, "utf8");
 

 if (!$conn) {
 die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
 }
 
   $startDate = normalDateToSQL($_POST['startDate']);
   $endDate = normalDateToSQL($_POST['endDate']);

   $html = "<h1 style='text-align:center;margin-bottom:0;'>รายงานการจองคิว</h1>";

    $sql = "SELECT booking.booking_id,booking.booking_date,member.member_name,service.service_name,
 staff.staff_name,time.time_name,booking.booking_status
            FROM booking
            INNER JOIN member
            on member.member_id = booking.member_id
            INNER JOIN service
            on service.service_id = booking.service_id
 INNER JOIN staff
            on staff.staff_id = booking.staff_id
 INNER JOIN time
            on time.time_id = booking.time_id
 WHERE booking.booking_status = 'เข้าใช้บริการ' and booking.booking_date between '$startDate'and '$endDate'
 ";

    $head_table = "<table style='width:100%;border: 1px solid black;border-collapse: collapse;text-align:center' autosize='1'>
                    <tr>
 <th style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>เลขที่ใบเสร็จ</th>
                        <th style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>วันที่</th> 
                        <th style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>รายการ</th>
                        <th style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>ราคา</th> 
                        <th style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>จำนวน</th> 
                        <th style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>รวม</th>
 <th style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>รวม</th>  
                    </tr><tbody>
                    ";
    $close_table = "</tbody></table>";
    $result = $conn->query($sql);
    $count = $result->num_rows;
    $last_product = "";
    $detail = "";
    //$count_order = 0;
    //$count_money = 0;
    if ($result->num_rows > 0) {

        $table = $head_table;

        while($row = $result->fetch_assoc()) {
            $booking_id = $row['booking_id'];
            $date = sqlToNormalDate($row['booking_date']);
            $booking_status = $row['booking_status'];
 $service_name = $row['service_name'];
 $staff_name = $row['staff_name'];
 $time_name = $row['time_name'];
            //$qty = $row['qty'];
            //$total = $row['total'];
            //$uniteprice = $total/$qty;

            if($last_product == "" || $last_product ==  $booking_status)
            {
                $table .= "<tr>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$booking_id</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$booking_date</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$service_name</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$staff_name</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$time_name</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$booking_status</td>
                        </tr>";
                        //$count_order+=$qty;
                        //$count_money+=$total;
            }
            else
            {
                $table .= $close_table;
                $table .= "<br>";
                $table .= $head_table;
                $table .= "<tr>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$booking_id</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$booking_date</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$service_name</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$staff_name</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$time_name</td>
                            <td style='border: 1px solid black;border-collapse: collapse;'>$booking_status</td>
                        </tr>";
                //$detail .= "มีการสั่งซื้อ $last_product จำนวน $count_order หน่วย รวมเป็นเงิน $count_money บาท<br>";
                //$count_order = $qty;
                //$count_money = $total;
            }
            
            $last_product = $booking_status;
        }
        
    } else {
        echo "0 results";
    }
    
    $table .= $close_table;
    //$detail .= "มีการสั่งซื้อ $last_product จำนวน $count_order หน่วย รวมเป็นเงิน $count_money บาท<br>";
   //สรุปยอด
   if($startDate == $endDate)
   {
     $html .= "<p style='margin-top:0;'>การสั่งซื้อประจำวันที่ : ".sqlToNormalDate($startDate)."<br>$detail</p> ";
   }
   else
   {
    $html .= "<p style='margin-top:0;'>การสั่งซื้อประจำวันที่ : ".sqlToNormalDate($startDate)." ถึงวันที่ ".sqlToNormalDate($endDate)."<br>$detail</p>"; 
   }
   
   $html .= $table;
  
   $mpdf->WriteHTML($html);
   $mpdf->Output();
   $conn->close(); 
 

   
?>
แก้ไขข้อความเมื่อ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 1
ลองไปไล่ดูว่าใน require_once __DIR__ . '../mpdf_demo/vendor/autoload.php'; มี function normalDateToSQL() อยู่หรือเปล่า
บางที่ในไฟล์ autoload.php เป็นแค่ไฟล์ include เข้ามาอีกที ต้องไล่ดูในไฟล์นี้ก่อนครับ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่