อ่อนเพลียต้องไปพัก อ่อนแอเพราะรักไปพักก็ไม่หาย

อ่อนเพลีย อ่อนแอ อ่อนไหว
อ่อนจิต อ่อนใจ อ่อนล้า
อ่อนหัด อ่อนเยาว์ อ่อนปัญญา
อ่อนแขน อ่อนขา แรงไม่มี

พักกาย พักใจ พักจิต
พักคิด พักทำ พักหนี
พักจำ พักเจ็บ เพราะภักดี
พักวจี พักผ่อน เพราะอ่อนแรง
แสดงความคิดเห็น
Preview