สัญลักษณ์ wifi ของ1+ 7 PRO , moto 1 vision , g7 เหมือนกางพัด

ส่วนใหญ่เป็นแบบไอโฟน (แค่ยก ต.ย.  / ไม่ได้หมายความว่า brandอื่น เลียนแบบiPhone)

แสดงความคิดเห็น
Preview