ตุรกี แดน3 biggest Empire

สวัสดีครับวันี้พาไปเที่ยวตุรกี อารยธรรมเเรกที่พบ8000ปีมีการสร้างวัง พร้อมภาพแกะสลักแล้วแต่ยังไม่มีตัวอักษร นะครับ


ต่อมาประมาณ5000ปีมีมนุษยถ้ำcapadogia อาศัยอยู่ในถ้ำซอ้นกันหลายชั้น

สมัยความ.ศ100_400มีศาสนาคริสแล้ว คนที่นับถือต้องเเบบ ซ่อนๆประกอบพิธีกรรมตาม ถำ้ มีวัด ที่ฝังศพ ในถ้ำเช่นมีโบท Capadogia

แสดงความคิดเห็น
Preview