เทคโนโลยี5Gกับความจำเป็นของคนไทย

เทคโนโลยี 5G คือ ระบบการสื่อสารแบบไร้สายในยุคที่ 5 ซึ่งมีความสามารถ ในการส่งข้อมูลในปริมาณที่มากกว่าระบบ 4G ถึง 1,000 เท่า โดยผิวเผินระบบ 5G ถูกมองว่า เป็น เพียงระบบใหม่ที่ถูกนํามาใช้ทดแทนระบบเดิมด้วยประสิทธิภาพที่สูงกว่า ดังเช่นที่ระบบ 4G มา ทดแทนระบบ 3G แต่ในความจริงแล้ว 5G เป็นเทคโนโลยีที่มีความเร็วสูง และมีความสามารถในการ ส่งข้อมูลปริมาณมาก จึงทําให้อุปกรณ์ที่รองรับระบบนี้ จะไม่จํากัดเพียงแค่โทรศัพท์สมาร์ทโฟนอีก ต่อไป แต่จะรวมไปถึงเครื่องมือ เครื่องใช้ และระบบสาธารณูปโภคทั้งหมด โดยระบบ 5G เป็นพื้นฐานของแนวคิด Internet of Thing และ Machine to Machine ซึ่งเป็นการสื่อสาร ระหว่างอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น เครื่องมือ ยานพาหนะ หรือ อาคารสิ่งก่อสร้างที่มีการติดตั้งวงจร อิเล็กทรอนิกส์ ซอฟต์แวร์ เซ็นเซอร์ และเครือข่ายการเชื่อมต่อต่างๆ ที่ทําให้อุปกรณ์เหล่านี้สามารถส่งผ่าน ข้อมูลถึงกัน โดยมีความล่าช้าของเวลา (time lag) น้อยมาก ทําให้สามารถใช้เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ ที่เคยทําไม่ได้ในอดีต เช่น การผ่าตัดทางไกลที่แพทย์สามารถทําการผ่าตัดให้คนไข้ที่อยู่ในอีกซีกโลกได้ ดัง นั้น หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจึงต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีให้รองรับกับระบบนี้ ซึ่งการพัฒนาเหล่า นี้จะเปลี่ยนวิถีชีวิตในอนาคตของผู้คนโดยสิ้นเชิง

ประโยชน์ของ 5G แน่นอนว่าต้องมีความเร็วเพิ่มขึ้น เพื่อตรงกับคอนเซ็ปต์ในการใช้งาน แต่ยังไม่สามารถบอกได้ว่าจะมีอัตรา ดาวน์โหลดและอัพโหลดแรงเท่าใด ทว่ามีแต่การคาดการณ์กันว่าเร็วแรงมากกว่ายุค 4G ถึง 10-1,000 เท่า ซึ่งจะทําให้เปลี่ยนวิถีชีวิตของเราได้หลายอย่างในอนาคต และช่วยผลักดันเศรษฐกิจ ทั้งส่งผลให้เกิด ผลิตภัณฑ์หรือบริบทใหม่ของการบริการเช่นกัน
ข้อด้อยของ 5G เนื่องจากต้องใช้คลื่นความถี่ที่สูงมากหรือคลื่นเทคโนโลยีความถี่ระดับมิลลิเมตร โดยถือว่าเป็นกุญแจสําคัญ ในการพัฒนา สามารถดําเนินการได้ด้วยข้อมูลจํานวนมาก และมีสัญญาณการถ่ายโอนข้อมูลที่มีค่า latency ต่า (ความล่าช้น้อยที่สุด)และด้วยประโยชน์ดังกล่าว จึงต้องแลกมาด้วยปัญหาต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เพราะว่า สัญญาณที่ส่งผ่านคลื่นความถี่สูงจะส่งผ่านในระยะสั้นเท่านั้น และก็ไม่สามารถเจาะอาคารได้ดี ทําให้ต้อง อาศัยเสาสัญญาณกับเทคนิคอื่นๆ เข้าช่วย ดังนั้น จึงน่าสนใจว่าค่าใช้บริการจะเป็นอย่างไร

ในส่วนของการเตรียมตัวนั้น ผู้ประกอบการต่างชาติมองว่าประเทศไทยควรจะต้องมีการเตรียมตัวอย่างมาก เนื่องจากความต้องการใช้ข้อมูลของประเทศไทยมีสูง หากไม่มีการเตรียมรับมือก็อาจเกิดวิกฤตข้อมูลขึ้นได้ ทั้ง 3 ส่วนจําเป็นต้องเตรียมความพร้อมร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ในการจัดเตรียมคลื่นความถี่ เพื่อให้พร้อมสําหรับการประมูล 5G ในอนาคต และมีแนวโน้มว่าจํานวน MHz ที่จะเปิดให้มีการประมูลอาจจะ มากกว่า 100MHz ต่อราย ยิ่งไปกว่านั้นเทคโนโลยี 5G จะไม่ได้จํากัดเพียงการใช้งานระหว่างบุคลต่อบุคคลเท่านั้น แต่อนาคต เทคโนโลยีจะเป็นการเชื่อมต่อข้อมูลระหว่างเครื่องจักรกับเครื่องจักร และจะเข้ามามีบทบาทกับชีวิตประจําวัน ของคนมากขึ้น ดังนั้น 5 สิ่งที่ต้องเตรียมตัวนับจากนี้คือ เรื่องการเตรียมความพร้อมด้านทรัพยากรโดยเฉพาะ คลื่นความถี่, การแผนงานในการรองรับกับสิ่งที่เกิดขึ้นหลังเทคโนโลยี 5G ถูกใช้งานอย่างจริงจัง,กฎ กติกา และมารยาทต่างๆ ในการใช้งาน 5G, เทคโนโลยที่จะเกิดขึ้นในอนาคตรองรับเทคโนโลยี 5G และการเตรียม เรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคทั้งในด้านโทรคมนาคมและด้านอื่นๆ

แหล่งที่มา : https://www.matichon.co.th/article/news_851345

ทุกๆท่านคิดว่าประเทศไทยพร้อมแค่ไหนหรือมีความจำเป็นอย่างไร กับการนำเทคโนโลยี5G มาใช้ สามารถเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่