[CR] ทะเลตุง หนึ่งเดียวในอีสาน

ทะเลตุง หนึ่งเดียวในอีสาน ด้วยแรงศรัทธาในพระพุทธศาสนา และความศรัทธาในองค์พระธาตุยาคู ในช่วงเดือนกุมภาพันธุ์ หรือในช่วงวันมาฆบูชา ของทุกปี ชาวอำเภอกมลาไสย และชาวกาฬสินธุ์ จะร่วมกัน ถักทอสาน ตุง หรือ ธุง แล้วนำมาถวายต่อองค์พระธาตุยาคู ที่ชาวบ้าน และชาวกาฬสินธุ์ นับถือและศรัทธา เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์พระธาตุ เนื่องในวันมาฆบูชา บริเวณ พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งปีนี้มาในชื่องาน
“มาฆปูรมี ทวารวดีมิ่งหล้า เมืองฟ้าแดดสงยาง ประจำปี 2562 " ซึ่งงานจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 15 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ภายในงานมีการร่วมเวียนเทียนรอบพระธาตุยาคู การแสดงแสงสีเสียง การประกวดธิดาฟ้าหยาด และการถวายตุง และมีการจัดแสดงตุง ของแต่ละชุมชน มีตลาดพื้นเมืองให้เดิน ชอปเดินชิมกัน

หลายคนอาจสงสัยว่า ทุง หรือ ตุง คืออะไร
ทุง หรือ ตุง ที่ชาวบ้านต่างร่วมมือร่วมใจประดิษฐ์ขึ้นเป็นลวดลายสีสันต่างๆ นี้ ชาวบ้านเชื่อว่า เป็นสัญลักษณ์ของความดีงาม ความเป็นสิริมงคล อานิสงค์ของการถวายตุง เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากความทุกข์อันเนื่องจากวิบากกรรม และเป็นทางให้ขึ้นสู่สวรรค์ คนอีสานโบราณจึงนิยมทำตุงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในโอกาสบุญประเพณีที่เกี่ยวเนื่องในทางพุทธศาสนา ชาวอำเภอกมลาไสยนิยมทำตุง 2 แบบ คือ ตุงผ้า กับ ตุงใย ซึ่งทำมาจากด้าย ที่นำมาประดิษฐ์ลวดลายอย่างสวยงาม และทุกหมู่บ้านจะพร้อมใจกัน ทานตุงเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาในวันมาฆบูชา และจะปักตุงต่อเนื่องจนถึงวันสรงน้ำพระธาตุยาคู ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมของทุกปีชื่อสินค้า:   พระธาตุยาคู อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
คะแนน:     

CR - Consumer Review : กระทู้รีวิวนี้เป็นกระทู้ CR โดยที่เจ้าของกระทู้

  • - จ่ายเงินซื้อเอง หรือได้รับจากคนรู้จักที่ไม่ใช่เจ้าของสินค้า เช่น เพื่อนซื้อให้
  • - ไม่ได้รับค่าจ้างและผลประโยชน์ใดๆ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่