กรณีบุคคลในครอบครัวข้าราชการ มีสิทธิซ้ำซ้อนประกันสังคม

เท่าที่เคยอ่านมา เกือบทุกแหล่งข้อมูลและจนท.การเงินของหน่วยงานต่างๆ บอกว่าเบิกไม่ได้ ต้องใช้สิทธิของตัว คือ ประกันสังคมเท่านั้น
รพ.แต่ละแห่งๆ ระบบเช็คสิทธิก็โชว์ว่าเป็นประกันสังคม เบิกสิทธิขรก.ไม่ได้
ในเวบพันทิปนี้เองก็เคยอ่านเจอหลายกระทู้เลย ว่ารพ.เช็คเจอสิทธิว่าขึ้นทะเบียนปกส.ไว้ที่รพ.อื่น มารพ.นี้ไม่ได้ จะให้ใช้สิทธิขรก.ไม่ได้


เพิ่งอ่านพบอันนี้ครับ
https://www.gotoknow.org/posts/639535
ขอยกสรุปสั้นๆ(แต่อยากให้อ่านกันโดยละเอียดครับ)

เรื่องราวคือ บุคคลในครอบครัวข้าราชการเป็นผู้ประกันตน
เข้าโรงพยาบาลที่ไม่ได้ปรากฏในบัตรรับรองสิทธิประกันสังคม

ศาลปกครองกลางได้วินิจฉัยต่อว่า เมื่อคู่สมรสของผู้ฟ้องคดีเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ สถานพยาบาลของทางราชการ และ “คู่สมรสของผู้ฟ้องคดียังเป็นบุคคลในครอบครัวที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินค่ารักษาพยาบาลทดแทน ตามมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ จากสถานพยาบาลดังกล่าว” ผู้ฟ้องคดีจึงเป็นผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลคู่สมรสที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลของรัฐดังกล่าวได้


อีกอันทำนองเดียวกัน
https://m.facebook.com/notes/กฎหมายเรื่องใกล้ตัว-ผศอุดม/ประกันสังคมปฏิเสธจ่ายค่ารักษาพยาบาล-ไม่ตัดสิทธิ-เบิกจากราชการ/722444321165127เท่าที่ผมสรุปได้จากคำพิพากษาศาลปกครอง คือ
ถ้าเราเป็นผู้ประกันตนที่เป็นบุคคลในครอบครัวของข้าราชการ

1.เข้ารพ.ที่ลงทะเบียนไว้กับปกส. ต้องใช้สิทธิปกส. (มีทั้งฟรีหรือจ่ายเพิ่ม)
ถ้าค่าใช้จ่ายที่เกินจากสิทธิปกส.นั้นตรงระเบียบของสิทธิขรก.ด้วย ตัวขรก.ค่อยนำใบเสร็จไปตั้งเบิกส่วนต่างเพิ่มที่ต้นสังกัดตนเอง

2.แต่เมื่อมีเหตุให้เข้ารพ.อื่นๆ(ไม่จำเป็นต้องฉุกเฉิน) แปลว่า ณ รพ.นั้นๆ เราไม่มีสิทธิ จึงต้องจ่ายเงินไป แล้วตัวขรก.ค่อยนำใบเสร็จไปตั้งเบิกที่ต้นสังกัดตนเอง

3.ทำเบิกตรงไม่ได้(มั๊ง)

4.ตัวขรก.ต้องชี้แจงจนท.การเงินที่หน่วยงานของท่านให้เข้าใจครับโพสแจ้งเป็นข้อมูลสำหรับท่านที่จำเป็นต้องใช้สิทธิครับ
เนื่องจากผมสงสัย จึงหาอ่านมาแล้วมีความรู้แค่นี้ หากผิดพลาดตรงไหน ผมต้องขออภัยไว้ตรงนี้เลยครับ
เชิญท่านที่รู้ช่วยบรรยายแก้ไขให้ด้วยจะขอบคุณยิ่ง


จบ
ขอบคุณครับ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่