ช่วยดูไห้หน่อยคะ คือมัน join ตาราง 2 ตารางใน Datagridview ในvb ไม่ได้ค่ะ รบกวนผู้รู้ช่วยตอบหน่อนค่ะ ขอบคุณค่ะ

Imports System.Data.OleDb

Public Class frmSpares
    Dim conn As New OleDbConnection("Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;Data Source=D:\Motercycle.accdb")
    Dim cmd As New OleDbCommand
    Dim da As New OleDbDataAdapter
    Dim dt As DataTable
    Dim ds As DataSet

    Private Sub frmSpares_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        conn.Open()
        dt = New DataTable
        ds = New DataSet
        ds.Tables.Add(dt)
        da = New OleDbDataAdapter("select '* form tblServiceDetatails inner  join tblSpares on tblSpares Spa_ID = Catspa_ID", conn)
        da.Fill(dt) *******เอ่อเร่อตรงนี้ค่ะ**********
        DataGridView1.DataSource = dt.DefaultView
        conn.Close()
    End Sub
End Class
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่