[ถามความเห็น] กลบทในละครผิดรึเปล่า และวิธีการเข้ารหัสตามสูตรไทนับ ๓ และ ๕

เราคิดว่ารูปนี้ไม่น่าถอดเป็นท่อนแรกของเพลงยาวเจ้าฟ้ากุ้ง “เมื่อเวลามาบำราศให้คลาดรัก” ถ้าทำตามกลบทไทนับ ๓ อย่างที่ละคร (และนิยาย) สื่อไว้
คือยังไม่ได้เริ่มถอดก็หาไม้ม้วนไม่เจอแล้ว ไม้ม้วนในคำว่า "ให้" มาจากไหน?

เราลองกลับไปดูในนิยาย ละครก็เอามาจากนิยายเป๊ะๆ
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

พอถอดตามวิธีที่เราเข้าใจ จะถอดได้ว่า “มาอบำดลเห้าศวรรัมื่ลกคดา” ซึ่ง.... อ่านไม่ออก
(อ้างอิงวิธีถอดตามเว็บนี้ http://learnkaweethai.blogspot.co.nz/p/blog-page_15.html)
[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

เราก็เลยลองเข้ารหัสเอง โดยยึดวิธีจากเว็บข้างต้น เขาบอกว่าสระอา หรือ สระอะ ที่ต่อท้ายพยัญชนะให้นับไปพร้อมกับพยัญชนะนั้นๆ (แต่เราก็รู้สึกว่า ตัวอย่างบนเว็บนั้น ก็ยังมีสระกับวรรณยุกต์ขาดๆ เกินๆ เดี๋ยวจะกลับมาประเด็นนี้อีกที) เรามีตัวช่วยในการตรวจสอบนะ ไม่ได้นั่งนับเองตลอด (ดู ปล. ด้านล่าง)

เข้ารหัสตามไทนับ ๓
ให้จุดแทนตัวอักษรหนึ่งตัว ตัวอักษรแรกของประโยคที่ถอดแล้วจะอยู่อันดับ 3 เสมอ เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากจุดสองจุด

.  .  เ  .  . มื่ . . อ . . เ  .  . ว  .  .  ลา .  . มา  .  .  บำ  . . รา .  . ศ .  . ใ   .  . ห้ . . ค .  . ลา . . ด  .  . รั .  . ก

นับจำนวนรวมจุดด้วยจะได้ 51 ส่วน ซึ่งพอแบ่งเป็น 3 บรรทัด บรรทัดละ 17 ส่วน แบบนี้


จากนั้น ก็เอาแต่ละส่วนที่เป็นตัวอักษรตามแนวตั้งมาต่อกันก็จะได้แบบนี้ "ลา ห้ เ มา ค มื่ บำ ลา อ รา ด เ ศ รั ว ใ ก"
ซึ่งพอเอามานับตามแบบไทนับ ๓ ตามที่เราเข้าใจ ก็จะได้ “เมื่อเวลามาบำราศให้คลาดรัก”

แถม: เข้ารหัสแบบไทนับ ๕ [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

กลับไปที่ตัวอย่างบนเว็บข้างบน ตามตัวอย่างเป็นดังนี้

มจ้ไบงทอตานักมบเอ้สาเถ
ศสาถทุมอกสัดถ้นทีอทัลย
กวัใสสนสาติเร่พเสจ
ยบเงสิสส้นนาะรุสุสำอนเยทนีซาร


แต่ถ้าจะถอดให้เป๊ะตามตัวอย่าง (แต่คงให้ไม้โทอยู่ที่ ส.เสือ ในคำว่า สร้อย) มันต้องเป็น

ม จ้ ไ บ ง ท อ ตา นั ก ม บ เ อั สา เ ถ
ด สา ถ ทุ ม อ ก สั ด ถ้ น ที อ ทั ละ ย
ก วั ใ ส ส น สา ดิ เ ร พ เ ส จ
ย บ เ ง สิ้ ส ส้ น นาะ ร สุ สำ อ น เ ย ท นี ชา ร


ข้อแตกต่างคือ
บรรทัดแรก เป็นไม้หันอากาศตรง อ.อ่าง แทนไม้โท
บรรทัดที่สอง ตัวแรก ด.เด็ก และ ล.ลิง ตามด้วยสระอะ
บรรทัดที่สาม ไม่มีไม้เอกบน ร.เรือ
บรรท้ดที่สี่ มีไม้โทบน สิ และไม่มีสระอุตรง ร.เรือ

ตัวอย่างไทนับ ๕ ก็มีขาดๆ เกินๆ นิดหน่อย (ดูที่ปล.ข้างล่าง)
ในบทละครบนเว็บ True ก็เขียนเหมือนๆ กัน http://dara.trueid.net/novel/240271/5/241186
สายตาแมงเม่ามองที่ตัวอักษรในกระดาษเขียนว่า “มจ้ไบงทอตานักมบเอ้สาเถ   ศสาถทุมอกสัดถ้นทีอัลย  กวัไสสนสาติเร่พเสจ   ยบเงสิสส้นนาะรุสุสำอนเยทนีชาร”


เราเลยสงสัยว่า ตกลงอะไรถูกอะไรผิด

1. ท่อนแรกของเพลงยาวในละคร (และนิยาย) ตกลงเราใช้สูตรผิด หรือเราเข้าใจผิด? อยากให้เจ้าป้ามาไขข้อข้องใจจัง
2. ตัวอย่างที่มีสระและวรรณยุกต์ขาดๆ เกินๆ นี่คือจงใจ ใส่ไว้นิดๆ หน่อยๆ ให้คนถอดงง หรือว่าพวกตัวอย่างก็ลอกมาจากหนังสือจินดามณี (ที่เราก็ไม่เคยเห็น) แล้วลอกมาผิดๆ ถูกๆ
3. ดูเหมือนว่า กลบทที่อยู่ในกลัก ก็อาจจะมีตัวอักษรผิดตัวหนึ่งเหมือนกัน https://pantip.com/topic/37605778 [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

ปล. เราไม่ได้นั่งแก้ทุกอย่างเอง ตัวช่วยคือ [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 19
ขอขอบพระคุณที่ยกกลบทนี้ขึ้นมานะคะ   ในส่วนของการตั้งโจทก์แล้วถอดออกมาเป็นกลอนของเจ้าฟ้ากุ้ง บทนี้ ใช้ไทยนับสาม แต่วิธีถอดก่อนที่จะนำมาตั้งกลอนอาจจะต่างจากแบบที่นำมาอธิบาย    ทั้งนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณผู้ตั้งกระทู้ที่สามารถชี้แจง แล้วถอดออกมาตามสูตรที่เป็นแบบแผนตามที่ตั้งไว้อย่างผู้รู้จริงๆ ต้องขอขอบพระคุณมากค่ะ       แต่หากสร้างความสับสน ที่เกิดจากความเข้าใจผิดของคนเขียนเอง หรือความตั้งใจจนก่อให้เกิดข้อสับสนจนหลายๆท่านอาจจะไม่พอใจ ต้องกราบขออภัยเป็นอย่างสูงค่ะ   ขอน้อมรับคำตำหนิและข้อผิดพลาดนี้ไว้คนเดียวค่ะ      

.....ดีใจที่มีกระทู้นี้ขึ้นมาค่ะ ... เพราะที่นำเรื่องนี้มาเขียนในหนึ่งด้าวฟ้าเดียว เพราะอยากจุดประเด็นให้คนสนใจกลบท กลอักษร ให้มากขึ้น  ขอขอบพระคุณท่านเจ้าของกระทู้จับประเด็นให้สงสัย  เพราะความตั้งใจตัวเองก็อยากให้คนไทยสนใจความเป็นไทย   จะได้เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับความงดงามของภาษาไทยให้เป็นที่รู้จัก สนใจ และศึกษากันกว้างขวางมากขึ้นแต่เดิม   คนเขียนที่นำประเด็นกลบทมาเขียนก็มิได้เกิดจากความอยากลบหลู่ครูบาอาจารย์ หรือ มีเจตนาอื่นใดๆแอบแฝงเลยค่ะ..... แต่อยากให้มีการศึกษาและช่วยกัน ชี้จุด ข้อสงสัย และต่อเติม ดังเช่นเจ้าของกระทู้นี้ ตลอดจนทุกๆท่านที่ได้ช่วยกันเข้ามาตอบในกระทู้นี้จนได้รับความรู้กันมากขึ้น  และรวมทั้งต่อข้อความ ข้อสงสัยต่างๆที่มาจากเรื่องราวนิยาย หรือละครที่ท่านได้ชมผ่านตา เช่นนี้ต่อๆไป      คนเขียนก็จะได้รับทราบ ชี้แจง และนำไปแก้ไขปรับปรุงงานของตัวเองต่อไปค่ะ  

ขอบพระคุณมากค่ะ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่