ครูพี่เลี้ยง (ครูผู้สอนของสถานศึกษาที่นิสิต นักศึกษาปฏิบัติการสอน) มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนดอย่างไร?

ผมเป็นนักศึกษาครู อยู่ในขั้นออกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2562  (ที่จะเปิดภาคเรียนใน 16 พ.ค. 2562 นี้)
สถานศึกษามีครูพี่เลี้ยงที่มีคุณสมบัติตามที่คุรุสภากำหนด  คือ
1)    มีคุณวุฒิ ที่จบระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2)    มีประสบการณ์การสอนไม่น้อยกว่า  3  ปี
3)    มีคุณลักษณะเป็นแบบอย่างที่ดี และสอนในสาขาวิชาที่ตรง และ/หรือ  สัมพันธ์กับสาขาวิชาที่นักศึกษาครูไปฏิบัติการสอน
        คุณสมบัติข้างต้นครูที่จะเป็นครูพี่เลี้ยงของผมมีครบตามกำหนด แต่ครูท่านจะเกษียณอายุราชการช่วงเดือนกันยายนที่จะถึงนี้ และครูอีกท่านมีคุณสมบัติครบ แต่เป็นครูอัตราจ้าง
       จึงขอคำปรึกษา คำแนะแนว คำแนะนำ จากผู้รู้ทุกท่าน ว่าถ้าครูพี่เลี้ยงผมเกษียณอายุราชการก่อนที่ผมปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ปีการศึกษา 1/2562 แล้วเสร็จ ผมควรดำเนินการอย่างไร? และครูอัตราจ้างสามารถเป็นครูพี่เลี้ยงให้เราได้หรือไม่ เพราะอะไร?
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่