งานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร )

ขอแจ้งกำหนดการแสดงธรรมเทศนาในงานบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์ (ท่านพ่อลี ธมฺมธโร )
ครบรอบมรณภาพปีที่ ๕๗, พระเทพโมลี (สำรอง คุณวุฑฺโฒ) ปีที่ ๑๙, และพระญาณวิศิษฏ์ (ทอง จนฺทสิริ) ปีที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

วันอังคารที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๑๕ น. พระราชวิสุทธิมุนี (พระอ.เยื้อน ขนฺติพโล) วัดเขาอตุลฐานะจาโร จ.สุรินทร์
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระอธิการสุธรรม สุธมฺโม วัดป่าหนองไผ่ จ.สกลนคร
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูกิตติอุดมญาน (หลวงปู่ไม อินทสิริ) วัดป่าเขาภูหลวง จ.นครราชสีมา

วันพุธที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๑๕ น. พระครูเกษมวรกิจ (พระอ.วิชัย เขมิโย) วัดถ้ำผาจม จ.เชียงราย
เวลา ๑๕.๐๐ น. พระอาจารย์บุญมี ธมฺมรโต วัดป่าศรัทธาถวาย (ถ้ำเต่า) จ.อุดรธานี
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูกิตติปัญญาคุณ (หลวงปู่สวาท ปญฺญาธโร) วัดโป่งจันทร์ จ.จันทบุรี

วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

เวลา ๐๙.๑๕ น. พระครูเมตตากิตติคุณ (หลวงตาสมหมาย อตฺตมโน) วัดป่าสันติกาวาส จ.อุดรธานี
เวลา ๑๓.๐๐ น. พระครูอุดมภาวนาจาร (หลวงปู่ทองสุข อุตฺตรปญฺโญ) วัดอนาลโยทิพยาราม จ.พะเยา
เวลา ๒๐.๐๐ น. พระครูบริหารสมาธิคุณ (หลวงปู่คำสด อรุโณ) วัดป่าบ้านเพิ่ม จ.อุดรธานี


คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่