ภาพพระเถระศิษย์หลวงปู่มั่น และหลานศิษย์ ที่ยังอยู่ ณ เวลานี้

กระทู้สนทนา
ภาพพระเถระศิษย์หลวงปู่มั่น และหลานศิษย์ ที่ยังอยู่ ณ เวลานี้//วีรยุทธภาพคณาจารย์พระกรรมฐานศิษย์ของหลวงปู่มั่น โดยตรงที่ท่านยังดำรงขันธ์อยู่ที่ปฏิบัติตามปฏิปทาของหลวงปู่มั่น และหลานศิษย์รุ่นต่อรุ่น หรือศึกษาธรรมจากศิษย์หลวงปู่มั่นโดยตรง จนถึงปัจจุบัน และเป็นเนื้อนาบุญของชาวพุทธอันเยี่ยม เราเรียกว่าพระกรรมฐานสายหลวงปู่มั่น จะมีทั้งธรรมยุติ และมหานิกาย ล้วนเป็นสายหลวงปู่มั่นทั้งนั้นครับ.........

หลวงปู่จาม มหาปุญโญ (อายุ 99 ปี)
วัดป่าวิเวกวัฒนาราม ต.คำชะอี อ.คำชะอี จ.มุกดาหารหลวงปู่จันทร์ศรี จนฺททีโป (พระอุดมญาณโมลี)
(ปี 2550 ท่านอายุ 96 ปี 76 พรรษา)
วัดโพธิสมภรณ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานีสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน)
วัดบวรนิเวศวิหาร แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯหลวงปู่มา ญาณวโร
วัดสันติวิเวก ต.เมืองไพร อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
(ท่านเคยได้รับฟังพระธรรมเทศนาจากหลวงปู่มั่นครับ)หลวงปู่หลอด ปโมทิโต (พระครูปราโมทย์ธรรมธาดา)
วัดสิริกมลวาส (วัดใหม่เสนานิคม) แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯหลวงปู่ศรี มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล)
วัดป่าประชาคมวนาราม (วัดป่ากุง) ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ
จ.ร้อยเอ็ด (ลูกศิษย์รุ่นสุดท้ายของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)หลวงปู่มหาเจิม ปัญญาพโล (พระครูภาวนาปัญญาดิลก)
วัดสระมงคล บ.หนองโพธิ์ ต.สระสี่มุมุ อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมหลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร
วัดประชาชุมพลพัฒนาราม (วัดป่าหนองใหญ่) บ้านหนองใหญ่
ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี (ใกล้วัดป่าบ้านตาด 7 กม.)สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (มานิต ถาวโร)
วัดสัมพันธวงศ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ

(ท่านเคยเดินธุดงค์กับหลวงปู่สิงห์ ขันตยาคโม ชึ่งเป็นศิษย์หลวงปู่มั่น อีกต่อหนึ่งครับ)
หลวงปู่จันทร์แรม เขมสิริ (พระครูเขมคุณโสภณ )
วัดเกาะแก้วธุดงค์สถาน (วัดระหาน) ต.ระหาน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์หลวงปู่พระมหาโส กสฺสโป
วัดป่าคีรีวันอรัญเขต (วัดป่าคำแคนเหนือ)
ต.คำแคน อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

(หลวงปู่โส กัสสโป ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่ผาง จิตคุตโต และท่านเป็นสหธรรมมิกของหลวงปู่หลอด ปโมทิโต)หลวงปู่มหาจันทร์ กุสโล (พระพุทธพจนวราภรณ์)
วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินฺธโร (พระเทพเจติยาจารย์)
วัดธรรมมงคล แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯหลวงปู่บุญฤทธิ์ ปณฺฑิโต
ที่พักสงฆ์สวนทิพย์ ต.บางพูด อ.ปาดเกร็ด จ.นนทบุรี
(ศิษย์หลวงปู่ชอบ ฐานสโม)หลวงตาแตงอ่อน กัลยาณธัมโม
วัดป่าโชคไพศาล บ.หนองนาหาร ต.นาซอ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

(ศิษย์หลวงปู่มั่น ผู้มีพรรษามากที่สุดในจังหวัดสกลนคร)หลวงปู่ผ่าน ปัญญาปทีโป
วัดป่าประทีปปุญญาราม ต.เซือม อ.อากาศอำนวย จ.สกลนคร
(ศิษย์หลวงปู่มั่น)
หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ
วัดป่าบ้านนาคูณ ต.บ้านผือ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี
(ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)หลวงปู่เพียร วิริโย
วัดป่าหนองกอง ต.บ้านค้อ อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

(ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)
หลวงปู่สิงห์ทอง ปภากโร (พระครูสุนทรศลีขันธ์)
วัดป่าสุนทราราม ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา จ.ยโสธรหลวงปู่ลี กุสลธโร
วัดถ้ำภูผาแดง อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

(ศิษย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)หลวงปู่สังข์ สังกิจโจ (หลานหลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม)
วัดป่าอาจารย์ตื้อ ต.สันมหาพน อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่หลวงตาพวง สุขินทริโย (พระเทพสังวรญาณ)
วัดศรีธรรมมาราม ถ.วิทยธำรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ยโสธรหลวงปู่ประสาร สุมโน (พระครูสุมนสารคุณ)
วัดป่าหนองไคร้ ต.หนองหิน อ.เมืองจ.ยโสธร
หลวงปู่เหลือง ฉนฺทาคโม (พระราชปัญญาวิสารัท)
วัดกระดึงทอง ม.2 ต.บ้านด่าน อ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์

(ศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล, หลวงปู่ฝั้น อาจาโร, หลวงพ่อพุธ ฐานิโย)

หลวงปู่พิศดู ธรรมจารีย์
วัดเทพธารทอง (ตั้งอยู่ทางจะไปขึ้นเขาคิชฌกูฏ)
ต.พลวง กิ่ง อ.เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรีหลวงปู่สมภาร ปญฺญาวโร
วัดป่าวิเวกพัฒนาราม อ.พรเจริญ จ.หนองคาย

(ลูกศิษย์องค์หนึ่งของหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)หลวงปู่เคน เขมาสังโย
วัดหนองว่าน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

(ศิษย์หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ)หลวงปู่ต้น สุทธิกาโม (พระครูสุทธิญาณประยุต)
วัดบึงพลาราม ต.บ้านว่าน อ.ท่าบ่อ จ.หนองคายหลวงปู่ท่อน ญาณธโร (พระราชญาณวิสุทธิโสภณ)
วัดป่าศรีอภัยวัน บ้านหนองมะผาง ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลยหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต
วัดถ้ำกลองเพล ต.โนนทัน อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู
หลวงปู่จันทา ถาวโร
วัดป่าเขาน้อย หมู่ 5 ต.วังทรายพูน อ.วังทรายพูน จ.พิจิตร
(ศิษย์หลวงปู่ขาว อนาลโย)หลวงปู่อ่ำ ธมฺมกาโม
วัดป่าธุดงคสถานสันติวรญาณ ต.วังศาลา อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์
(ศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต)หลวงปู่บุญเพ็ง กปฺปโก (พระโสภณวิสุทธิคุณ)
วัดป่าวิเวกธรรม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่นหลวงปู่แบน ธนากโร (พระภาวนาวิสุทธิญาณเถร)
วัดดอยธรรมเจดีย์ บ.นาสีนวล ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนครหลวงปู่มี (เกล้า) ประมุตโต
(ท่านเป็นพระพี่ชายหลวงปู่ลี ภูผาแดง)
วัดถ้ำเกีย (ทางเข้าเยื้องวัดป่าหนองแซง) อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานีหลวงปู่บุญมา คัมภีรธัมโม
วัดป่าสีห์พนมประชาราม ต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนครหลวงปู่ทองพูล สิริกาโม (พระครูสิริธรรมวัฒน์)
วัดสามัคคีอุปถัมภ์ (ภูกระแต) บ.ภูกระแต ต.วิศิษฐ์ อ.บึงกาฬ จ.หนองคายหลวงปู่อว้าน เขมโก
วัดป่านาคนิมิตต์ (วัดป่าบ้านนามน)
ต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ จ.สกลนครหลวงปู่ประสาน ปัญญาพโล (พระครูพิศาลปัญญาคม)
วัดคามวาสี บ้านหนองดินดำ ต.ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

(ศิษย์หลวงปู่พุฒ ยโส)หลวงปู่เจริญ ญาณวุฑโฒ
วัดถ้ำปากเปียง ม.5 ต.ส่องดาว อ.ส่องดาว จ.เชียงใหม่หลวงปู่เผย วิริโย
วัดถ้ำผาปู่ (วัดถ้ำผาปู่นิมิตร)
บ้านนาอ้อ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย

(ศิษย์หลวงปู่คำดี ปภาโส)หลวงปู่ทิวา อาภากโร
วัดปทุมวนาราม ถ.พระราม 1 ข้างสยามพารากอน
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

(ศิษย์ใกล้ชิดหลวงปู่หลุย จันทสาโร)พระอาจารย์บุญกู้ อนุวฑฺฒโน (พระครูพุทธิสารสุนทร)
วัดพระศรีมหาธาตุ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ
หลวงปู่เสน ปัญญาธโร
วัดราษฎรสงเคราะห์ (วัดป่าหนองแซง)
ต.หนองบัวบาน อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี

(ศิษย์หลวงปู่บัว สิริปุณฺโณ, หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ)
หลวงปู่ปรีดา (ทุย) ฉนฺทกโร
วัดป่าดานวิเวก (วัดดงศรีชมภู) อ.ปากคาด จ.หนองคาย

พระอาจารย์ปรีดา ฉันทกโร หรือหลวงปู่ทุย เจ้าอาวาสวัดป่าดานวิเวกนั้น
เป็นพระวิปัสสนา ฝ่ายธรรมยุต เป็นสายลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต
หลวงปู่วิไล เขมิโย
วัดถ้ำพญาช้างเผือก บ้านปากช่อง
ต.ทุ่งนาเลา อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ

(ศิษย์หลวงปู่ขาว อนาลโย)หลวงปู่สรวง สิริปุญโญ
วัดป่าศรีฐานใน ต.ศรีฐาน อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธรหลวงปู่บุญหนา ธัมทินโน
วัดป่าโสตถิผล (วัดป่าช้าหนองโดก)
บ.หนองโดก ต.ช้างมิ่ง อ.พรรณานิคม จ.สกลนครหลวงพ่อสนธิ์ อนาลโย (พระราชภาวนาพินิจ)
วัดพุทธบูชา เลขที่ 181 หมู่ 3 ถ.พุทธบูชา ซอย 30
ริมคลองบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯพระราชวรคุณ (สมศักดิ์ ปณฺฑิโต)
วัดบูรพาราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์

(ศิษย์หลวงปู่ดูลย์ อตุโล)หลวงปู่ผาง โกสโล
วัดภูหินแตก อ.พรรณานิคม จ.สกลนครหลวงปู่คำสุข ญาณสุโข
วัดป่าซับคำกอง ต.เพชรละคร อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์หลวงปู่คำบ่อ ฐิตปัญโญ
วัดใหม่บ้านตาล บ.ตาล ต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร

(ศิษย์หลวงปู่ขาว หลวงปู่มั่น หลวงปู่พรหม หลวงปู่ชอบ หลวงปู่แหวน หลวงปู่ตื้อ หลวงปู่เทสก์)

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่