หาก เราเอา แบต 3.7 V ต่ออนุกรมกัน แล้ว ชาร์จด้วย อะแดปเตอร์ 5 V แบตแต่ละก้อนจะเต็ม 3.7 V ไม๊ครับ


ในกรณีนี้มันจะชาร์จที่ 3.7 V ของแต่ละก้อนไม๊ครับ

คือผมอยากรู้ครับว่าถ้าเราต่อ  อนุกรม แล้วจะชาร์จได้เท่าไหร่ ครับ

เพราะถ้า แบตก้อนเดียว 12v เข้าใจเลยว่าชาร์จได้แค่ 5 V ตาม อะแดปเตอร์
แต่ถ้า 3.7 v 4 ก้อนต่ออนุกรมเป็น 14.8 v แล้วมันจะชาร์จได้ถึง กี่โวลล์ ครับ

แล้วก็คำถามตามมาคือ แต่ละก้อนที่ถูกชาร์จ แรงดันจะเท่ากันไม๊ ครับ
แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
Preview