เสด็จสู่ฟากฟ้าสุราลัย พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทยชั่วกาล ... ข้าพระพุทธเจ้า *ห้องเพลงคนรากหญ้า* ๒๖/๑๐/๒๕๖๐ น้ำตาคนไทย

วันที่ ๒๖ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ รัตนโกสินทร์ศก ๒๓๖

ถือเป็นวันที่ประวัติศาสตร์ชาติไทยบันทึกไว้ว่า เป็นวันที่คนไทยทุกคนเศร้าโศกเสียใจที่สุดวันหนึ่ง

เพราะเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


ตามพระราชประเพณีที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณจะมีรูปแบบการถวายพระเพลิงอยู่แบบเดียว

แต่ในปัจจุบันนี้มีรูปแบบทั้งสิ้น ๔ แบบคือ

การสุมเพลิงพระบรมศพบนพระจิตกาธาน (กรณีพระบรมศพอยู่ในพระบรมโกศ)

[Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

กรณีพระบรมศพอยู่ในพระบรมโกศ เป็นการถวายพระเพลิงแบบโบราณราชประเพณี

ที่สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา ที่มีการประดิษฐานพระบรมศพอยู่ในพระบรมโกศ

แต่ปัจจุบันไม่มีการใช้วิธีนี้แล้ว เพราะคุมเพลิงได้ยาก

เจ้าพนักงานต้องคอยฉีดน้ำเลี้ยงแล้วคอยดูทิศทางลมตลอดเวลา


วิธีนี้ ใช้เป็นครั้งสุดท้ายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗ เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ ๒๕๒๘


สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๗การสุมเพลิงพระบรมศพบนพระจิตกาธาน (ในกรณีที่พระบรมศพอยู่ในหีบพระบรมศพ)

เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อครั้งงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ ๒๕๓๙

เนื่องจากพระบรมศพของพระองค์ประดิษฐานในหีบ สำนักพระราชวังจึงตั้งหีบพระบรมศพบนพระจิตกาธาน

แล้วนำพระบรมโกศวางทับอีกชั้นหนึ่ง ก่อนถวายพระเพลิงบนพระจิตกาธานนั้น

พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


คลิกเพื่อดูคลิปวิดีโอ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี


การสุมเพลิงในเตาไฟฟ้า (กรณีพระศพอยู่ในหีบ) เกิดขึ้นเมื่อครั้งพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริทร์

วันที่๑๕ พฤศจิกายน พ.ศ ๒๕๕๑ ที่ประดิษฐานพระศพในหีบ ไม่ได้พระราชทานเพลิงบนพระจิตกาธาน

แต่ได้อัญเชิญหีบพระศพลงจากพระจิตกาธาน แล้วนำเข้าไปพระราชทานเพลิงในเตาไฟฟ้าทางฝั่งตะวันตกของพระเมรุแทน

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

พระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


การสุมเพลิงพระศพในเตาไฟฟ้า (กรณีพระศพอยู่ในพระโกศ)

เกิดขึ้นในพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๕

เนื่องจากมีการประดิษฐานพระศพในพระโกศตามโบราณราชประเพณี แต่ในช่วงการพระราชทานเพลิงจริง

ได้นำพระโกศลงจากพระจิตกาธาน อัญเชิญไปเข้าเตาไฟฟ้าด้านตะวันตกของพระเมรุเพื่อพระราชทานเพลิง

โดยครั้งนั้นเป็นเตาแบบพิเศษที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติ เพื่อให้พระโกศเข้าไปข้างในเตาได้


สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี


สำหรับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

ในครั้งนี้พบว่าจะใช้วิธีการสุมเพลิงพระบรมศพในเตาไฟฟ้า โดยมีการติดตั้งเตากึ่งไฟฟ้าที่มีการระบายควัน

อยู่บนจิตกาธาน จุดที่มีการถวายดอกไม้จันทน์ โดยด้านบนของจิตกาธานนั้น

จะอัญเชิญพระบรมโกศมาตั้งประกอบเป็นเกียรติยศ เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพจริง

เตาสุมเพลิงทำงาน เจ้าพนักงานจะเปิดฝาพระโกศออก ปิดพระฉากบังเพลิง ให้เหมือนโบราณราชประเพณี


ป.ล เนื้อหาและรูปภาพจากเพจ คลังประวัติศาสตร์ไทย

ป.ล ๒ เม้นท์ย่อยจะเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับธรรมเนียมการถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ป.ล ๓ ขอชื่นชมรัฐบาลและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งจิตอาสาทุกคนที่ทำงานอย่างเข้มแข็ง

เป็นระเบียบเรียบร้อย รวมทั้งประชาชนคนไทยทุกคนที่แสดงออกถึงพลังความรัก ความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 29
พระราชประเพณี เผาพิธี (เผาหลอก) และ เปิดเพลิง (เผาจริง)

ประเพณีนี้ เพิ่งมีครั้งแรกเมื่อครั้งพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

โดย ล้นเกล้ารัชกาลที่ ๖ ทรงบันทึกเอาไว้ ความว่า

"แท้จริงเปนความคิดของพวกเจ้าพนักงานเผาศพหลวง ในตอนปลาย ๆ รัชกาลที่ ๕

เพื่อมิให้ผู้ที่ไปช่วยงานเผาศพ เดือดร้อนรำคาญเพราะกลิ่นแห่งการเผาศพ ในเวลาที่ทำพิธีพระราชทานเพลิง

จึงปิดก้นโกษฐ์หรือหีบไว้เสีย และคอยระวังถอนธูปเทียนออกเสียจากภายใต้เพื่อมิให้ไฟไหม้ขึ้นไปถึง

ต่อตอนดึกเมื่อผู้คนที่ไปช่วยงานกลับกันหมดแล้ว จึงเปิดไฟและทำการเผาศพจริง ๆ

ในเวลาที่เผาจริง ๆ เช่นว่านี้ มักมีพวกเจ้าภาพอยู่ที่เมรุบ้าง

จึงเกิดนึกเอาผ้าทอดให้พระสดัปกรณบ้างตามศรัทธา ดังนี้จึงเกิดเปนธรรมเนียมขึ้นว่า

ผู้ที่มิใช่ญาติสนิทให้เผาในเวลาพระราชทานเพลิง

ญาติสนิทเผาอีกครั้งหนึ่งเมื่อเปิดเพลิง

กรมนเรศร์เป็นผู้ที่ทำให้ธรรมเนียมนี้เฟื่องฟูขึ้น และเป็นผู้ตั้งศัพท์ เผาพิธี และ เผาจริง ขึ้น

เลยเกิดถือกันว่าผู้ที่เป็นญาติและมิตรจริงของผู้ตายถ้าไม่ได้เผาจริงเป็นการเสียไป และการเผาศพจึ่งกลายเป็นเผา 2 ครั้ง"

ป.ล อ้างอิงจากหนังสือ ประวัติต้นรัชกาลที่ ๖


ป.ล๒ กรมนเรศร์ คือ กรมพระนเรศวรวรฤทธิ์ ซึ่งเป็นแม่กองสร้างพระเมรุ


ป.ล ๓ กรมพระนเรศวร ฯ มีพระโอรส คนหนึ่งคือ พระวรวงค์เธอพระองค์เจ้า บวรเดช

ป.ล ๔ กรมพระนเรศวร ฯ เป็นต้นตระกูล กฤษดากร

cnck
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 3
อาจจะมีผู้สงสัยว่า ในริ้วขบวนพระอิสริยยศทั้งริ้วขบวนที่ ๑ ๒ ๓

ทำไมไม่เห็นหีบพระบรมศพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯ ?

มีธรรมเนียมโบราณที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้คือ "ธรรมเนียมลักพระศพ"
พระราชพิธีพระบรมศพ และการทำพระศพเจ้านายแต่ดั้งเดิม มีธรรมเนียมหนึ่ง

ซึ่งเรียกว่า ลักพระศพ หรือ ลักศพ โดยเป็นขั้นตอนหนึ่งของการเตรียมงานก่อนวันถวายพระเพลิง

หรือพระราชทานเพลิง โดยเจ้าพนักงานที่รับผิดชอบจะอัญเชิญพระบรมศพ หรือ พระศพ

จากที่ประดิษฐานเวลากลางคืนมายังพระราชยาน หรือ ยานพาหนะ เพื่อตั้งกระบวนรอเคลื่อนไปยังพระเมรุหรือเมรุในเช้าวันนั้น

ทั้งนี้ต่อมามีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับกาลสมัย เมื่อปีพ.ศ.2430

ในงานพระศพของสมเด็จเจ้าฟ้ามหามาลา ที่ปรากฎในหนังสือราชกิจจานุเบกษา

ได้ให้รายละเอียดในงานพระศพครั้งนั้น ความว่า

“ณ วันอาทิตย์ ขึ้นสามค่ำ เป็นวันเตรียมชักพระศพ ครั้นเวลาค่ำได้ตั้งขบวนแห่แต่วังสมเด็จฯ เจ้าฟ้ามหามาลา

เชิญพระศพไปลงเรือที่ท่าพระ ล่องลงไปขึ้นที่ศาลต่างประเทศ ตั้งขบวนแห่

เชิญพระศพไปขึ้นพระมหาเวชยันตราชรถ ที่หน้าวัดเชตุพนเป็นการเงียบอย่างลักพระศพ”การลักพระศพนี้ไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกพระศพ แต่จะเกิดขึ้นกับบางกรณีเท่านั้น เช่น

วังที่ตั้งพระศพนั้นอยู่ไกล หรือ อยู่อีกฝั่งของแม่น้ำ ห่างไกลจากวัดจากพระเมรุ

ที่จะทำการพระราชทานเพลิง ดังนั้นการลักพระศพก็คือ

การอัญเชิญพระศพมายังสถานที่ ที่สะดวกต่อการจัดริ้วขบวน เเละที่สำคัญคือเป็นการย่นเวลาให้เร็วขึ้น

มาถึงยุคปัจจุบัน  ธรรมเนียมการปฏิบัติเกี่ยวกับพระบรมศพ และพระศพของพระราชวงศ์นั้น

ได้มีการปรับเปลี่ยนไปมากจากอดีต เห็นได้อย่างชัดเจนเรื่องหนึ่งก็คือ

มีการนำหีบมาใช้ทรงพระศพแทนการใช้พระโกศ ดังนั้น

เมื่อพระศพประดิษฐานลงหีบ พอถึงวันแห่จึงทำให้บนพระมหาราชรถนั้นมีเพียงพระโกศเปล่า

เนื่องจากพระมหาราชรถสร้างไว้ตั้งแต่ต้นกรุงออกแบบให้วางได้เฉพาะพระโกศเท่านั้น

หีบทรงพระศพจึงไม่สามารถขึ้นวางบนพระมหาราชรถได้

เจ้าพนักงานจึงต้องทำการลักพระศพล่วงหน้าไปก่อนในเวลากลางคืน

โดยอัญเชิญหีบทรงพระศพเข้ายังรถตู้ยนต์พระที่นั่ง จากนั้นตั้งขบวนเคลื่อนไปยังท้องสนามหลวง

พอถึงก็ชักพระศพขึ้นยังพระเมรุเพื่อรอริ้วขบวนพระราชพิธี ที่จะแห่พระโกศเปล่าตามมาในภายหลังดังหมายกำหนดการ


ป.ล ๑ เนื้อหาส่วนหนึ่งจาก หนังสือธรรมเนียมพระบรมศพและพระศพเจ้านาย

ป.ล๒ "ลักพระศพ" ไม่ใช่พระราชพิธี แต่เป็น ธรรมเนียมการปฏิบัติ

cnck
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่