ขอให้ท่านผู้รู้ช่วยแก้ส่วนของโปรแกรมที่เขียนด้วย Visual Basic 2017

ส่วนของโปรแกรมนี้ ทำการ อ่านค่า String จาก TextBox แล้วทำการแยก อักษรเป็นตัวๆ ทีละตัวอักษร
จนจบข้อความ ข้อความมีความยาว 1 หน้า Web Page


Dim Charpointer,Charnumber As Integer
Dim Stri As String
Dim Ch As Char
   
      Stri = TextBox1.Text                                  'รับข้อมูลจาก TextBox1.Text เป็น String ยาวมาก ประมาณ 10000 ตัวอักษร
      Charnumber = Stri.Length                   ' หาจำนวนตัวอักษร Stro แล้วใส่ใน Charnumber
      Do
              Ch = Stri(Charpointer)    
              If Ch="[" Then Recordfile()             ' ถ้า Ch มีค่าเท่ากับ [ ให้ทำโปรแกรมย่อย ชื่อ Recordfile   
              Charpointer=Charpointer+1            'ให้ทำกับนับ Charpointer เพิ่มอีก1 เพื่อชี้ตัวอักษรตัวต่อไป             
      Loop Until Charpointer>Charnumber     วนลูปจน Charpointer มีค่ามากกว่า Charnumber

1) เมื่อ Run โปรแกรมแล้ว Select All - Copy  - Paste มาใส่ใน TextBox ทีก็เกิด Error
System.IndexOutOfRangeException ซึ่งผมหาวิธีแก้ไม่ได้ ขอให้ท่านผู้รู้ช่วยแก้ให้หน่อย

2) ผมหัดเขียน Visual Basic จาก หนังสือชื่อ สร้าง Windows Application ด้วย
Visual Basic 2015 ตัวอย่างที่ 4-3,4-4 บัญชา ปะสีลเตสัง เป็นผู้เขียน ผมต้องขอบอกเลย ผม
ไม่แน่ใจว่า ว่าผู้เขียนเขามีความรู้จริงๆหรือไม่ เพราะ วิธีการเขียนนั้นใช้จริงได้ไม่ทุกกรณี โปรแกรม
ที่ผมเขียนข้างบนใช้จริงไม่ได้ แล้วไม่รู้ด้วยว่า จะแก้ให้ถูกต้องอย่างไร
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่