เพลิงพระนาง เมืองคุ้มมี "มเหสี" องค์เดียวใช่ไหม ????

ในเรื่อง

เมียที่รองลงมาจากพระมหาเทวีเจ้าเศกขระเทวี

คืออนัญทิพย์ แต่ยศก็เป็นแค่พระสนมเอก

เทียบกับของไทย เอาสมัย ร.5 ละกัน ร.5
มีการสถาปนาพระมเหสีทั้งหมด 8 พระองค์

สมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี พระบรมราชินีนาถ

สมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนา พระบรมราชเทวี

สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

พระวิมาดาเธอ พระองค์เจ้าสายสวลีภิรมย์ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา

พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคย์นารีรัตน์

พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าอุบลรัตนนารีนาค กรมขุนอรรควรราชกัลยา

เจ้าดารารัศมีแห่งนครเชียงใหม่ พระราชชายา


และอีกหนึ่งพระองค์ ที่ไม่ได้รับการสถาปนา
พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทักษิณชา นราธิราชบุตรี

ถัดลงไปจากนี้ก็คือเจ้าจอม ถึงจะได้รับพระราชทานเครื่องยศพระสนมเอก
ผ้าห่ม หีบหมาก แต่ยังไงก็เป็นเพียงเจ้าจอม ไม่ใช่พระภรรยาเจ้า ไม่ใช่พระมเหสีเทวี

เมื่อพระสนมเอกที่ได้เครื่องยศสูงสุดอย่างอนัญทิพย์ ก็เป็นแต่เพียงพระสนมจนสิ้นสุดรัชกาล
ไม่ได้แต่งตั้งขึ้นเป็นพระมเหสีฝ่ายซ้าย(มเหสีรอง) หรือพระชายา พระเทวีใดๆ หรือ ก็ย่อมไม่นับเป็นพระมเหสี
พระสนมอื่นๆที่รองลงมา คือตองนวล เก็ตถวา แก้วอากาศ ริมบึง และยอดพุ่ม ก็ต้องเป็นแค่พระสนมเหมือนกันใช่ไหม

สรุปคือ เจ้าเมืองคุ้ม มีพระมเหสีองค์เดียวใช่ไหม ????
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่