คนไทยหรือเปล่า

วันสำคัญของไทย 77 วัน
วันสำคัญในเดือนมกราคม
1 มกราคม – วันขึ้นปีใหม่  วันหยุดราชการ

วันเสาร์ที่ 2 ของเดือนมกราคม – วันเด็กแห่งชาติ

4 มกราคม – วันทหารม้า

13 มกราคม – วันการบินแห่งชาติ

16 มกราคม – วันครู, วันโคนมแห่งชาติ

18 มกราคม – วันกองทัพไทย, วันยุทธหัตถี

25 มกราคม – วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันสำคัญในเดือนกุมภาพันธ์
2 กุมภาพันธ์ – วันเกษตรแห่งชาติ, วันนักประดิษฐ์

3 กุมภาพันธ์ – วันทหารผ่านศึก

10 กุมภาพันธ์ – วันอาสารักษาดินแดน

24 กุมภาพันธ์ – วันศิลปินแห่งชาติ

25 กุมภาพันธ์ – วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ

26 กุมภาพันธ์ – วันสหกรณ์แห่งชาติ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 (หรือเดือน 4 ในปีอธิกมาส) – วันมาฆบูชา

วันสำคัญในเดือนมีนาคม
5 มีนาคม – วันนักข่าว

13 มีนาคม – วันช้างไทย

20 มีนาคม – วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ

27 มีนาคม – วันกองทัพอากาศไทย

31 มีนาคม – วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า

วันสำคัญในเดือนเมษายน
1 เมษายน – วันออมสิน, วันข้าราชการพลเรือน

2 เมษายน – วันอนุรักษ์มรดกไทย, วันหนังสือเด็กแห่งชาติ, วันรักการอ่าน

6 เมษายน – วันที่ระลึกพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ วันหยุดราชการ

9 เมษายน – วันกองทัพอากาศไทย

13 ถึง 15 เมษายน – วันสงกรานต์ วันหยุดราชการ

13 เมษายน – วันผู้สูงอายุ วันหยุดราชการ

14 เมษายน – วันครอบครัว วันหยุดราชการ

15 เมษายน – วันเถลิงศก, วันสุวัทนา วันหยุดราชการ

16 เมษายน – วันนักกีฬายอดเยี่ยม บางปีเป็นวันหยุดราชการ

24 เมษายน – วันเทศบาล

30 เมษายน – วันคุ้มครองผู้บริโภค

วันสำคัญในเดือนพฤษภาคม
1 พฤษภาคม – วันแรงงานแห่งชาติ วันหยุดราชการ

5 พฤษภาคม – วันฉัตรมงคล วันหยุดราชการ

ข้างขึ้นเดือน 6 (แล้วแต่สำนักพระราชวังจะประกาศในแต่ละปี) – วันพืชมงคล  วันหยุดราชการ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 (หรือเดือน 7 ในปีอธิกมาส) – วันวิสาขบูชา วันหยุดราชการ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 – วันต้นไม้แห่งชาติ

วันสำคัญในเดือนมิถุนายน
24 มิถุนายน – วันปฏิวัติสยาม

26 มิถุนายน – วันสุนทรภู่, วันต่อต้านยาเสพติด

วันสำคัญในเดือนกรกฎาคม
1 กรกฎาคม – วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

29 กรกฎาคม – วันภาษาไทยแห่งชาติ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 8-8 ในปีอธิกมาส) – วันอาสาฬหบูชา

แรม 1 ค่ำ เดือน 8 (หรือเดือน 8-8 ในปีอธิกมาส) – วันเข้าพรรษา

วันสำคัญในเดือนสิงหาคม
1 สิงหาคม – วันสตรีไทย

4 สิงหาคม – วันสื่อสารแห่งชาติ

7 สิงหาคม – วันรพี

10 สิงหาคม – วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน

12 สิงหาคม – วันแม่แห่งชาติ (ไทย) วันหยุดราชการ

16 สิงหาคม – วันสันติภาพไทย

18 สิงหาคม – วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

วันสำคัญในเดือนกันยายน
1 กันยายน – วันสืบ นาคะเสถียร

6 กันยายน – วันทรงดนตรี

8 กันยายน – วันการศึกษานอกโรงเรียน

20 กันยายน – วันเยาวชนแห่งชาติ, วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ

21 กันยายน – วันประมงแห่งชาติ

24 กันยายน – วันมหิดล

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 10 – วันสารทไทย

วันสำคัญในเดือนตุลาคม
9 ตุลาคม – วันคล้ายวันสถาปนาการสื่อสารแห่งประเทศไทย, วันไปรษณีย์โลก

13 ตุลาคม – วันตำรวจ

14 ตุลาคม – วันประชาธิปไตย

21 ตุลาคม – วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ, วันพยาบาลแห่งชาติ, วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ, วันรักต้นไม้แห่งชาติ

23 ตุลาคม – วันปิยมหาราช วันหยุดราชการ

31 ตุลาคม – วันออมแห่งชาติ

ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 – วันออกพรรษา

แรม 1 ค่ำ เดือน 11 – วันเทโวโรหณะ

แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ถึง ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 – เทศกาลทอดกฐิน

วันสำคัญในเดือนพฤศจิกายน
เสาร์ที่ 2 ของพฤศจิกายน – วันคนพิการ

14 พฤศจิกายน – วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

25 พฤศจิกายน – วันที่ระลึกสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า, วันประถมศึกษาแห่งชาติ

27 พฤศจิกายน – วันสาธารณสุข

วันสำคัญในเดือนธันวาคม
1 ธันวาคม – วันดำรงราชานุภาพ

4 ธันวาคม – วันสิ่งแวดล้อมไทย

5 ธันวาคม – วันพ่อแห่งชาติ ของไทย วันหยุดราชการ

8 ธันวาคม – วันนักศึกษาวิชาทหาร

10 ธันวาคม – วันรัฐธรรมนูญ วันหยุดราชการ

16 ธันวาคม – วันกีฬาแห่งชาติ

26 ธันวาคม – วันคุ้มครองสัตว์ป่า

28 ธันวาคม – วันที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

31 ธันวาคม – วันสิ้นปี วันหยุดราชการ
แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่