[CR] ปฎิบัติธรรมวัดป่าถ้ำวัว (ต่างชาตินิยม 1ใน5 ของโลก) ดีอย่างไร ทำไมต้องวัดนี้ มีคำตอบที่นี้ค่ะ

วัดที่มีความหมายสำหรับการปฎิบัติธรรม สำหรับพวกเรา เหล่า พุทธศาสนิกชน นิยามในใจของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนชอบเพราะต้องการปฎิบัติ เพื่อหลุดพ้นจากภวังค์จิต ที่มีความทุกข์ บางคนก็ปฎิบัติ เพราะตามเพื่อน ตามพ่อแม่ พี่น้อง ไม่ได้ตั้งใจจิงจัง ส่วน บางคน ก็แค่หาอะไรทำในช่วงว่างๆ ซึ่งเหตุผลของแต่ละคนไม่เหมือนกัน นานานจิตตัง แต่สถานที่ที่ถูกจริต ของบรรดา เหล่า คนไทย รุ่นเก่า รุ่นใหม่ ที่มีความเลื่อมใส และศัทธาในคำตอบ และ         หลักปฎิบิติ ที่อยากแนะนำ ไว้ให้อยู่ในใจ เหล่าน้องๆ พี่ๆ ป้าๆ พ่อแม่ ทั้งหลาย ที่อยากพาลูกไปฝึกจิตใจ ฝึกร่างกาย กำลังความคิด สติปัญญา และสมาธิ
                                    ขอแนะนำ วัดนี้ค่ะ.... วัดป่าถ้ำวัว... ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่มีความสะอาด สงบ สันติ สิ่งแวดล้อมร่มรื่น สวยงาม เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม ทำให้ติดอันดับ ๑ ใน ๕ ของสำนักปฏิบัติธรรมที่ดีที่สุดในโลก
พระอธิการสายหยุด ปัญญาธโร เปิดเผยว่า วัดป่าถ้ำวัว เป็นสำนักปฏิบัติธรรม ในแต่ละปีจะมีชาวต่างชาติ จาก 140 ประเทศ พากันเดินทางมาปฏิบัติธรรม ซึ่งในจำนวนนั้น มีทั้งคนที่นับถือศาสนาคริสต์ และอิสลาม ที่มาปฏิบัติธรรม ตามหลักของพระพุทธศาสนา โดยไม่มีการแบ่งเชื้อชาติ ชนชั้น หรือวรรณะ แต่อย่างใด ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วย เมตตาธรรม  สำหรับการสอนปฏิบัติธรรม จะเน้นที่การกำหนดจิต รู้สติ แต่บางคนที่ถนัดในการทำสมาธิในรูปแบบอื่น ๆ ก็ไม่มีการห้ามหรือบังคับแต่อย่างใด แล้วแต่ความสมัครใจ

ที่มา : http://watpatamwua.com/
ที่มา  :  http://news.ch7.com/detail/161937/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%99_special_%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%B6%E0%B9%88%E0%B8%87_%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%9B%E0%B8%8E%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2.html

จะมีการใช้รูปภาพ โดยส่วนใหญ่นะคะ เป็นภาพตั้งแต่การเดินทางไปวัด โดยวิธีต่างๆค่ะ จนถึงวัด และการปฎิบัตตัวและวิถีชีวิตภายในวัด ในหลากหลายแง่มุมค่ะ
1. การเดินทาง อันนี้ขึ้นอยู่กับความสะดวกสบายที่พีงจะได้รับ รวมทั้งระยะเวลา และงบประมาณ แต่ละคน
- โดยเครื่องบิน อันนั้ ค่อนข้างช้า เพราะไม่มีเทียวบินตรง มีแต่ ต้องไปลงเชียงใหม่ แล้วนั่งรถตู้ จากเชียงใหม่ มา วัดป่าถ้ำวัว-แม่ฮ่องสอน ซึ่งใช้ระยะเวลา 4 ชม. หรือว่า รอต่อเครื่องมาลงแม่ฮ่องสอนแล้วนั่งรถตู้จากสนามบินมาวัว อีก 1  ชม. แต่ว่ารอค่อนข้างนาน เพราะมีแต่เครื่องบินเล็ก
- โดยรถทัวร์ จาก หมอชิต หรือ ถ.วิภาวดี มีสายเดียว คือ สมบัติทัวร์ สามารถจองได้ทางโทรศัพท์ ที่เดียวเท่านั้นค่ะ (สะดวกเพราะนั่งรถต่อเดียว นอนตื่นอีกทีก็แม่ฮ่องสอนเลย แล้วนั่งรถตู้มาวัด อีก 1 ชม. รวมๆ แล้ว 15 ชม. ใจไม่แข็ง อย่าใช้การเดินทางวิธีนี้ค่ะ โหดมาก บอกเลย) T_T
http://www.sombattour.com/2. เวลาการปฎิบัติ จะมีดังนี้ โดยมีการ นั่งสมาธิ 3 รอบ เดินจงกม 2 รอบ และ สวดมนตร์ทำวัตรเย็น ตามระเบียบดังนี้
ตารางเวลาฝึกวิปัสสนาประจำวัน
ทางวัดอนุญาตให้ผู้มาทำการวิปัสสนาได้ไม่เกิน 10 วัน เตรียมชุดขาวสุภาพ 2-3 ชุด พร้อมข้าวของเครื่องใช้จำเป็นมาให้เรียบร้อย ที่วัดจะมีอาหารมังสวิรัติรับรองให้ 2 มื้อ เช้าและเพล สำหรับท่านที่มีความจำเป็นต้องทานมื้อเย็น สามารถออกไปทานได้ที่ร้านค้าภายนอกวัดครับ
๐๕.๐๐ น. สวดมนต์ ทำวัตรเช้า เม่าผิงไฟเม่าอ่านหนังสือพิมพ์
๐๖.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์
๐๗.๐๐ น. อาหารเช้า บะหมี่
๐๘.๐๐ น. ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ที่ศาลา เม่าฝึกจิต
๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์
๑๑.๐๐ น. อาหารกลางวัน บะหมี่
๑๓.๐๐ น. ฝึกวิปัสสนากรรมฐาน ที่ศาลา  เม่าฝึกจิต
๑๕.๐๐ น. สนทนาปัญหาธรรมที่พระอาจารย์อเนก (เพิ่มเติมสำหรับผู้ต้องการคำตอบ)
๑๖.๐๐ น. ทำความสะอาดพื้นที่ภายในวัด (กวาดลานวัด ใบไม้)
๑๗.๐๐ น. พักผ่อนอิริยาบถ ดื่มชากาแฟ
๑๘.๐๐ น. สวดมนต์ทำวัตรเย็นและนั่งสมาธิ ที่ศาลา  เม่าฝึกจิต เม่าอ่าน
๒๐.๐๐ น. ฝีกวิปัสสนากรรมฐาน ที่กุฎิห้องพักส่วนตัว
๒๑.๐๐ น. เข้านอน (ปิดไฟ) เพี้ยนฝันดีเพี้ยนฝันดี

ตามมาดูที่นอนค่ะ ที่นอนรวมจุคนได้ 50 คน หรือ แยกกุฎิ ที่พักได้ ตั้งแต่ 2-4 คน ไม่ต้องกังวลนะคะ ถึงแม้รวม แต่ในห้องจะเงียบมากเลย เพราะทุกคนเคารพกฎของที่นี่ ถ้าหากคุยกันต้องกระซิบเท่านั้น ห้ามพูดคุยเสียงดัง

กิจกรรมประจำวัน มีตามกำหนดเวลาข้างต้น แต่มีรุปประกอบค่ะ
1. ตื่นเช้า มาใส่บาตร เวลา 6.30 และ รับประทานอาหารเช้าร่วมกัน หลังจากใส่บาตรเสร็จค่ะ คือ ถ้าใครไม่ตื่นมาใส่บาตร จะอดทานข้าวเช้าค่ะ ฉะนั้น ทุกคนจะพร้อมหน้ามาใส่บาตร นี่คือสิ่งที่หลวงตาท่านทรงเมตตาให้ทุกคน ช่วยกันสืบสานประเพณีไทย เพื่อให้ต่างชาติเห็นถึงขนบธรรมเนียมประเพณี ของเรา อันนี้ชื่นชมท่านมากๆเลยค่ะ

2. นั่งสมาธิ ตลอดจน การรับฟังพระอาจารย์อเนก ได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ ในการนั่งสมาธิ โดยตามหลักที่ง่ายที่สุด คือ การกำหนดลมหายใจเข้าออก การรับรู้โดยตลอด ตั้งแต่หัว จรดเท้า ให้สติอยู่กับเรา เป็นวิธีที่ง่ายๆ ที่ทำตามไม่ต้องคิดอะไรให้ซับซ้อน ใช้ได้กับคนที่เพิ่งหัดนั่งสมาธิ หรือ คนที่ปฎิบัติมานานแล้ว ท่านยังสามารถ ถ่ายทอดได้ดี ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ควบคู่กันไป อันนี้ ชื่นชมพระอาจารย์มากค่ะ ท่านสามารถแยกประสาทได้ว่า ช่วงไหนแปลเป็นภาษาไทย ท่านจะพูด ตามหลักชาวพุทธ ภาษาธรรม แต่เมื่อท่านวนกลับไปพูดภาษาอังกฤษ ท่านก็ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ไม่ยุ่งยาก ที่ชื่นชอบมากที่สุด คือ เวลาเรา นั่งฟังพระเทศน์ หรือ พระท่านสอนมาตั้งแต่เล็กจนโต สิ่งหนึ่งคือ เราจะรู้สึกว่า ท่านพูดเรื่องเดิมๆ (ที่เข้าใจยากสักหน่อย ในสมัยเด็กเข้าใจว่าอย่างนั้น) แต่เมื่อต้องมาอธิบายให้คนต่างชาติฟัง ท่านมีการยกตัวอย่าง ให้คนที่ไม่เคยรู้เรื่องทางพุทธศาสนา สามารถเข้าถึง ได้ เช่น ท่านสมติ ตัวเรา เป็นสิ่งของอย่างนึง ในที่นี้ คือ กล่องทิชชู ท่าน ให้ ความคิดหรือความรู้สึก เป็น ขวดน้ำ แต่ท่านให้สิ่งที่สำคัญที่สุดของมนุษย์ เป็นกระบอกไฟฉาย ที่สามารถเปิดปิดได้ ท่านสอนว่า... ถ้าตัวเราอันเป็นกล่องทิชชูนั้นกำลังเกิดอาการที่เรียวกว่า มีความรู้สึกเข้ามากระทบ เราจะรู้สึกว่า ความรู้สึกบังเกิด คือขวดน้ำ เข้ามาใกล้ตัวเรามาสิงสู่ มาเป็นตัวบังคับให้เราต้องดำเนินตาม สิ่งนั้น สิ่งนี้ เช่นถ้าเรารู้ว่าเราจะตายใน 3 เดือน เราจะรู้สึกไปหมด ว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้ ทำให้จิต ซึ่งคือ กระบอกไฟฉายนั้น กระพริบๆ ไม่นิ่ง เคลื่อนไหว ไปตามความคิด ในกรณีนี้ คือ ในขั้นตอนที่เรายังไม่ได้ฝึกจิต ให้ละจากสังขาร
มาถึงตรงนี้ จากที่เรายังไม่เข้าใจมาตั้งแต่เล็กจนโต คราวนี้ถึงคราวกระจ่างว่าอ้อ เราเกิดมาเป็นสิ่งมีชีวิต เรามี 3 สิ่งนี้หรือ แล้วถ้าเราฝึกแล้ว เราจะได้อะไรต่อล่ะ "ดังนั้น ประโยชน์ของการฝึกสมาธิวิปัสสนา ให้ประโยชน์อะไรเราได้มากกว่านี่ เราอยู่ในทางโลก เราสามารถพัฒนาสมองและปัญญาได้ด้วยนิ โดยหากมีการฝึกเป็นประจำสติ จะกลายเป็นนิสัยที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติ สติจะเป็นตัวช่วยให้คุณ คิด พูด ทำ แต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อื่น อันมาซึ่งความสุขสูงสุด"ร้องไห้ความตอนหนึ่งมาจากหนังสือ the top secret) ในชีวิต มาถึงตรงนี้ ยอมรับเลยค่ะ ว่าหัวใจที่มืดบอดมาโดยตลอด ช่วยให้เราหาอุโมงค์ แห่งแสงสว่างในชีวิตเจอจิงๆ โดยไม่ต้องหวังความสุขจากผัสสะ ทั้ง 6 คือ ตา หู จมูก ปาก ผิวหนัง ซึ่งเป็นทางที่มุ่งสู่นิพพาน ได้เลย (อย่าว่าเราเวอร์เลยนะ มาถึงจุดนี้ เพิ่งเข้าใจองค์ประกอบ ของพุทธศาสนาจิงๆ)แต่ทั้งหมดทั้งมวลเราจะต้องฝึกปฎิบัติ จนนำมาใช้ในทางโลกได้จิงๆ ซึ่งในขั้นตอนทั้งหมด ทั้ง 16 ขั้นของสมาธิวิปัสสนา เราทำได้ แค่ขั้นแรก เราก็สามารถได้ชื่อว่ามีศีล สมาธิ ปัญญา ครบ สามประการหรือมีความเป็นผู้ประกอบตนอยู่ในมรรคมีองค์แปดประการได้ครบถ้วน ได้ตามนั้น ให้สมกับที่เรามีบุญเกิดมาภายใต้พระพุทธศาสนา

3. การเดินจงกม ท่านให้มีการเดิน 2 ช่วงเวลาคือ หลังอาหารเช้า และ บ่าย หลังอาหารกลางวัน โดยช่วงเช้าจะเป็นการเดิน ในสวน ระยะทางประมาณ 1-2 กม.และ ความตื่นเต้นคือ การเดินตอนช่วงบ่าย ที่จะมีการเดินขึ้นไปบนเขา ที่เงียบ วังเวง และ เหมือนมีกลดปักไว้ เพื่อให้ใครก็ตามที่ต้องการปลีกวิเวก มานั่งปฎิบัติได้เพิ่มเติม หรือ แม้แต่พระสงฆ์
การเดินจงกมช่วงเช้า

การเดินจงกม ช่วงบ่าย


4. หลังจากเสร็จสิ้นการปฎิบัติ เวลาช่วงเย็น เรามีการช่วยกันกวาดลานวัด และ ทำอาหารให้ปลา

5.ผู้ช่วยประสานงานต่างๆภายในวัด เป็นทั้งประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการต่างๆ ที่สำคัญอีกท่านนึง ท่านเก่งภาษาอังกฎษ ขั้นแทพเลยทีเดียว

6.รวบรวมความประทับใจเป็นตัวหนังสือ จากหลากหลายประเทศทั่วโลก

7.ภาพต่างๆภายในวัด วิวสวยมากๆ ด้านหน้าติดเขา ด้านหลังน้ำตก สามารถดูพระอาทิตย์ ขึ้นลงได้ตลอด อากาศก็ฟินสุดๆ เพราะเย็นสบายตลอดปี

ห้องน้ำสะอาดและมีเอกลักษณ์
ชื่อสินค้า:   ปฎิบัติธรรม สมาธิวิปาสนา
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่