JJNY : ‘ไกร ตั้งสง่า’ ส่งจม.เปิดผนึกถึง’นายกฯ’ ค้านค่าออกแบบ รถไฟไทย-จีนแพงเว่อร์หมื่นล้าน

กระทู้คำถาม
วันนี้ (2 ก.พ.) นายไกร ตั้งสง่า กรรมการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ส่งจดหมายเปิดผนึกมีข้อความถึง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ระบุว่าขอ คัดค้าน ค่าออกแบบ โครงการถไฟไทยจีนแพง เว่อร์ 10,000 ล้าน มีรายละเอียดดังนี้

กราบเรียน ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่อง โครงการรถไฟฟ้า ไทยจีน เนื่องจากโครงการ รถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพ-โคราช ที่รัฐบาลจะมอบหมายให้จีนเป็นผู้ดำเนินการออกแบบและโดยการใช้ ม. 44 ในการยกเว้นใบอนุญาตนิติบุคคลซึ่งบริษัทวิศวกรสถาปนิกที่ปรึกษาจีน จะไม่ถูกบังคับใช้ตาม พรบ. สถาปนิก พรบ. วิศวกร ทำให้บริษัทจีนสามารถออกแบบได้เลย โดยมีเอกสิทธิ์คุ้มครองจาก ม.44 ในเรื่องดังกล่าวผมไม่เห็นด้วยกับวิธีการปฏิบัติการดำเนินงานโครงการดังกล่าวเพราะ

1. การใช้มาตรา 44 เป็นการก้าวล่วงการปฏิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุม ตาม พรบ. สถาปนิก พศ . 2543 พรบ. วิศวกร พศ. 2542 ที่นิติบุคคลและบุคคลที่มาประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุมต้องมีใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ สถาปัตยกรรมควบคุมวิศวกรรมควบคุม

2. การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมโยธา ถือเป็นอาชีพสงวนไว้สำหรับคนไทย ตาม พรบ. ที่กำหนดไว้เกี่ยวข้องกับงานออกแบบและคำนวณ จัดระบบวิจัย วางโครงการ ทดสอบ ควบคุมการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษา

เช่นเดียวกันงาน สถาปัตยกรรม การประกอบวิชาชีพสถาปนิก เป็นอาชีพสงวนสำหรับคนไทย ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคา อำนวยการก่อสร้าง หรือให้คำแนะนำเป็นที่ปรึกษา

3.กระทรวงคมนาคมโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย ในฐานะเจ้าของงาน จำเป็นใต้องออก ข้อกำหนด Outlined Design and Outlined Specifications เพื่อให้เจ้าของงานสามารถกำหนดมาตรฐานในการออกแบบ รวมทั้งวัสดุในการก่อสร้าง ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มิใช่ให้วิศวกรที่ปรึกษาจีนเป็นคนออก specifications เสียเอง

4. งานออกแบบอาคารสถาปัตยกรรมเช่นสถานีรถไฟซึ่งเกี่ยวข้องกับ ศิลปวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่น ต้องให้สถาปนิกไทยเป็นผู้ออกแบบเท่านั้น

5. ค่าบริการวิชาชีพ งานออกแบบ 10,000 ล้านบาท ที่บริษัทที่ปรึกษาจีนรับไปดำเนินการออกแบบ ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก และงานออกแบบมากกว่า 90% เป็นงานที่วิศวกรสถาปนิกไทยทำได้ แต่ทำไมให้จีนเป็นผู้ปฎิบัติวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมฝ่ายเดียว

6. การประกันผลงานและการรับรองคุณภาพในการออกแบบเป็นสิ่งที่ยากสำหรับวิศวกรสถาปนิกที่ปรึกษาจีนจะพึงกระทำได้ และรัฐบาลไทยกำลังรับความเสี่ยงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนคนไทย แทนที่จะเป็นความรับผิดชอบของฝ่ายจีน

7. เงินในการลงทุนเป็นเงินจากรัฐบาลไทย ผู้เป็นเจ้าของโครงการนี้ เป็น เงินจากภาษีอากรของคนไทยผู้เป็นเจ้าของประเทศ การใช้จ่ายเงินต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อเศรษฐกิจไทย คำนึงถึงการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจที่คืนมาให้กับคนไทยให้มากที่สุด การที่ให้วิศวกรสถาปนิกที่ปรึกษาจีนเป็นผู้ออกแบบ. ย่อมไม่เป็นสิ่งที่เป็นผลดีกับการพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกวิศวกรไทย และเป็นการทำลายวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมเป็นการทำให้สถาปนิกไทยวิศวกรไทยอ่อนแอ

การให้วิศวกรที่ปรึกษาจีน ได้จัดทำข้อกำหนด Specifications หมายถึงจีนได้กำหนดมาตรฐานวัสดุต่างๆอันนำเข้ามาจากจีนเป็นการไม่สนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศไทยที่มีวัสดุก่อสร้างที่มีคุณภาพสูง

ผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ แต่ไม่เห็นด้วยกับกระบวนการและวิธีการปฎิบัติอันไม่ถูกต้อง. โครงการนี้ต้องสนับสนุนให้คนไทยได้มีโอกาส สร้างงานให้คนไทยพร้อมกับให้การพัฒนาวิชาชีพสถาปนิกวิศวกรและสร้างอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยในประเทศให้เข็มแข็งอย่างยังยืน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ด้วยความเคารพอย่างสูง
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่