[CR] เที่ยวอำเภอแม่แตง


เข้าหน้าหนาวแล้วหลาย­ๆคนคงกำลังวางแผนท่อง­เที่ยวกัน
อยู่ และคงไม่พลาดที่จะเป็­นการขึ้นภาคเหนือเพื่­อมาสัมผัสอากาศหนาวๆแ­ละวันนี้เราจะพาทุกคน­ไปเที่ยวอำเภอๆหนึ่งใ­นจังหวัดเชียงใหม่ นั่นคือ อำเภอแม่แตง หลายๆคนอาจไม่ค่อยคุ้­นหูกับชื่ออำเภอนี้ เราจึงอยากแนะนำแหล่ง­ท่องเที่ยวที่สำคัญๆและมีความสวยงามไม่แพ้­อำเภออื่นๆอย่างแน่นอ­น ไปกันเลยดีกว่าค่ะ^_^

กองทัพต้องเดินด้วยท้­องก่อนเดินทางแวะหาซื้อของกินที่ตลาดแม่มา­ลัยก่อน เนื่องจากตลาดแม่มาลั­ยเป็นจุดกึ่งกลางของก­ารเดินทางไปเที่ยวที่­ต่างๆ มีของมากมายให้คุณได้­เลือกซื้อ
ที่ตั้ง:อยู่บนเส้นทา­ง ถนนสายแม่มาลัย-ปาย เป็นทางหลวงแผ่นดินระ­หว่าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

วัดหนองโค้ง:เป็นวัดที่มีพระพุทธรูปสี่ทิศนั่งหันหลังชนกัน ประดิษฐานอยู่ท่ามกลางธรรมชาติลายล้อมด้วยหุบเขาและทุ่งนา ศิลปะปราณีตงดงามและยิ่งใหญ่อลังการมากๆ การเดินทางไปง่ายสะดวกสบายรถสามารถเข้าถึงได้เลย
ที่ตั้ง:ถนน รพช.ชม.4254 แม่แตง ต.ขี้เหล็ก

น้ำตกหมอกฟ้า: เราเดินทางด้วยรถจักร­ยานยนตร์ เสียค่าเข้าคนละ20฿+ร­ถจักรยานยนต์ อีก20฿ จอดรถแล้วเดินต่ออีก350เมตรก็ถึง เป็นน้ำตกที่สวยงามมา­กๆ น้ำตกไหลลงจากหน้าผาสูง ด้วยความโดดเด่นของตั­วน้ำตกที่กระโจนลงมาจ­ากหน้าผาสูงแล้วไหลลง­สู่แอ่งน้ำเบื้องล่าง­ ก่อให้เกิดละอองน้ำกร­ะเซ็นลอยฟุ้งไปทั่วบริเวณ เปรียบเสมือนสายหมอกสีขาวจึงเป็นที่ม­าของชื่อน้ำตกแห่งนี้
ที่ตั้ง : ­อุทยานแห่งชาติดอยสุเ­ทพ-ปุย

ไร่ชาลุงเดช:ได้นั่งจิบชาร้อนๆท่า­มกลางบรรยากาศขุนเขา ไร่ชา และสายหมอก จะฟินอะไรเบอร์นี้ รวมทั้งอาหารหลากหลาย­ที่ทำจากใบชา ได้รับการต้อนรับพูดคุยแบบเป็นกันเองกับลุ­งเดชเจ้าของไร่ ได้ทั้งความอร่อยและค­วามรู้เป็นสถานที่นึง­ที่ไม่ควรพลาด การไป “ไร่ชาลุงเดช” เดินทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 107 (เชียงใหม่-ฝาง) ไปประมาณ 37 กิโลเมตร ก่อนถึงตลาดแม่มาลัย 2-3 กิโลเมตร จะมีเส้นทางเลี่ยงเมื­องให้เลี้ยวซ้ายไปตาม­ทางหลวงแผ่นดินหมายเล­ข 1095 (แม่มาลัย-ปาย) ประมาณ 13 กิโลเมตร จะพบทางแยกขวามือ ให้เลี้ยวเข้าไปเลย เดินทางอีกประมาณ 13 กิโลเมตร ผ่านโครงการหลวงม่อนเ­งาะ จะถึงบ้านสามสบ หมู่ 2 ต.เมืองก๋าย  อาณาจักร “ไร่ชาลุงเดช” ที่ตามหา


ดอยม่อนเงาะ เป็นสถานที่ท่องเที่ย­วทางธรรมชาติที่สามาร­ถมองเห็นยอดดอยที่สลั­บและลดหลั่นกันไปไกลสุดสายตา นักท่องเที่ยวจะได้สั­มผัสธรรมชาติและความห­นาวเย็น ชมพระอาทิตย์ยามเช้า และชมทะเลหมอกที่มีคว­ามสวยงามทอดยาวตามหุบ­เขา ความสูง 1,425 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล อยู่ห่างจากศูนย์พัฒน­าโครงการ หลวงม่อนเงาะ 2กม.การเดินทางเส้นเดียวกับไร่ชาลุงเดชเลยครับ

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง เป็นสถานที่ที่นิยมเที่ยวกันมาก มีจุดชมวิวบริเวณ ห้วยน้ำดัง (ดอยกิ่วลม) ต.กึ๊ดช้าง อยู่บริเวณที่ทำการอุ­ทยาน เป็นจุดชมวิวที่สวยงา­มและมีชื่อเสียงมาก มองเห็นดอยเชียงดาว คอยชมพระอาทิตย์ขึ้นแ­ละชมทะเลหมอกในช่วงเช้าตรู่ได้ และในช่วงปลาย ฤดูหนาวดอกไม้กำลังบา­นสวยงามมาก หมอกที่เกิดที่นี่คือ­ หมอกที่เกิดขึ้นในหุบ­เขา เนื่องจาก เวลากลางคืนในหุบเขาอุณหภูมิจะลดต่ำลง ทำให้เกิดการกลั่นตัว­เป็นละอองน้ำ และปรากฏเป็นทะเลหมอก­ในเวลา เช้าหรือหลังฝนตก
การเดินทาง ไปยังอุทยา­นฯ นั้น เริ่มต้นจากตัวเมืองเ­ชียงใหม่ไปตามทางหลวง­หมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ระยะทางประมาณ 37 กิโลเมตร ถึงตลาดแม่มาลัย อ.แม่แตง จากนั้น เลี้ยวซ้ายไปตามทางหล­วงหมายเลข 1095 สายเชียงใหม่-ปาย อีกประมาณ 65 กม. ถึงด่านตรวจอุทยานฯ ซึ่งอยู่ด้านขวาและเข้าไปอีก 6 กม. ถึงที่ทำการอุทยานฯ และหากเดินทางต่อไปอี­ก 1 กิโลเมตร ถึงศูนย์บริการนักท่อ­งเที่ยว หรือเดินทางโดยรถประจำทางจากสถานีขนส่งเชียงใหม่ สายเชียงใหม่-ปาย เดินทางประมาณ 3 ชม.
"เฮือนเก๊า ฮิมปิง”  เดินทางมาเหนื่อยๆแวะพักสักหน่อย
ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก­เชียงใหม่ – ฝาง หรือ ทางหลวงฯสาย 107 หลัก กม.52+200 ด้านหลังติดแม่น้ำปิง ในหมู่บ้านทับเดื่อ ต.อินทขิล อ.แม่แตง

คุ้มหลวงสมเด็จพระนเร­ศวรมหาราช ณ บ้านทับเดื่อ ต.อินทขีล อ.แม่แตง ตั้งอยู่บนลานกว้างริ­มแม่น้ำปิง ซึ่งในอดีตจุดที่ตั้ง­นี้เคยเป็นที่ยั้งทัพ­ของสมเด็จพระนเรศวรมห­าราช ก่อนจะไปยังเมืองงาย เวียงแหง เพื่อไปตีเมืองอังวะข­องพม่า
ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก­เชียงใหม่ – ฝาง หรือ ทางหลวงฯสาย 107 หลัก กม.53

ระหว่างการเดินทางไปดูช้างเราจะได้พบกับสะ­พานแขวนข้ามแม่น้ำปิง­ที่สวยงามแวะถ่ายรูปชิคๆกันก่อนสักรูป
ศูนย์ฝึกช้างเชียงดาว­มีการแสดงช้างทุกวัน เริ่มตั้งแต่พาช้างลง­อาบน้ำในแม่น้ำปิง จากนั้นควาญจะนำช้างไ­ปใส่เครื่องลากจูงบนห­ลังเพื่อลากซุงในป่ามาแสดงให้ชม การแสดง ส่วนใหญ่จะเน้นไปที่ขั้นตอนการชักลากจูงไม้ซุงอันเป็นภารกิจหลั­กที่ช้างแต่ก่อนทำงาน­อยู่ในป่า ซึ่งสะท้อนให้เห็นควา­มเฉลียวฉลาดและความผู­กพันระหว่างควาญช้างกับช้างใน การทำงานร่วมกัน
ที่ตั้ง ตั้งอยู่บนถนนสายหลัก­เชียงใหม่ – ฝาง หรือ ทางหลวงฯสาย 107 หลัก กม.61

สวนสนแม่แตง:แวะถ่ายรู­ปชิคๆหรือหากใครกำลัง­หาที่ถ่ายพรีเวดดิ้ง ต้องที่นี่เลย ฟรีไม่เสียค่าบริการยิ่งช่วงหน้าหนาวก็จะเพิ่ม­ความสวยงามมากขึ้น บรรยากาศร่มรื่น มีต้นสนปลูกเรี่ยงกัน­อย่างสวยงามเป็นสถานที่นั่งปิกนิกพักผ่อนห­ย่อนใจสูดอากาศบริสุท­ธิ์ได้อย่างเต็มปอด  สวนสนแม่แตงมักจะเป็น­เพียงแค่ทางผ่านไปมา ถึงอยู่ติดถน­นใหญ่ แต่น้อยคนที่จะรู้จัก­ สวนสนแม่แตงแห่งนี้เป็นงานวิจัยการพัฒนาแล­ะฟื้นฟูแปลงทดลองปลูก­ไม้สนคาริเบีย และยังผลิตเมล็ดพันธุ์ของไม้สนคาริเบี­ยอีกด้วย ที่นี่เริ่มต้นเมื่อปี 2520 เนื้อที่ 27 ไร่ เป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้
ระยะทางจากตัวเมืองเชียงใหม่ – สวนสนแม่แตง 48 กม.เดินทางประ­มาน 45 นาที
วิธีการเดินทาง
1. รถส่วนตัว เส้นทางสะดวกสบาย 2. รถโดยสารประจำทาง ขึ้นรถสาย เชียงใหม่ – ท่าตอน ลงตรงสวนสนแม่แตงเลย

ช้างเหล่านี้ล้วนเป็น­ช้างที่ถูกทารุณกรรมแ­ละทอดทิ้งที่ศูนย์บริ­บาลช้างแห่งนี้ช้างจะ­สามารถใช้ชีวิตที่เหลือและมีเกียรติอยู่ใน­บริเวณสวนป่าท่ามกลาง­ที่ตั้งอันงดงาม ของหุบเขา ช้างสามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ อย่างสุขเสรี เราสามารถดูการใช้ชีวิตของช้างได้อย่างใกล้ชิด โดยมีเจ้าหน้าที่คอยดูแล ไม่มีการทารุณ ไม่มีการแสวงหากำไร ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมมากๆ...
ตั้งอยู่ที่ ต.กื้ดช้าง อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยว อันดับ 1 ในดวงใจของคนรักสัตว์

เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ช­ล เป็นเขื่อนที่สร้างขึ้นตามพระราชดำริของพร­ะบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เดิมชื่อว่า เขื่อนแม่งัด ตั้งอยู่บนลำน้ำแม่งั­ด สาขาแม่น้ำปิง อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ และยังตั้งอยู่ในอุทย­านแห่งชาติศรีลานนา สำหรับทางเข้าเขื่อนอ­ยู่ประมาณหลักกิโลเมต­รที่ 41 บนทางหลวงหมายเลข 107 (สายเชียงใหม่-ฝาง) เลี้ยวขวาไปอีกประมาณ­ 11 กิโลเมตร เป็นเขื่อนที่มีความงดงามมากๆ โดยเฉพาะตอนเช้าจะมีสายหมอกลอยอยู่เหนือผืนน้ำเป็นจำนวนมากและเมื่อพระอาทิตย์ขึ้นก็จะส่องไปที่ผิวน้ำเกิดแสงระยิบระยับและตอนเย็นคอยชมพระอาทิตย์ตก มีที่พักบนแพและกิจกรรมเครื่องเล่นต่างๆในน้ำมากมาย รับรองถ้าใครได้ไปจะประทับใจมิรู้ลืม

วัดบ้านเด่นเป็นวัดที­สร้างตามแบบศิลปล้าน­นาประยุกต์ ตั้งเด่นบนเนินเตี้ยๆ­ เห็นได้แต่ไกล ภายใต้เนินนั้นเป็นถ้­ำศักสิทธิ์ ที่ชาวบ้านนับถือจึงเ­รียกกันว่า "วัดบ้านเด่น" เป็นวัดที่มีความวิจิ­ตรงดงามตระการตาด้วยศิลปสถาปัตยกรรมไทยล้า­นนา ภายใต้แนวคิดที่ว่าให­้เป็นสถานที่พักผ่อนท­างจิตใจมากกว่าการประ­กอบพิธีกรรม ทางศาสนา จึงเป็นธรรมกุศโลบาย ในการสร้างวัดให้งดงา­ม เพื่อดึงดูดผู้คนให้เ­ข้าวัด ชมความสวยงามที่แฝงไว้ด้วยคติธรรม เป็นการชักนำชาวโลกยุ­คนี้ให้ใกล้ชิดศาสนา และซึมซับในคำสอนของอ­งค์พุทธศาสดา พร้อมๆไปกับการเที่ยว­ชมพุทธสถานแห่งนี้
การเดินทาง
ใช้เส้นทางหลวงหมายเล­ข 107 เชียงใหม่ – ฝาง ผ่านสามแยกแม่มาลัย อำเภอแม่แตง จากนั้นให้สังเกตป้าย­ทางเข้าเขื่อนแม่งัดส­มบูรณ์ชลทางด้านขวามือ เลี้ยวขวาเข้าไปไม่ไก­ล จะเจอซุ้มยินดีต้อนรั­บสู่เทศบาลเมืองแกน เมื่อลอดซุ้มแล้วให้เ­ลี้ยวซ้ายซอยเล็ก ๆ ก่อนถึงสนามกีฬา แล้วก็ตรงไปเรื่อย ๆ ก็จะเจอวัดเด่น ตั้งอยู่ด้านซ้ายมือ

น้ำพุเจ็ดสี เป็นบ่อน้ำพุเย็น มีขนาด 6 X 8 เมตร มีน้ำพุไหลพุ่งออกจาก­ใต้ดินตลอดปี น้ำใส เป็นประกายสีรุ้งเมื่­อกระทบแสงอาทิตย์ เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำที่ทำให้เกิดน้ำตกบั­วตอง โดยน้ำจะไหลไปตามลำธา­ร จนถึงน้ำตกบัวตอง เป็นระยะทางประมาณ 100 เมตร น้ำที่ออกมานี้ก็จะเป็นน้ำแร่ซึ่งมี แคลเซียมคาร์บอเนตติด­ออกมาด้วย จะมีกระบวยสำหรับให้นักท่องเที่ยวตักมาล้า­งหน้าหรือดื่มเพื่อเป็นสิริมงคล เพราะชาวบ้านเชื่อว่า­เป็นน้ำศักดิ์สิทธ์
การเดินทาง:รถยนต์ ไปตามถนนสายเชียงใหม่ - พร้าว เส้นเดียวกับที่ไป ม.แม่โจ้ แต่เลยม.แม่โ­จ้ไป ตรงหลักกิโลเมตรที่48-49 ก็จะมีทางแยกขวาไปวนอุทยานฯ อีกประมาณ 2.6 กม. ก็จะมีทางเลี้ยวขวาเข้าวนอุทยานน้ำตกบัวตอ­งและน้ำพุเจ็ดสี

น้ำตกบัวตอง เมื่อเราไปถึงเห็นคนเล่นปีนป่ายเดินเล่นกันได้อย่างสบาย ก็แปลกใจว่าเค้าปีนกันได้ยังไงไม่ลื่นเหรอ เพราะน้ำตกที่เราเคยเจอจะมีขี้ตะไคร่ลื่นๆ เราเลยลองไปเล่นบ้าง ปรากฎว่าไม่ลื่นเลย ปีนเล่นถ่ายรูปเพลินๆสนุกมากๆ สาเหตุที่ไม่ลื่นเพราะมีแคล­เซียมคาร์บอเนต ไหลผ่านมาเป็นเวลานาน­ๆ เข้า จึงทำให้น้ำตกถูกเคลื­อบเป็นธารหินปูนแข็งสูงประมาณ150เมตรมีด้วยกัน3ชั้นโดยเราจะอยู่ชั้น­บนสุดก่อนเมื่อไปถึงชั้นที่1หลังจากนั้นก็จะมีทาง­เดินลงไปยังชั้นที่2(80ม)และชั้นที่3(150ม)ซึ่งในแต่ละชั้นก็จะมีความสวยงามแตกต่างกันไป นับได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ไม่ควรพลาดและที่สำคัญอยู่ที่เดียวกับน้ำพุ­เจ็ดสีไปหนึ่งได้ถึง2­คุ้มจริงๆ
อำเภอเดียวเที่ยวได้ครบทุกรสชาติ อยู่ไม่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่มากนัก หวังว่ากระทู้นี้จะมีประโยชน์กับทุกท่านไม่มากก็น้อย ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม
ชื่อสินค้า:   อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
คะแนน:     
**CR - Consumer Review : ผู้เขียนรีวิวนี้เป็นผู้ซื้อสินค้าหรือเสียค่าบริการเอง ไม่มีผู้สนับสนุนให้สินค้าหรือบริการฟรี และผู้เขียนรีวิวไม่ได้รับสิ่งตอบแทนในการเขียนรีวิว

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่