Freedom is from within

เพศ: หญิง    

I am Che.
เรื่องราวระหว่างทางสำคัญกว่าจุดหมาย
มันสำคัญที่ว่าเราได้เก็บเกี่ยวอะไรบ้างระหว่างทาง
Freedom is from within
I have fond memories of Journey
บนโลกกลมๆ ที่เคลื่อนตัวไปข้างหน้า สิ่งที่จะพอเก็บรักษาเอาไว้ได้คือ ความทรงจำ
เพราะเรื่องราวระหว่างทาง ทำให้ปลายทางเดียวกัน มีความทรงจำที่แตกต่าง

ยังไม่มีข้อมูล
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่