วันอาสาฬหบูชา วันพระโสดาบัน

วันอาสาฬหบูชา

วันพระโสดาบัน

วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรม

แล้วสาวกรูปแรกที่บรรลุธรรม

เป็นพระโสดาบัน

จากการฟังพระธรรมจักกัปปวัตตนสูตรเนื้อหามีอะไรบ้าง...

ไม่ปฏิบัติตึงหรือหย่อนเกินไปขันธ์ห้า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณอริยสัจ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรคมรรคแปดเห็นชอบ ดำริชอบ เจรจาชอบ กระทำชอบ

อาชีพชอบ พยายามชอบ ระลึกชอบ ตั้งจิตมั่นชอบพระโสดาบัน

เป็นได้ไม่ยาก

โลภ โกรธ หลง ยังมีอยู่ท่านละสังโยชน์ได้ สามข้อเห็นว่ากายใจเป็นของเรา

ความลังเลในพระรัตนตรัย

ความยึดมั่นในศีลหรือความเชื่ออย่างงมงายมีศีล

มีสมาธิพอควร เพื่อเอามาพิจารณาให้เกิดปัญญา

มีปัญญานิดหน่อย

ปัจจุบันพระอริยะตั้งแต่พระโสดาบันนั้นยังมีอยู่มากเวลาไปวัด...ระวังจะล่วงเกินตั้งแต่เณร แม่ชี พระ

หรือลุง ป้า ปู่ ย่า ตา ยาย

พี่น้องที่ปฏิบัติภาวนากันเราไม่สามารถล่วงรู้

ว่าท่านใดองค์ใดเป็นพระอริยบุคคล ในทันที

ควรสำรวมกาย วาจา ใจ ให้ดีกิจกรรมที่ควรทำ

นอกจากทำบุญ ตักบาตร รักษาศีล เวียนเทียนแล้วลองเดินตามมรรค

ปฏิบัติตนให้เป็นพระโสดาบัน

ง่ายๆ แค่สามข้อ มีศีล มีสมาธิ เริ่มมีปัญญาสาธุ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่