Canon G2000 ถ้าซับหมึกเต็ม มีโปรแกรมเคลียร์แบบ Epson ไหมครับ

กระทู้คำถาม
ถ้าไม่มีต้องส่งศูนย์ ศูนย์คิดเท่าไหร่  และถ้าอยู่ในประกันจะคิดราคาไหมครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview