ระดับซีของสายงานข้าราชการ

เมื่อสักคู่ได้ดูเรื่องที่หมอว่าครูขอขึ้นเงินเดือน เลยเกิดความสงสัยอะครับว่า มันคืออะไร แบ่งเป็นกี่ระดับ แต่ละละระดับมันมีเกณฑ์ยังไงบ้างครับ
สุดยอดความคิดเห็น
ความคิดเห็นที่ 1
ในปัจจุบันใช้ระบบแท่ง ไม่ใช้ระบบ C แล้ว ขออธิบายแค่ 2 ยุค คือ
1. ยุคระบบ C
    C ข้าราชการมี 11 ระดับ
    ถ้าเทียบกับยศทหาร
    C 1 = สิบตรี - สิบเอก
    C 2 = จ่าสิบตรี - จ่าสิบเอก
    C 3 - 5 = ร้อยตรี - ร้อยเอก
    C 6 - 7 = พันตรี - พันโท
    C 8 = พันเอก
    C 9 - 11= พลตรี - พลเอก

2. ระบบแท่ง (ปัจจุบัน)
    ระบบแท่งมี 4 แท่ง คือ
    1. แท่งทั่วไป (บรรจุด้วยคุณวุฒิต่ำกว่าระดับปริญญา)
        - ปฏิบัติงาน = C1 - 4
        - ชำนาญงาน = C5 - 6
        - อาวุโส = C7 - 8
        - ทักษะพิเศษ = C9
     2. แท่งวิชาการ (บรรจุด้วยคุณวุฒิระดับปริญญา)
         - ปฏิบัติการ = C3 - 5
         - ชำนาญการ = C6 - 7
         - ชำนาญการพิเศษ = C8
         - เชี่ยวชาญ = C9
         - ทรงคุณวุฒิ = C10 - 11
     3. แท่งอำนวยการ (เลื่อนระดับจากแท่งทั่วไปและแท่งวิชาการ)
         - อำนวยการต้น = C8 (เพื่อให้มองลำดับบังคับบัญชาออก ขอเทียบเป็น C8.5 เพราะใหญ่กว่าชำนาญการพิเศษ แต่เล็กกว่าเชี่ยวชาญ)
         - อำนวยการสูง = C9
     4. แท่งบริหาร (เลื่อนระดับจากแท่งทั่วไป วิชาการ และอำนวยการ)
            - บริหารต้น = C9 (เพื่อให้มองลำดับบังคับบัญชาออก ขอเทียบเป็น C9.5 เพราะใหญ่กว่าอำนวยการสูง แต่เล็กกว่าmรงคุณวุฒิ)
            - บริหารสูง = C10 - 11

ปลัดกระทรวง = C11 = บริหารสูง
รองปลัดกระทรวง = C10.5 บริหารสูง
อธิบดี, ผู้ว่าราชการจังหวัด = C10 = บริหารสูง
รองอธิบดี, รองผู้ว่าฯ = C9.5 = บริหารต้น
ผู้อำนวยการสำนัก = C9 = อำนวยการสูง
ผู้อำนวยการกอง = C8.5 = อำนวยการต้น
ฯลฯ

ส่วนข้าราชการครู ปัจจุบัน จะเป็นวิทยฐานะ มี 4 วิทยฐานะ
1. ครูชำนาญการ (ครู ค.ศ. 2)
2. ครูชำนาญการพิเศษ (ครู ค.ศ. 3)
3. ครูเชี่ยวชาญ (ครู ค.ศ. 4)
4. ครูเชี่ยวชาญพิเศษ (ครู ค.ศ. 5)

ทั้งนี้ แรกบรรจุ ข้าราชการครู จะบรรจุในตำแหน่งครูผู้ช่วย
- ครูผู้ช่วย = ข้าราชการ C3
- ครู (ครู ค.ศ. 1) = ข้าราชการ C4 - 5

คร่าวๆ ประมาณนี้ครับ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่