2016 VISA UK/TOURIST/SPONSER/CHILD – อัพเดทวีซ่าท่องเที่ยวอังกฤษ/เดินทางพร้อมเด็ก/ทั้งผ่านและโดนปฎิเสธแบบละเอียดยิบ

เป็นกระทู้รีวิวกระทู้แรกนะคะ จะพยายามใส่รายละเอียดให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ สงสัยตรงไหนถามในคอมเม้นได้เลยค่ะ จะพยายามตอบให้ครบทุกคน ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะจ๊ะ

การขอวีซ่าไปอังกฤษคราวนี้เป็นครั้งที่สองขอเรา ส่วนครั้งแรกเราเดินทางคนเดียวไม่มีปัญหาใด ๆ ส่วนครั้งนี้เราเดินทางพร้อมลูก เราได้วีซ่าตามปกติแต่ลูกเราโดนปฏิเสธวีซ่าสาเหตุคือ Meet the requirements [Spoil] คลิกเพื่อดูข้อความที่ซ่อนไว้

เราจึงทำเรื่องยื่นอีกรอบ(เฉพาะของลูก)แล้วตอนนี้ก็ได้วีซ่ามาครอบครองพร้อมบินแล้วทั้งคู่ค่ะ วีซ่าที่ขอไปคือวีซ่าท่องเที่ยว เดินทางพร้อมบุตรและเป็นสปอนเซอร์ให้ตัวเอง พร้อมทั้งเป็นสปอนเซอร์ให้บุตรด้วย

สถานะคือเราเป็น Single Mom ที่จดทะเบียนสมรสใหม่กับสามีต่างชาติ แต่มีบุตรที่เกิดจากการไม่ได้จดทะเบียนสมรสและจดทะเบียนรับรองบุตรจากสามีเก่า เพราะฉะนั้นเรามีสิทธิในตัวบุตร 100% แต่การเดินทางออกนอกประเทศที่ต้องใช้วีซ่าหรือการขอทำพาสปอร์ตจะต้องใช้เอกสารที่เรียกว่า ใบ ปค 14 ในการยื่นประกอบขอพาสปอร์ตและวีซ่า ส่วนคนที่มีบุตรที่เกิดจากการสมรสจะต้องใช้เอกสารของทั้งพ่อและแม่ และคนที่มีบุตรจากการสมรสและหย่าขาดจะต้องใช้เอกสารใบหย่าและข้อบ่งชี้สิทธิในการดูแลบุตรท้ายใบหย่าแนบไปนะคะ (เรื่องเอกสารโดยละเอียดจะมาว่ากันในส่วนต่อไป)

ก่อนอื่นต้องเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการพิจารณา โดยที่เราจะแบ่งเป็นแบบผู้ใหญ่และเด็ก รายละเอียดตามนี้คะ

ยื่นแบบผู้ใหญ่   เอกสารหลัก ๆ ที่จำเป็นต้องมี ตามข้อ 1 -10

1. Application Form - ใบสมัคร ข้อมูลทั้งหมดที่เรากรอกที่ปรินท์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ (นับจำนวนหน้าให้ครบนะคะ)
2. Declaration Signed - ปรินท์ออกมาพร้อมกับใบสมัคร (เซ็นชื่อให้เรียบร้อย)
3. Appointment Confirmation - ปรินท์เอาไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่ชั้น 1 ตรวจสอบก่อนขึ้นไปยื่นที่ชั้น 28 คะ
4. Passport and Copy - เตรียมพาสปอร์ตตัวจริง (มีกี่เล่มขนไปเลยคะ) และสำเนาพาสปอร์ตเล่มล่าสุด เพื่อใช้สำหรับสแตมป์และรับพาสปอร์ตคืนหลังการพิจารณาผลเสร็จสิ้น
5. Copy of ID card - สำเนาบัตรประชาชน (ไม่ต้องแปล) (ได้คืนหลังการพิจารณา)
6. Copy of House Book - สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องแปล) (ได้คืนหลังการพิจารณา)
7. Statement - รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ใช้ตัวจริงเท่านั้นในการยื่นและเป็นภาษาอังกฤษ มีกี่บัญชีที่ต้องการใช้ประกอบเพื่อการพิจารณาให้ขอจากทางแบงค์แล้วยื่นไปพร้อมกันคะ (ได้คืนหลังพิจารณา)
8. Salary certificate - หนังสือรับรองเงินเดือนและการทำงาน เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (เงินเดือนและรายได้ต้องสัมพันธ์กับ Statement และตอนที่กรอกข้อมูลออนไลย์นะคะ) (ไม่ได้คืนหลังการพิจารณา)
9. Account information summary - หนังสือสรุปยอดเงินฝากเป็นเงินปอนด์และเป็นภาษาอังกฤษ (อันนี้แนะนำในกรณีที่มีบัญชีหลาย ๆ บัญชีภายใต้ธนาคารเดียวกัน) (ไม่ได้คืนหลังการพิจารณา)
10. Photograph - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาว ไม่มันวาว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ได้คืน 1 ใบหลังพิจารณา)

เอกสารเพื่อการประกอบการพิจารณา ข้อ 11-15

11. Booking Flight - ใบจองตั๋วเครื่องบิน (จองกับ Agent หรือ Airline ที่ยังไม่ต้องจ่ายเงินก่อน) (ได้คืนหลังพิจารณา)
12. Hotel Booking Confirmed - ใบจองโรงแรมแบบยังไม่ต้องจ่ายตัง (ส่วนใหญ่เราใช้ Agoda แล้วเลือกแบบ Pay later ไม่มีเงื่อนไข หลังจากที่ได้วีซ่ามาค่อยมาคิดอีกทีว่าจะเปลี่ยนโรงแรมไหม) (ได้คืนหลังพิจารณา)
13. Cover Letter - จดหมายปะหน้า หรือแนะนำตัวในกรณีที่ต้องการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้ชัดเจน และพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ (ไม่ได้คืนหลังพิจารณา)
14. Schedule - แผนการเดินทางแบบคร่าว ๆ เป็นภาษาอังกฤษ (ได้คืนหลังพิจารณา)
15. เอกสารต่าง ๆ เช่น รูปถ่าย โฉนดที่ดิน สูติบัตรบุตร ใบค่าเทอม ใบแจ้งหนี้ค่าบ้าน ค่ารถ ใบหุ้น สลาก เอกสารที่เราต้องการยื่นประกอบเพื่อแสดงว่าเรามีพันธะผูกพันและจะเดินทางกลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอน (ได้คืนหลังพิจารณา)

ยื่นแบบเด็ก เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเด็ก ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น !!

1. Application Form - ใบสมัคร ข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ปกครองกรอกให้ ปรินท์ออกมาจากคอมพิวเตอร์ (นับจำนวนหน้าให้ครบนะคะ)
2. Declaration Signed - ปรินท์ออกมาพร้อมกับใบสมัคร (ผู้ปกครองเซ็นชื่อให้เรียบร้อย)
3. Appointment Confirmation - ปรินท์เอาไว้ให้ทางเจ้าหน้าที่ชั้น 1 ตรวจสอบก่อนขึ้นไปยื่นที่ชั้น 28 คะ
4. Passport and Copy - เตรียมพาสปอร์ตตัวจริง (มีกี่เล่มขนไปเลยคะ) และสำเนาพาสปอร์ตเล่มล่าสุด เพื่อใช้สำหรับสแตมป์และรับพาสปอร์ตคืนหลังการพิจารณาผลเสร็จสิ้น
5. Birth Certificate and Copy - สูติบัตร และ สำเนา พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ ถ้าทำสำเนาคำแปลไว้จะได้คำแปลตัวจริงกลับมา ถ้าไม่ได้สำเนาจะไม่ได้คำแปลตัวจริงคืน ส่วนสูติบัตรตัวจริงได้คืนหลังการพิจารณาคะ
6. Copy of House Book - สำเนาทะเบียนบ้าน (ไม่ต้องแปล) ของทั้งผู้ปกครองและเด็ก (ได้คืนหลังการพิจารณา)
7. Copy of ID Card - สำเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และ/หรือบุคคลที่เด็กต้องการเดินทางด้วย
8. Statement - รายการเดินบัญชีย้อนหลัง 6 เดือน ของสปอนเซอร์ เพื่อ Support ค่าใช้จ่ายให้เด็ก ใช้ตัวจริงเท่านั้นในการยื่นและเป็นภาษาอังกฤษ มีกี่บัญชีที่ต้องการใช้ประกอบเพื่อการพิจารณาให้ขอจากทางแบงค์แล้วยื่นไปพร้อมกันคะ (ได้คืนหลังพิจารณา)
9. Salary certificate - หนังสือรับรองเงินเดือนและการทำงาน ของสปอนเซอร์ เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ไม่ได้คืนหลังการพิจารณา)
10. Consent Letter - หนังสือยินยอมให้เดินทางออกนอกประเทศกรณีที่เด็กไม่ได้เดินทางกับพ่อแม่ หรือกรณีเดินทางไปกับพ่อหรือแม่คนใดคนนึง จำเป็นต้องมีเอกสารอนุมัติให้เดินทางออกนอกประเทศโดยต้องไปขอออกเอกสาร ณ เขตที่มีชื่ออยู่ตามทะเบียนบ้านและนำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ (ไม่ได้คืนหลังการพิจารณา)
11. Sponsor Letter - จดหมายสปอนเซอร์ เพื่อรับรองว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดจะออกให้และรับผิดชอบโดยสปอนเซอร์ (เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้คะ) (ไม่ได้คืนหลังการพิจารณา)
12. Certificate of Student - หนังสือรับรองจากโรงเรียน ที่ยินยอมให้ลาไปเที่ยว ระบุวันไปและกลับให้เรียบร้อย เป็นภาษาอังกฤษ (เดี๋ยวจะมีตัวอย่างให้คะ) (ไม่ได้คืนหลังการพิจารณา)
13. กรณีที่พ่อและแม่ของเด็กแยกจากหรือเป็น Single Mom or Single Dad แบบไม่จดทะเบียนสมรสและรับรองบุตร คุณต้องมีเอกสารที่เรียกว่า ใบ ปค14. ไปขอได้ที่สำนักงานเขตที่คุณมีทะเบียนบ้านอยู่ พร้อมทั้งพยาน  2 คน เพื่อใช้สำหรับการยื่นประกอบกรณีพาเด็กออกนอกประเทศ หรือ กรณีหย่าขาดกันให้แนบใบหย่าพร้อมทั้งสิทธในการปกครองแนบท้ายใบหย่า และเขียนจดหมายชี้แจ้งไปด้วย (เอกสารทั้งหมดต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
14. Photograph - รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ พื้นหลังสีขาว ไม่มันวาว และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน (ได้คืน 1 ใบหลังพิจารณา)

เอกสารอื่น ๆ เพื่อการประกอบการพิจารณา ข้อ 15-19

15. Booking Flight - ใบจองตั๋วเครื่องบินทั้งเด็กและผู้ปกครองที่จะเดินทางด้วย (จองกับ Agent หรือ Airline ที่ยังไม่ต้องจ่ายเงินก่อน) (ได้คืนหลังพิจารณา)
16. Hotel Booking Confirmed - ใบจองโรงแรมแบบยังไม่ต้องจ่ายตัง (ส่วนใหญ่เราใช้ Agoda แล้วเลือกแบบ Pay later ไม่มีเงื่อนไข หลังจากที่ได้วีซ่ามาค่อยมาคิดอีกทีว่าจะเปลี่ยนโรงแรมไหม) (ได้คืนหลังพิจารณา)
17. Cover Letter - จดหมายปะหน้า หรือแนะนำตัวในกรณีที่ต้องการอธิบายเรื่องราวต่าง ๆ ให้ชัดเจน และพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษนะคะ (ไม่ได้คืนหลังพิจารณา)
18. Schedule - แผนการเดินทางแบบคร่าว ๆ เป็นภาษาอังกฤษ (ได้คืนหลังพิจารณา)
19. เอกสารต่าง ๆ เช่น รูปถ่าย โฉนดที่ดิน ใบค่าเทอม ใบแจ้งหนี้ค่าบ้าน ค่ารถ ใบหุ้น สลาก เอกสารที่เราต้องการยื่นประกอบเพื่อแสดงว่าเรามีพันธะผูกพันและจะเดินทางกลับมาเมืองไทยอย่างแน่นอน (ได้คืนหลังพิจารณา)

หลังจากทราบเรื่องเอกสารที่จะต้องจัดเตรียมแล้ว เราก็จะเข้าสู่การกรอกแบบฟอร์มออนไลย์ โดยเราไปที่ละส่วนนะคะ
เริ่มจากเข้าไปในเว็บไซด์ของ https://www.visa4uk.fco.gov.uk/home/welcome

กดเข้าไปจะเจอหน้าตาแบบนี้นะคะถ้าเป็นผู้สมัครใหม่ให้กด Register an Account เพื่อสร้างข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลออนไลน์ของเรา ถ้าเป็นผู้ที่มี Account อยู่แล้วให้กด Log in ได้เลย
เมื่อกด Register ไปแล้วกรอกข้อมูลตามด้านล่างเลยค่ะ

*ส่วนที่เป็นดอกจันสีแดงนั้นคือข้อความที่จำเป็นต้องกรอกนะคะ ข้ามไม่ได้ค่ะ

จากนั้นสร้างรหัสผ่านและกดยอมรับในเงื่อนไขจดจำ User Name & Password ไว้ให้แม่นนะคะ เราจะใช้ User & Password นี้ไปตลอดจนจบการยื่นขอวีซ่าเลยค่ะ เราสามารถกดล๊อกอินเข้าออก ๆ กี่ครั้งก็ได้ ในการกรอกข้อมูล และตอนที่กรอกสามารถกดบันทึกไปได้เรื่อย ๆ เราจะทำการกรอก/บันทึกไปจนกว่าเราจะกดส่งข้อมูลให้ทางสถานทูต ซึ่งหลังจากที่กดส่งให้สถานทูตแล้วนั้นเราจะไม่สามารถแก้ไขใด ๆ ได้อีก เพราะฉะนั้นต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ และ User Name & Password นี้จะมีอายุ 1 ปีนับจากวันที่สมัครครั้งแรก

เมื่อเราได้ User Name & Password เรียบร้อย เราก็เข้าสู่กระบวนการกรอกข้อมูลได้เลยค่ะ ใส่อีเมลและรหัสผ่านที่เราตั้งไว้เพื่อเริ่มต้นการกรอกข้อมูลได้ที่เว็บนี้   https://www.visa4uk.fco.gov.uk/account/Loginหลังจากกดล๊อกอินเข้าไปจะมีหัวข้อบอกว่า   Apply For Myself    Apply For Someone Else     View My Applications

ถ้ากรอกข้อมูลให้ตัวเราเองกด  Apply For Myself  ถ้าต้องการกรอกข้อมูลให้บุคคลอื่นที่เดินทางด้วย เช่น บุตร สามี บิดา มารดา เลือก Apply For Someone Else  ตัวอย่างแรกเราเลือกกรอกให้ตัวเองก่อนนะคะ   ** วันเดือนปีที่ต้องการเดินทางต้องตรวจสอบให้ดีนะคะ เพราะเมื่อวีซ่าผ่าน วันที่ปรากฏในวีซ่าคือวันที่เราเลือกเดินทางพอดีเป๊ะ (ถ้าเป็นเมื่อก่อนวันที่ปรากฏในวีซ่าคือวันที่เรายื่นขอวีซ่า) ถ้าใส่ผิดอาจจะทำให้ต้องเปลี่ยนแปลงการเดินทางและบุคกิ้งได้

จากนั้นหัวข้อการขอวีซ่าและประเภทของวีซ่า จะมีทั้ง Visit , Study , Work , Settlement , Transit , Other
ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเลือกแบบ Visit -->  Tourism --> ระยะเวลา มีตั้งแต่ 6 เดือน , 2 ปี ,5ปี ,10ปี (การขอ Visit ที่มากกว่า 6 เดือน ต้องมีเหตุผลและเอกสารที่แน่นพอนะคะ ไม่ใช่จะขอได้ง่าย ๆ ขนาด 6 เดือนนี่ยังแทบลากเลือดกันเลย Facepalmเมื่อกด Create Application ก็เข้าสู่หน้าจอแบบนี้คะ

แก้ไขข้อความเมื่อ

แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่