เว็บไซต์ในเครือ
bloggang.com Bloggang pantown.com Pantown pantipmarket.com PantipMarket
maggang.com Maggang
ติดตามพันทิป
ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้
Pantip Application Pantip iOS Pantip Android Pantip Android
เกี่ยวกับเรา

สงสารผู้หญิงที่อยากบวชเป็นภิกษุณีแต่บวชไม่ได้ เพราะพระวินัยให้บวชกับสงฆ์สองฝ่ายเท่านั้น จริงหรือ??

ผมเปิดพระไตรปิฎกอ่านหาความรู้เพิ่มเติมในหลักพระพุทธศาสนา อ่านไปเรื่อย ๆ จนมาเจอเรื่องราวของภิกษุณี ที่ทุกวันนี้เป็นปัญหาคาราคาซังแก้ไม่ได้ เพราะมหาเถรสมาคมไม่ยอมรับสถานภาพของสตรีที่บวชเป็นภิกษุณี เนื่องจากว่าการบวชภิกษุณีต้องบวชจากสงฆ์สองฝ่าย คือบวชจากฝ่ายภิกษุณี และบวชจากฝ่ายภิกษุสงฆ์ การบวชจึงจะถือว่าถูกต้องสมบูรณ์ แต่เนื่องด้วยว่าภิกษุณีได้ขาดสูญไปนานแล้ว จึงทำให้พระสงฆ์ไทยไม่ยอมบวชให้ เพราะอ้างว่าขัดกับพระธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติไว้

ในสมัยก่อนที่จะมีการบวชจากสงฆ์สองฝ่าย พระพุทธองค์ก็ให้ภิกษุณีบวชจากภิกษุสงฆ์ฝ่ายเดียว การบวชก็ถือเป็นอันสำเร็จแล้ว แต่มันมีประเด็นว่าในขั้นตอนการบวชมีการสอบถามอันตรายิกธรรม ซึ่งเป็นการถามเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมาก ๆ ของผู้หญิง เช่น เป็นคนสองเพศรึเปล่า มีทวารหนักกับทวารเบาติดกันไหม เป็นผู้มีประจำเดือนแบบไหลไม่หยุดรึเปล่า

จากคำถามเหล่านี้ที่ยกมา ทำให้สตรีบางคนเขินอายเวลาจะตอบคำถามกับบุรุษ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระพุทธองค์ทรงมีต่อลูกหญิงทั้งหลาย จึงอนุเคราะห์ลูกหญิงที่กระดากอายเวลาจะต้องตอบเรื่องส่วนตัวกับบุรุษว่า ถ้าอายก็สามารถบวชกับภิกษุณีซึ่งเป็นผู้หญิงด้วยกันก่อน ให้ผู้หญิงถามกันเอง จากนั้นก็ค่อยมาบวชกับพระภิกษุ ดังข้อความในพระไตรปิฎก ฉบับมหาจุฬา วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๒๓/๓๔๖. ว่า

วิธีสอบถามอันตรายิกธรรม
เธอไม่ใช่ผู้ไม่มีเครื่องหมายเพศหรือ ไม่ใช่สักแต่ว่ามีเครื่องหมายเพศหรือไม่ใช่ ผู้ไม่มีประจำเดือนหรือ ไม่ใช่ผู้มีประจำเดือนไม่หยุดหรือ ไม่ใช่ผู้ใช้ผ้าซับเสมอหรือ ไม่ใช่คนไหลซึมหรือ ไม่ใช่ผู้มีเดือยหรือ ไม่ใช่เป็นบัณเฑาะก์หญิงหรือ ไม่ใช่ผู้มีลักษณะคล้ายชายหรือ ไม่ใช่ผู้มีทวารหนักทวารเบาติดกันหรือ ไม่ใช่คนสองเพศหรือ เธอมีโรคเหล่านี้หรือไม่ คือ โรคเรื้อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบ้าหมู เธอเป็นมนุษย์หรือ เธอเป็นหญิงหรือ เธอเป็นไทหรือ เธอไม่มีหนี้สินหรือ เธอไม่เป็นราชภัฏหรือ มารดาบิดาหรือสามีอนุญาตแล้วหรือ มีอายุครบ ๒๐ ปีบริบูรณ์แล้วหรือ เธอมีบาตรและจีวรครบแล้วหรือ เธอชื่ออะไร ปวัตตินีของเธอชื่ออะไร สมัยนั้น ภิกษุทั้งหลายกำลังถามอันตรายิกธรรมของภิกษุณีทั้งหลาย สตรีอุปสัมปทาเปกขา(ผู้มุ่งจะอุปสมบท)ย่อมกระดากอายเก้อเขิน ไม่สามารถตอบได้ภิกษุทั้งหลายจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาครับสั่งว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้สตรีอุปสัมปทาเปกขา ผู้อุปสมบทแล้วในสงฆ์ฝ่ายเดียว บริสุทธิ์ในภิกษุณีสงฆ์แล้ว ไปอุปสมบทในฝ่ายภิกษุสงฆ์ได้”

ตรงนี้อ่านยังไงก็ตีความว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระพุทธองค์ที่อนุเคราะห์แก่ลูกหญิงทั้งหลาย ถ้าการบวชด้วยสงฆ์สองฝ่ายเป็นการอำนวยความสะดวกช่วยเหลือสตรีให้บวชได้ง่ายขึ้น ฉะนั้นในขณะที่ภิกษุณีขาดสูญ และผู้หญิงไม่อายที่จะตอบเรื่องส่วนตัวเหล่านี้ เพราะความอยากบวชมีมากกว่า จะบวชกับสงฆ์ฝ่ายเดียวเหมือนเดิมมันก็น่าจะได้ไม่ใช่หรือ แต่ทำไมทุกวันนี้คนเราถึงใช้พระเมตตาของพระพุทธองค์ที่มีต่อสตรีมากีดกั้นสตรีแทน
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่