แอปพลิเคชั่น VS แอพพลิเคชั่น คำที่ถูกต้องคือ ?

เราจะใช้ตัวสะกด ป. หรือ พ. ในการสะกดคำที่ถูกต้อง
ส่วนตัวคิดว่า ใช้ ป. แอปพลิเคชั่น
คนส่วนใหญ่เขียน แอพพลิเคชั่น
เลยอยากทราบว่าคำไหนคือคำที่ถูกต้องจริงๆ


ขออนุญาต Tag หลายห้องหน่อยนะครับ
คำตอบที่ได้รับเลือกจากเจ้าของกระทู้
ความคิดเห็นที่ 5
คำทับศัพท์ไม่ต้องใส่รูปวรรณยุกต์ ยกเว้นคำที่เสียงซ้ำกับคำไทยจนทำให้เกิดความสับสน อาจใส่เครื่องหมายวรรณยุกต์ได้
     แอปพลิเคชั่น แอพพลิเคชั่น แอพพลิเคชัน แอพพลิคเคชัน  =  ผิด
     ถูก = แอปพลิเคชัน  

หรือจะใช้ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ
application = ๑. การประยุกต์   ๒. โปรแกรมประยุกต์  ๓. ระบบประยุกต์  ๔. งานประยุกต์


ราชบัณฑิตยสถาน. (๒๕๔๖).  พจนานุกรมศัพท์คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน.
          กรุงเทพมหานคร: ราชบัณฑิตยสถาน, พิมพ์ครั้งที่ ๖.
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่