เทศกิจ กทม. ผุดสายด่วน 02-465-6644 รับเรื่องทุกข์ร้อนคนกรุงเทพฯ

กระทู้คำถาม
เทศกิจ กทม. ผุดสายด่วน 02-465-6644 รับเรื่องทุกข์ร้อนคนกรุงเทพฯ
http://www.dailynews.co.th/Content/bangkok/314979/

วันศุกร์ 17 เมษายน 2558 เวลา 08:34 น.

นายโสภณโพธิสป ผู้อำนวยการสำนักเทศกิจกรุงเทพมหานคร(กทม.)ได้เปิดโครงการสายด่วนเทศกิจหมายเลข 02465 6644 ที่ศูนย์สื่อสารกรุงเทพมหานคร(ศูนย์อัมรินทร์)สำนักเทศกิจเพื่อให้ประชาชน หน่วยงานภาครัฐหรือภาคเอกชน สามารถแจ้งเหตุเดือดร้อนต่างๆตลอดจนเหตุอุบัติภัยเหตุวิบัติภัย หรือเหตุอื่นๆที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเป็นการเพิ่มช่องทางในการแจ้งเหตุเดือดร้อนต่างๆ ซึ่งเมื่อศูนย์ฯได้รับการติดต่อมาจะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทันทีหรือหากเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานงานก็จะสามารถที่จะประสานงานกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างทั่วถึง และรวดเร็วจะทำให้การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นสามารถลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้

สำหรับสายด่วนดังกล่าวจะเป็นการโทรแจ้งปัญหาเมืองที่สร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชนซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เทศกิจสามารถแก้ไขได้ อาทิ ปัญหาหาบเร่แผงลอยตั้งวางกีดขวางบนทางเท้า ปัญหาป้ายโฆษณาผิดกฎหมายติดขวางทางเดินของประชาชน ปัญหาการจอดรถบนทางเท้าปัญหาพื้นที่สกปรก หรือปัญหาจราจรหรือประชาชนต้องการขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่เทศกิจในกรณีใดๆ ทั้งนี้เมื่อประชาชนโทรแจ้งเข้ามายังสายด่วนเทศกิจ ว่าเกิดปัญหาในเขตพื้นที่ใดๆทางเจ้าหน้าที่จะวิทยุสื่อสารแจ้งไปยังฝ่ายเทศกิจของสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นๆเพื่อลงพื้นที่แก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชนในทันทีแต่หากประชาชนร้องเรียนถึงปัญหาในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานอื่นสายด่วนเทศกิจก็จะช่วยส่งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบต่อในทันทีซึ่งจะแตกต่างจากช่องทางการร้องเรียนอื่นๆของกทม.ที่ต้องใช้ระยะเวลาทำการเรื่องร้องเรียนให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 5-7วันแต่แนวทางสายด่วนเทศกิจดังกล่าวตนเชื่อว่าจะช่วยทำให้ปัญหาของประชาชนได้รับการแก้ไขและลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้

แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่