= ภาพวิวทิวทัศน์บ้านเมืองและผู้คนในญี่ปุ่นยุคก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 =

กระทู้สนทนา


นี่คือกระทู้ที่ 3 ของซีรี่ย์ภาพเก่าจากญี่ปุ่น
คราวนี้เน้นภาพแนวแลนด์สเคปเป็นส่วนใหญ่


อายุของภาพถ่ายไล่มาตั้งแต่ปลายยุค 1800s จนมาถึงช่วงต้น 1900s
ในวันเวลาที่ญี่ปุ่นเริ่มปรับเปลี่ยนการปกครองตั้งแต่ต้นยุคเมจิมาจนถึงต้นยุคโชวะ
(หลังจากนั้นอีก 10 กว่าปีจึงเกิดสงครามโลกครั้งที่ 2)


ภาพส่วนใหญ่แต่งสีตามสมัยนิยมของผู้คนในแต่ละยุค
(ดูการทำงานที่ภาพสุดท้ายของกระทู้)


ความเดิมตอนที่แล้ว
ภาพญี่ปุ่นเมื่อครั้งอดีตกาลนานมาแล้ว (ค.ศ. 1859-1929)
ภาพวิวภูเขาไฟฟูจิเมื่ออดีตกาลนานมาแล้ว (คริสต์ศตวรรษที่ 19-20)


Credit : Okinawa Soba
แสดงความคิดเห็น
Preview