นรก-สวรรค์ มีไว้เพื่ออะไร..?

เรื่องนรก-สวรรค์ หลังจากคนเราตายไปนั้น นักปฏิบัติที่เขารู้เห็น เขาก็เห็นเป็นปกติ ไม่ได้สำคัญมั่นหมายอะไร
พิจารณาจากพระธรรมเทศนาของหลวงพ่อวัดปากน้ำ ตอนหนึ่ง ความว่า...

"........ท่านทั้งหลาย การที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์นี้ มิได้มาตัวเปล่า
ต่างมีบุญและบาปที่ทำไว้ในอดีตติดมาทุกคน
ต่างกันแต่มากบ้างน้อยบ้าง ไม่ช้าเราก็ต้องตายดอก
อย่ามาแบกเอาบาปเพิ่มไปอีกเลย
ลาภสักการะอันหมุนลงได้เป็นราคาเงินนั้น เป็นสมบัตินอกกาย
ตายแล้วเอาไปไม่ได้ดอก มันเป็นของใช้สอยประจำโลก
เราตายแล้วก็ตกเป็นของคนอื่น เขาอาศัยใช้ต่อไป
ใครจะว่าเป็นของใครไม่ได้ทั้งนั้น
โลกมนุษย์เป็นแหล่งกลางสำหรับอาศัยสร้างบุญ สร้างบาป
โลกนรก โลกสวรรค์ เป็นเพียงโลกที่คอยรับรองผลบุญ - บาป เท่านั้น
เราได้มาเกิดอยู่ในโลกอันเป็นแหล่งกลางเช่นนี้แล้ว
นับว่าเราได้มีโอกาสที่จะเพิ่มบุญผ่อนบาปให้เบาลง
ให้เบาลงกว่าที่เราแบกมาจากอดีตนั้นเถิด อย่าเติมเข้าไปอีกเลย
ไหน ๆ เราก็ต้องตายแน่ อย่ามาหอบเอาบาปเพิ่มไปอีกเลย......"

หลวงพ่อสด จนฺทสโร
วัดปากน้ำภาษีเจริญ กรุงเทพ ฯ

สมถะ : เท่าที่ได้อ่านพระธรรมเทศนานี้ เราทราบได้ว่า นรก-สวรรค์ ก็เป็นภพภูมินึง เหมือนโลกเรานี้ แต่เป็นภูมิละเอียด ตามนุษย์มองไม่เห็น ต้องมีตาละเอียดจึงจะเ็ห็นได้ เห็นแล้ว ก็ทราบชัดว่า เป็นภพภูมิที่เป็นผลของบุญและบาป ที่เรากระทำครั้งอยู่ในภพภูมิมนุษย์นี้ ใครจะไปสอนให้หลงบุญ กลัวบาป ถ้าเจตนาเขาไม่ดี สอนนรก-สวรรค์เพื่อหลอกเอาเงินทองเรา เขาก็ย่อมไปนรกด้วย เราจะไปเชื่อคนอื่นไปทำไม เราก็วางใจต่อการเข้าใจเรื่องนรก-สวรรค์ ให้เหมาะสมกับการอยู่ประพฤติธรรมบนโลกนี้เป็นพอทีเดียว
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่