สำหรับท่านที่งงกับค่าธรรมเนียมใน streaming อันใหม่นี้

กระทู้สนทนา
สรุปว่าใช้ค่าธรรมเนียมสูงสุดแสดงเป็นมาตราฐานและรวมค่าธรรมเนียมฝั่งขายไว้ด้วยแล้ว

ทั้งนี้อาจจะไม่เท่ากับที่ต้องจ่ายจริง คือจ่ายจริงอาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับที่แสดง

เรื่อง ตั้งแต่ 22 ธ.ค.2014 โปรแกรม Settrade Streaming ปรับวิธีการแสดง ต้นทุน (Average Cost) และ กำไร/ขาดทุน (Unrealized P/L) ใหม่ โดยรวมค่าธรรมเนียมการซื้อขายไว้ด้วยเพื่อการตัดสินใจลงทุนที่แม่นยำ และเพื่อให้นักลงทุนประเมินกำไร/ขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจริงได้ใกล้เคียงมากขึ้น

บริษัทเซ็ทเทรด จึงทำการปรับวิธีการแสดงราคาต้นทุนเฉลี่ย และ  กำไร/ขาดทุนในโปรแกรม Streaming (PC / iPad / iPhone) รูปแบบใหม่1. ต้นทุน (Average Cost) จะมีการคำนวณต้นทุนเฉลี่ยใหม่ หากมีการซื้อหุ้นเพิ่มระหว่างวัน โดยมีสูตรการคำนวณดังนี้สูตรการคำนวณเดิมAverage Cost  ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมฝั่งซื้อสูตรการคำนวณ Average Cost ใหม่ เริ่มตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้


Average Cost  ใหม่ จะรวมค่าธรรมเนียมฝั่งซื้อ(Com+Vat+Fee) ที่เกิดขึ้นตามจริง  

2. กำไร/ขาดทุน (Unrealized P/L) จะรวมค่าธรรมเนียมฝั่งขายไว้ด้วย โดยใช้ค่าธรรมเนียมซื้อขายสูงสุด = 0.2578% เป็นค่ามาตราฐานสูตรการคำนวณเดิมUnrealized P/L ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมฝั่งขาย
สูตรการคำนวณ Unrealized P/L ใหม่ เริ่มตั้งแต่ 22 ธันวาคม 2557 เป็นดังนี้Unrealized P/L = Market Value - Amount Cost - (Market Value  x  Fee 0.2578%  x  VAT 7%)

หมายเหตุ

   - Streaming บน PC / iPad ปรับปรุงการแสดงผลตั้งแต่ 22 ธ.ค. 2014

   - Streaming บน iPhone จะเริ่มปรับปรุงการแสดงผล ประมาณต้นเดือน ม.ค. 2015

*ทั้งนี้ ตัวเลขยอดเงินค่าขาย และ กำไร/ขาดทุนที่เกิดขึ้นจริงหลังการขายหุ้น อาจจะแตกต่างจากตัวเลขบนหน้าจอ Streaming อันเนื่องจาก ค่าธรรมเนียมที่แตกต่างกันตามประเภทบัญชีหลักทรัพย์ของลูกค้า

เช่น บัญชีประเภทเติมเงิน (Prepaid/Cash Balance) กรณีส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต คิดค่าธรรมเนียมซื้อขาย 0.1578% + VAT (ขั้นต่ำ 50 บาท/วัน)

บัญชีประเภทวงเงิน (Cash Account) กรณีส่งคำสั่งซื้อขายผ่านอินเทอร์เน็ต คิดค่าธรรมเนียมซื้อขาย 0.2078% + VAT (ขั้นต่ำ 50 บาท/วัน)

และ กรณีลูกค้าส่งคำสั่งซื้อขายผ่านโทรศัพท์กับผู้แนะนำการลงทุน ทั้ง 2 ประเภทบัญชี จะคิดค่าธรรมเนียมซื้อขาย 0.2578% + VAT (ขั้นต่ำ 50 บาท/วัน)  
จึงเรียนมาเพื่อทราบ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ผู้ดูแลบัญชีของท่าน ในวันเวลาทำการ (8:30-17:30น.)

ขอแสดงความนับถือ

บล.ไทยพาณิชย์ จำกัด
โทร. 02-949-1234
Email : scbsonline@scb.co.th
Website : www.scbsonline.com
Twitter : http://twitter.com/scbsonline
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่