ชวนชม นิทรรศการแห่งแรงบันดาลใจ “สามขัตติยนารีแห่งสยาม : ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย”

สวัสดีครับ

ไม่ได้ตั้งกระทู้นาน พอดีมีโอกาสช่วยเหลืองาน (แบบไม่มีค่าตัว) ของมูลนิธิเพชรรัตน-สุวัทนา ก็เลยอยากจะมาเชิญชวน เพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ชาวพันทิป ได้มีโอกาสมางานนิทรรศการดีๆ กันครับ ที่สำคัญ น่าจะเป็นการเปิดวังรื่นฤดี ให้บุคคลทั่วไปได้มีโอกาสเข้าชมเป็นครั้งแรกในรอบหลายๆ ปีที่ผ่านมา เชื่อว่า หลายๆ คนน่าจะสนใจกันครับ

นิทรรศการนี้ชื่อว่าอะไร
นิทรรศการนี้มีชื่อว่า “สามขัตติยนารีแห่งสยาม : ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย” ซึ่งการจัดนิทรรศการนี้มูลนิธิฯ มีเป้าหมายเพื่อจะสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองและจิตสำนึกเพื่อประเทศชาติให้กับนักเรียน นักศึกษา ประชาชนผู้เข้าชมงาน

โดยน้อมนำพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ และพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดีและพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖  ที่ทรงบำเพ็ญมาโดยตลอดพระชนมชีพ ทั้งในด้านการพัฒนาตนเองอย่างสมบูรณ์พร้อม และนำความรู้ความสามารถดังกล่าวมาใช้ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติบ้านเมืองและพสกนิกรชาวไทย

ที่สำคัญคือ การจัดนิทรรศการครั้งนี้ ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกิตติคุณของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสที่องค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ยกย่องให้พระองค์เป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระวันพระราชสมภพครบ ๑๕๐ ปี (๑ มกราคม ๒๕๕๖) อันเนื่องด้วยพระราช  กรณียกิจที่มีความดีเด่นด้านการศึกษาสำหรับเด็กและสตรี การศึกษาด้านสาธารณสุขศาสตร์ วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม และมนุษยศาสตร์ เป็นการเปิดโอกาสให้คนไทยได้แสดงออกซึ่งกตัญญุตาธรรม อันเป็นเครื่องหมายของคนดีดังพระบาลีว่า นิมิตตัง สาธุรูปานัง กตัญญูกตเวทิตา ความกตัญญูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี

เรื่องที่มีสาระวัตถุประสงค์ผ่านไปแล้ว หลายคนคงอยากจะรู้ว่า แล้วเราจะเห็นได้อะไรบ้างในนิทรรศกานี้ อันนี้สิเด็ดจริง ขอคิดมาเฉพาะไฮไลท์เลยละกัน

ของจัดแสดงชิ้นสำคัญ มีดังต่อไปนี้

๑. เหรียญแฟเบร์เช่ - อันงดงามที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้สร้างขึ้นเป็นส่วนพระองค์เพื่อพระราชทานแก่บุคคลที่กระทำคุณงามความดี เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคคลผู้นั้น
๒. เหรียญเฉลิมพระชนมพรรษา ๕๐ พรรษา พ.ศ. ๒๔๕๖ (เหรียญหมู) - เหรียญที่สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ พระราชทานให้กับบุคคลที่เกิดในปีนักษัตรเดียวกัน
๓. ทรงสะพัก - ผ้าทรงอายุกว่า ๑๐๐ ปี ที่มีความละเอียดงดงาม แสดงถึงฝีมือชาววังชั้นสูง และเก็บรักษาไว้ได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
๔. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๖ ชั้นหนึ่ง
๕. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลที่ ๗ ชั้นหนึ่ง
๖. เหรียญรัตนาภรณ์ รัชกาลปัจจุบัน ซึ่งสวยงามมาก และเป็นเครื่องหมายยืนยันของการทรงงานด้วยพระทัยบริสุทธิ์ มิได้ปรารถนาลาภยศและสรรเสริญ หากเป็นที่ประจักษ์และรู้เห็นประดุจทองที่ปิดล้นจากหลังพระ
๗. สร้อยมุกพระราชทาน ที่พระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ในรัชกาลที่ ๖ ทรงได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งเป็นสร้อยมุกส่วนพระองค์ของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ เสด็จพระนางฯ ทรงนำไข่มุกบางเม็ดออกเพื่อจำหน่ายและนำเงินที่ได้นั้น มาใช้จ่ายในยามที่ขัดสนอันเนื่องจากภาวะสงครามโลกครั้งที่ ๒ และยังทรงขวนขวายหาความรู้ด้วยการนำเงินทุนดังกล่าว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ เช่น การลงทุนต่างๆ ทำให้ทรงมีเงินพอที่จะใช้จ่ายเลี้ยงดูพระธิดาอย่างสมพระเกียรติรวมทั้งยังแบ่งปันเพื่อการสาธารณกุศลอีกด้วย

นอกจากสิ่งของจัดแสดงชิ้นสำคัญทั้ง ๗ ชิ้นแล้ว ยังมีสิ่งของอื่นๆ อีกมากมายที่น่าสนใจ อาทิ "พระบรมฉายาลักษณ์" พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๖ รัชกาลที่ ๗  "พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๗ ถึงพระนางเจ้าสุวัทนาฯ" พระราชทานคำแนะนำถึงการพาพระราชธิดาเสด็จไปประทับที่ประเทศอังกฤษ เพื่อรักษาพระวรกาย อันแสดงถึงน้ำพระราชหฤทัยอันห่วงใยและอ่อนโยนที่มีต่อสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพ็ชรรัตนราชสุดา และพระนางเจ้าสุวัทนาฯ "เปียโนโบราณ" และสิ่งของอื่นๆ ที่ตั้งอยู่ภายในพระตำหนักเสมือนสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ยังทรงพระชนม์อยู่

ของทั้งหมดนี้แอบบอกว่า เห็นเกือบหมดแล้ว ขาดแต่สร้อยไข่มุกที่ ยังไม่สามารถเปิดเซฟออกมาได้ (แอบเล่าเบื้องหลังซะเกือบหมดเลย) ของทุกชิ้นสวยงามมาก ครั้นจะเอารูปมาให้ดู ก็กลัวจะไม่ตื่นเต้น ไว้ไปดูด้วยตัวเองละกันครับ

หากดูนิทรรศการแล้วจังไม่จุใจ ภายในบริเวณวังรื่นฤดียังมีกิจกรรมต่าง ๆ ให้ผู้เข้าชมได้มีส่วนร่วม ได้แก่ การอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ องค์ใหญ่ที่ผู้เข้าชมสามารถเข้าไปนั่งเสมือนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทได้ การถักนิตติ้ง ซึ่งเป็นงานอดิเรกของสมเด็จฯ เจ้าฟ้าเพชรรัตนฯ ที่จัดให้ผู้เข้าชมได้ร่วมกันถักคนละเล็กละน้อย เพื่อสร้างเป็นผ้าผืนใหญ่ เช่นผ้าพันคอ ก่อนจะตัดส่งไปให้กับองค์กรการกุศลเพื่อแจกให้กับผู้ชราและ/หรือผู้จำเป็นต้องใช้ เพื่อสื่อถึงพระจริยาวัตรอันสร้างความอบอุ่นให้กับพสกนิกรเสมอมา การร้อยสร้อยลูกปัด (สัญลักษณ์แทนไข่มุก) เพื่อเป็นเสมือนสัญลักษณ์ของแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าชมนิทรรศการว่าจะน้อมนำพระจริยาวัตรและความเข้มแข็งของพระนางเจ้าสุวัทนา พระวรราชเทวี ไปใช้ในชีวิตของตนเอง

อีกทั้งยังมีการออก ร้านน้ำชาจากพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ร้านขายของที่ระลึก และร้านค้าอื่น ๆ สำหรับผู้เข้าชมนิทรรศการได้พักผ่อนอิริยาบถระหว่างรอชมนิทรรศการภายในพระตำหนักอีกด้วย

เล่ากันมาขนาดนี้อยากไปชมกันแล้วใช่ไหมครับ

นิทรรศการสามขัตติยนารีแห่งสยาม : ทรงสร้างเพื่อประโยชน์สุขของคนไทย

จะจัดขึ้นใน วันที่ ๙ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๗    
เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.        
ณ วังรื่นฤดี ซอยสุขุมวิท ๓๘

สามารถนัดหมายเพื่อเข้าชมล่วงหน้าได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๙๔ ๑๔๓ ๒๙๒๑ และ ๐๙๔ ๑๔๓ ๒๙๒๒ ในวันและเวลาราชการ


ในฐานะคนที่มีส่วนร่วมในการทำงานครั้งนี้ ก็อยากจะเชิญชวนทุกคนให้มาชมกันครับ อ่อ ต้องบอกด้วยว่า นิทรรศการนี้จะมียุววิทยากรจากโรงเรียนราชินี และโรงเรียนวชิราวุธฯ มานำชมด้วยนะครับ ไปให้กำลังใจน้องๆ กันด้วยก็จะช่วยให้น้องๆ มีความมั่นใจขึ้นครับ


หมายเหตุ กรุณาแต่งกายสุภาพ สตรีสวมกระโปรงคลุมเข่าหรือผ้าซิ่น ห้ามแต่งกายสีดำล้วน สีขาวดำ เสื้อไม่มีแขน และกางเกงขาสั้น


แก้ไขข้อความเมื่อ
แสดงความคิดเห็น
Preview
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่