ค่านิยม 12 ประการ

กระทู้คำถาม
ค่านิยม 12 ประการ (ที่ไม่ใช่ของ Monster คสช) มีไว้ท่องกันหรือยัง?
1.ประชาธิปไตย ที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
2.การปกครองโดยพลเรือน (Civilian Control)
3.เคารพความเท่าเทียมกันของมนุษยชน
4.การปกครองภายใต้กฎหมาย
5.การบังคับใช้กฎหมายที่ยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
6.เคารพสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
7.ประชาชนสามารถเข้าถึงโอกาศทางการศึกษา การทำงาน บริการ ที่รัฐจัดให้อย่างเท่าเทียมกัน (รัฐสวัสดิการ)
8.สื่อและประชาชนมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
9.มีการศึกษาที่ส่งเสริมการคิดเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking)
10.สังคมต้องยอมรับความแตกต่างหลากหลายทั้งความคิดเห็น เพศ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
11.เป็นสังคมที่สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
12.ให้ประชาชนมีความรับผิดชอบ จิตสาธรณะ
และทุกสิ่งอย่างจะต้องไม่มีการปิดกั้น ปิดเบือน ข้อมูลและความเป็นจริง
แสดงความคิดเห็น
โปรดศึกษาและยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเริ่มใช้งาน อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่